Tỉnh thừa Thiên Huế tất cả bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh quá Thiên Huế là 1 trong Tỉnh trực thuộc Bắc Trung cỗ của nước ta, bao gồm trung chổ chính giữa hành chính đặt tại Thành phố Huế. Tỉnh thừa Thiên Huế có dân số khoảng 1.128.620 và biển khơi số xe pháo là 75. Tỉnh thừa Thiên Huế gồm 10 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Các huyện thuộc tỉnh thừa thiên huế


Xem các địa điểm du lịch tại Tỉnh vượt Thiên Huế

*
Bản đồ gia dụng hành bao gồm Tỉnh quá Thiên Huế

Tỉnh vượt Thiên Huế tất cả bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 5.048,2 km2 thì Tỉnh quá Thiên Huế bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã, buôn bản phường thị trấn nhỉ? chắc hẳn rằng bạn không biết Tỉnh quá Thiên Huế gồm tới 10 cấp quận thị xã thị xã, trong các số đó Tỉnh vượt Thiên Huế gồm 153 cấp cho xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Thành phố Huế gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại tp Huế

Thành phố Huế tất cả 27 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 0 xã cùng 27 phường: Phường Phú Thuận, Phường Phú Bình, Phường Tây Lộc, Phường Thuận Lộc, Phường Phú Hiệp, Phường Phú Hậu, Phường Thuận Hòa, Phường Thuận Thành, Phường Phú Hòa, Phường Phú Cát, Phường Kim Long, Phường Vĩ Dạ, Phường Phường Đúc, Phường Vĩnh Ninh, Phường Phú Hội, Phường Phú Nhuận, Phường Xuân Phú, Phường ngôi trường An, Phường Phước Vĩnh, Phường An Cựu, Phường An Hòa, Phường mùi hương Sơ, Phường Thuỷ Biều, Phường hương thơm Long, Phường Thuỷ Xuân, Phường An Đông, Phường An Tây.

2. Huyện Phong Điền tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Phong Điền

Huyện Phong Điền tất cả 16 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 15 xã: thị trấn Phong Điền, xóm Điền Hương, buôn bản Điền Môn, xã Điền Lộc, thôn Phong Bình, buôn bản Điền Hòa, xóm Phong Chương, xóm Phong Hải, xã Điền Hải, xóm Phong Hòa, làng mạc Phong Thu, thôn Phong Hiền, làng mạc Phong Mỹ, xã Phong An, xóm Phong Xuân, thôn Phong Sơn.

3. Thị xã Quảng Điền gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Quảng Điền

Huyện Quảng Điền tất cả 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 10 xã: thị trấn Sịa, buôn bản Quảng Thái, xóm Quảng Ngạn, xã Quảng Lợi, làng Quảng Công, buôn bản Quảng Phước, làng Quảng Vinh, xã Quảng An, làng mạc Quảng Thành, thôn Quảng Thọ, xã Quảng Phú.

4. Thị xã Phú Vang tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang có trăng tròn ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 18 xã: thị xã Thuận An, xã Phú Thuận, xóm Phú Dương, thôn Phú Mậu, buôn bản Phú An, xóm Phú Hải, thôn Phú Xuân, xã Phú Diên, buôn bản Phú Thanh, thôn Phú Mỹ, xóm Phú Thượng, làng Phú Hồ, xóm Vinh Xuân, thôn Phú Lương, thị xã Phú Đa, xã Vinh Thanh, xã Vinh An, xóm Vinh Phú, làng Vinh Thái, xã Vinh Hà.

Xem thêm: Bảng Kích Thước Ống Đồng Máy Lạnh Sao Cho Phù Hợp, Kích Thước Ống Đồng Máy Lạnh Chuẩn Xác

5. Thị xã hương Thủy tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du định kỳ tại Thị xã hương Thủy

Thị xã hương thơm Thủy có 12 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao gồm 7 xã cùng 5 phường: Phường Phú Bài, buôn bản Thủy Vân, thôn Thủy Thanh, Phường Thủy Dương, Phường Thủy Phương, Phường Thủy Châu, Phường Thủy Lương, xóm Thủy Bằng, xã Thủy Tân, làng Thủy Phù, thôn Phú Sơn, buôn bản Dương Hòa.

6. Thị xã hương Trà gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại Thị xã mùi hương Trà

Thị xã mùi hương Trà gồm 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao hàm 9 xã cùng 7 phường: Phường Tứ Hạ, xóm Hải Dương, Xã hương thơm Phong, Xã hương thơm Toàn, Phường mùi hương Vân, Phường hương thơm Văn, Xã mùi hương Vinh, Phường hương thơm Xuân, Phường hương Chữ, Phường hương thơm An, Xã mùi hương Bình, Phường hương thơm Hồ, Xã hương Thọ, xã Bình Điền, thôn Hồng Tiến, buôn bản Bình Thành.

7. Thị trấn A Lưới tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn A Lưới

Huyện A Lưới bao gồm 21 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 20 xã: thị xã A Lưới, làng mạc Hồng Vân, xã Hồng Hạ, làng Hồng Kim, thôn Hồng Trung, Xã mùi hương Nguyên, làng mạc Bắc Sơn, làng mạc Hồng Bắc, xóm A Ngo, làng mạc Sơn Thủy, làng Phú Vinh, buôn bản Hồng Quảng, Xã hương thơm Phong, xóm Nhâm, làng Hồng Thượng, xã Hồng Thái, Xã hương thơm Lâm, xã A Roằng, buôn bản Đông Sơn, thôn A Đớt, xóm Hồng Thủy.

8. Thị trấn Phú Lộc có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc bao gồm 18 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 16 xã: thị xã Phú Lộc, thị xã Lăng Cô, làng mạc Vinh Mỹ, làng mạc Vinh Hưng, làng mạc Vinh Hải, xã Vinh Giang, buôn bản Vinh Hiền, làng mạc Lộc Bổn, xã Lộc Sơn, xã Lộc Bình, thôn Lộc Vĩnh, thôn Lộc An, xã Lộc Điền, buôn bản Lộc Thủy, buôn bản Lộc Trì, xã Lộc Tiến, thôn Lộc Hòa, buôn bản Xuân Lộc.

9. Huyện Nam Đông gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Nam Đông

Huyện nam giới Đông tất cả 11 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 10 xã: thị xã Khe Tre, Xã hương thơm Phú, Xã mùi hương Sơn, Xã hương Lộc, làng mạc Thượng Quảng, Xã hương thơm Hòa, Xã hương thơm Giang, Xã mùi hương Hữu, xóm Thượng Lộ, làng mạc Thượng Long, buôn bản Thượng Nhật.