Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

*
*

Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệmCâu 1:Đơn vị nào dưới đây không đề nghị là đơn vị chức năng đo độ dài?

A. Ki-lô-métB. MétC. LítD. đề-xi-mét

Câu 2:Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm: 1dm = ….mm là?

A. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3:Kết quả phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4:Số tương thích để điền vào địa điểm chấm: 5dm3cm = ….cm là?

A. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác bao gồm độ dài cha cạnh theo thứ tự là 4m, 3m2dm và 36dm là:

A. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm
Bài tập tự luận

Bài 1:Điền số phù hợp vào nơi chấm:

3m4cm = ….cm2km = …hm9dm4cm = … cm6dm = ….mm
5hm = …m4m7dm = …dm6m3cm = …cm70cm = …dm

Bài 2:Tính:

20dam + 13dam45hm – 19hm170m + 15m
320cm – 50cm16dm x 784dm : 3

Bài 3:Điền dấu , = tương thích vào chỗ chấm:

3dm4cm …30cm4hm5dam … 50dam15dm … 1m5dm
6m4cm…600cm5dm4cm … 54cm7m6cm … 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CDAAC

Bài tập từ luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm2km = 20hm9dm4cm = 94cm6dm = 600mm
5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3cm = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm – 19hm = 26hm170m + 15m = 185m
320cm – 50cm = 270cm16dm x 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm4hm5dam 600cm5dm4cm = 54cm7m6cm > 7m5cm

Lý thuyết về Đo lường và đơn vị chức năng đo lường

*

1 vắt kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; một tuần lễ = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo độ dài toán lớp 3

Bài 1.

1 giờ bằng 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kim giờ quay được một vòng thì kim phút xoay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Lưu lại chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

2 giờ 30 phút < > 230 phút. Dấu tương thích điền vào ô trống là:

A. >

B. Đáp án bài bác tập Đo lường và đơn vị chức năng đo lường

Bài 1.

Đáp số: 360 phút.

Bài 2.

B. 12 vòng

Bài 3.

B. Rèn luyện bảng đơn vị chức năng đo độ dài

1.

Xem thêm: Máy Nước Nóng Panasonic Dh-4Mp1Vw, Máy Nước Nóng Trực Tiếp Dh

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm (theo mẫu):

Cách làm :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = ………. Cm

4m 7dm = ………. Dm

4m 7cm = ………. Cm

2.Tính :

a) 8dam + 5 dam = ……………….57hm – 25hm = ……………….12km × 4 = ……………….8dam + 5 dam = ……………….8dam + 5 dam = ……………….27mm : 3 = ……………….

3.Điền “>,

6m 3cm …. 7m6m 3cm …. 6m6m 3cm …. 630cm6m 3cm …. 603cm

4.Một tấm vải lâu năm 6m, tín đồ ta đã mang ra 4dm nhằm may túi. Hỏi tấm vải sót lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

*

5.Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Số phù hợp điền vào chỗ chấm nhằm 8m 6cm = … cm

A. 86 B. 860 C. 806 D. 608

Các câu hỏi về Đại lượng và đơn vị chức năng đo độ dài

*

Bài 3: Điền vết > ,

*
*
*
*

d) 100m=1hme) 10mm=1cm

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập Toán cải thiện lớp 3: Đại lượng cùng đo đại lượng

Bài 1:Có hai gai dây, sợi dây thứ nhất dài 2m 3dm, gai dây máy hai dài thêm hơn sợi dây trước tiên 8dm. Hỏi nhị sợi dây tương đối dài bao nhiêu dm?

Bài 2:An cưa một khúc gỗ lâu năm thành các khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ chưa ra lâu năm 7dm và An sẽ cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài từng nào mét?

Bài 3:Sợi dây đầu tiên dài 480mm, sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 tua dây trước tiên và 1/2 sợi dây trang bị 3. Hỏi ba sợi dây tương đối dài bao nhiêu milimet?

Bài 4:Có 1 quả cân nặng 1kg và một quả cân nặng 2kg, 1 cân nặng đĩa. Hỏi rất có thể cân được không ít nhất là từng nào kg gạo qua nhị lần cân?

Bài 5:Bao gạo thứ nhất nặng 25kg, bao đồ vật hai nặng 38 kg. Hỏi cần chuyển tự bao thứ hai sang trọng bao trước tiên bao nhiêu kg nhằm bao gạo sản phẩm công nghệ hai chỉ nhỏ hơn bao đầu tiên 3kg?

Bài 6:Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 quả cân 1kg. Làm rứa nào để có một lần cân hoàn toàn có thể chia số gạo thành hai phần: một trong những phần 4kg và một phần 3kg?

Bài 7:Toàn đố Minh: “Thời gian từ trên đầu ngày đến “bây giờ” bằng 1/2 thời gian từ bỏ “bây giờ” cho đến khi kết thúc ngày. Đố các bạn biết “bây giờ” là mấy giờ? Em hãy góp Minh trả lời thắc mắc của Toàn.

Bài 8:Ở một tháng nhì nào đó gồm 5 ngày chủ nhật. Hỏi ngày 28 của mon hai đó là ngày sản phẩm mấy?

Bài 9:Hiện nay ba 32 tuổi cấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố chỉ từ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10:Mẹ Na rước 80000 đồng đi chợ, bà mẹ Na download thịt hết 32000 đồng, sở hữu cá hết 14000 đồng, thiết lập rau hết 2000 đồng. Hỏi người mẹ Na còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 11:Bố có hai tờ giấy một số loại 50000 đồng, cha mua sách hết 32000 đồng, mua báo hết 4000 đồng và download xăng không còn 18000 đồng. Hỏi bố còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 12:Minh tất cả 20000 đồng tất cả 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minh có thể có những một số loại giấy bạc đãi nào?

Bài 13: gồm 10 kg đường, một cân đĩa với hai trái cân nhiều loại 1 kg với 5 kg. Làm chũm nào để qua 1 lần cân lôi ra được 7 kg đường?