Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại những kiến thức về phân số, những dạng toán về phân số để các em làm rõ và áp dụng làm các bài tập.

Bạn đang xem: Các dạng toán về phân số lớp 6

Trức tiên những em nên ghi nhớ triết lý trước khi bước vào làm bài bác tập.


A. Tóm tắt lý thuyết Phân số

1. Quy tắc

– Muốn rút gọn gàng một phân số, ta phân chia cả tử và chủng loại của phân số cho một ước thông thường (khác 1 với -1) của chúng.


2. Phân số buổi tối giản

– Phân số tối giản (hay phân số ko rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu mã chỉ bao gồm ước chung là 1 trong và -1.

Nhận xét : Khi chia tử và chủng loại của một phân số mang lại ƯCLN của chúng, ta sẽ tiến hành một phân số buổi tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là về tối giản nếu như |a| với |b| là hai số nguyên tố thuộc nhau.

– khi rút gọn một phân số, ta thường xuyên rút gọn phân số đó đến tối giản.

Xem thêm:

B. Các dạng toán về Phân số

Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: Tìm một BC của các mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng bí quyết chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng chủng loại chung các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) mẫu bình thường 20, ta có: 

*

b) mẫu chung 20, ta có: 

*

c) mẫu tầm thường 154, ta có: 

*

d) mẫu bình thường 225, ta có: 

*

Dạng 2: so sánh Phân số

Phương pháp:

– Trong nhì phân số bao gồm cùng mẫu mã dương, phân số nào có tử lớn hơn thế thì lớn hơn, tức là a>b,m>0 thì: (a/m)>(b/m).

– Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng nhị phân số bao gồm cùng chủng loại dương rồi so sánh những tử cùng với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh các phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) 

*
b) 
*

c) 

*
d) 
*

Dạng 3: nhì phân số bằng nhau

Phương pháp:

– hai phân số a/b cùng c/d điện thoại tư vấn là cân nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: tra cứu x nhằm 2 phân số bằng nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

Dạng 4: Phép cộng phân số

Phương pháp:

* cùng hai phân số cùng mẫu: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng những tử và không thay đổi mẫu, tức là:

*

* cùng hai phân số không cùng mẫu: Muốn cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số bao gồm cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Bài tập: Cộng các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

– mong mỏi trừ một phân số cho một phân số,ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ:

*

Bài tập: thực hiện các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

– ước ao nhân hai phân số,ta nhân những tử với nhau và nhân những mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: thực hiện phép nhân các phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

– nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép chia phân số

Phương pháp:

– muốn chia một phân số hay là một số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia, tức là:

*
*

– nhị số nghịch dảo cùng với nhau lúc tích của chúng bởi 1.

Bài tập: thực hiện phép chia các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

– nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tìm phân số của một số trong những cho trước

Phương pháp:

– ước ao tìm m/n của số b cho trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

– gợi ý đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết quý giá phân số của nó

Phương pháp:

– ao ước tìm một số ít biết m/n của nó bằng a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bởi 8,1 b) 2/5 của nó bằng 7,5

– gợi ý đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: kiếm tìm tỉ số của 2 số

Phương pháp:

– hy vọng tìm tỉ số tỷ lệ của nhị số a và b, ta nhân a cùng với 100 rồi phân chia cho b với viết kí hiệu % vào kết quả: