Biến đổi vế phải:((a + b)^3 - 3ab(a + b))(= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 + b^3)

Vậy(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))

b)(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Biến thay đổi vế phải:((a - b)^3 + 3ab(a - b))(= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + 3a^2b - 3ab^2)(= a^3 - b^3)

Vậy(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b))

Áp dụng: Với(ab = 6,, a + b = - 5,) ta được:(a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b))(= (-5)^3 - 3.6.(-5) )(= -5^3 + 3.6.5)(= -125 + 90 )(= -35)

Nhận xét:

Từ câu hỏi ta chứng tỏ được biểu thức:

(a^3 + b^3 = (a + b)^3 – 3ab(a + b))và(a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a -b))


Bạn đang xem: Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 5: hầu hết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) khác • Giải bài 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn những biểu thức... • Giải bài 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh... • Giải bài 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Điền các đơn thức...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: phần lớn hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
• Giải bài 30 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 31 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 32 trang 16 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Tế Đhqg Hà Nội, Trường Đại Học Kinh Tế (Đhqg Hà Nội)

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thứ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12