Cách giải Toán trung bình cùng lớp 4 gồm các dạng bài tập có phương pháp giải cụ thể và những bài tập điển hình từ cơ bản đến nâng cao giúp học viên biết biện pháp làm Toán trung bình cộng lớp 4. Lân cận có là 15 bài xích tập áp dụng để học viên ôn luyện dạng Toán 4 này.

Bạn đang xem: Cách giải toán trung bình cộng lớp 4


Toán trung bình cùng lớp 4 và giải pháp giải

I/ Lý thuyết

Muốn tìm trung bình cộng của rất nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi lấy tổng vừa tính phân chia cho số những số hạng.

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: xác định các số hạng có trong bài xích toán.

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa kiếm tìm được.

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng những số hạng vừa kiếm được : số các số hạng gồm trong bài toán.

II/ các dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: kiếm tìm số mức độ vừa phải cộng

1. Cách thức giải

Muốn kiếm tìm trung bình cộng của khá nhiều số, ta tính tổng những số đó, rồi mang tổng vừa tính chia cho số các số hạng.

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: xác minh các số hạng bao gồm trong bài bác toán.

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa kiếm tìm được.

Bước 3: Trung bình cùng = Tổng các số hạng vừa tìm kiếm được : số các số hạng bao gồm trong bài toán.

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: search trung bình cộng của những số sau:

10, 25, 45, 60, 5

a, 6412 + 513 × m với m = 7;

b, 28 × a + 22 × a cùng với a = 5.

Lời giải:

Trung bình cùng của 5 số là:

(10 + 25 + 45 + 60 + 15) : 5 = 31

Ví dụ 2: kiếm tìm trung bình cộng của những dãy số sau:

a, 1, 2, 3, 4, 5, ........, 99, 100, 101

b, 1, 5, 9, 13, ....., 241, 245

Lời giải:

Dãy số: 1, 2, 3, 4, 5, ........, 99, 100, 101 là dãy số biện pháp đều

Trung bình cộng của dãy số bên trên là:

(1 + 101) : 2 = 51

Đáp số: 51

b, 1, 5, 9, 13, ....., 241, 245

Dãy số: 1, 5, 9, 13, ....., 241, 245 là dãy số phương pháp đều

Trung bình cùng của hàng số trên là:

(1 + 245) : 2 = 123

Đáp số: 123

Ví dụ 3: Tìm tía số từ bỏ nhiên, biết nhì số ngay lập tức nhau hơn yếu nhau 70 đơn vị chức năng và trung bình cộng của tía số chính là 140?

Lời giải:

3 số phải tìm là:

a, a + 70, a + 140

Trung bình cộng là:

(a + a + 140) : 2 = 140

2 × a + 140 = 140 × 2

2 × a + 140 = 280

2 × a = 280 – 140

2 × a = 140

a = 140 : 2

a = 70

Vậy 3 số đề xuất tìm là:

70 ; 140; 280

II.2/ Dạng 2: những bài toán có lời văn về mức độ vừa phải cộng

1. Phương pháp giải

Muốn kiếm tìm trung bình cộng của rất nhiều số, ta tính tổng những số đó, rồi mang tổng vừa tính phân chia cho số các số hạng.

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: xác định các số hạng gồm trong bài xích toán.

Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm kiếm được.

Bước 3: Trung bình cùng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số những số hạng gồm trong bài xích toán.

2. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Còn nếu không tính tuổi ba thì trung bình cộng số tuổi của bà bầu và Hoa là 24. Hỏi ba Hoa từng nào tuổi?

Lời giải:

Tổng số tuổi của ba người là:

30 × 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

24 × 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Ví dụ 2: Khối bốn của một trường tè học gồm 3 lớp, trong số đó lớp 4A có 25 học sinh, lớp 4B tất cả 27 học tập sinh, lớp 4C tất cả số học viên bằng trung bình cùng số học sinh của nhì lớp 4A cùng 4B. Hỏi trung bình từng lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Lời giải:

Số học sinh lớp 4C là:

(25 + 27) : 2 = 26 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

(25 + 27 + 26) : 3 = 26 (học sinh)

Đáp số: 26 học tập sinh.

Ví dụ 3: An tất cả 120 quyển vở, Bình gồm 78 quyển vở. Lan bao gồm số quyển vở hèn trung bình cộng của cha bạn là 16 quyển. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu quyển vở?

Lời giải:

*

2 lần trung bình cùng số vở của cha bạn là:

120 + 78 – 16 = 182 (quyển vở)

Trung bình cùng số vở của ba bạn là:

182 : 2 = 91 (quyển vở)

Số vở của Lan là:

91 – 16 = 75 (quyển vở)

Đáp số: 75 quyển vở

III. Bài xích tập vận dụng

Bài 1:Đội I sửa được 45m đường, team II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bởi trung bình cộng số mét con đường của nhóm I cùng đội II sẽ sửa. Hỏi cả bố đội sửa được từng nào mét đường?

Lời giải:

Số mét con đường đội III sửa được là:

(45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả bố đội sửa được số mét con đường là:

45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số: 141m đường.

Bài 2:Lần thứ nhất lấy ra 15 lít dầu; lần thứ 2 lấy nhiều hơn thế nữa lần trước tiên 9 lít dầu; lần trang bị 3 lấy ít hơn tổng gấp đôi trước 6 lít dầu. Hỏi trung bình từng lần mang ra bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số dầu mang ra lần thứ hai là:

15 + 9 = 24 (lít)

Tổng số lít dầu lần 1 cùng lần 2 lấy ra là:

15 + 24 = 39 (lít)

Số lít dầu lấy ra lần sản phẩm 3 là:

39 - 6 = 33 (lít)

Trung bình từng lần kéo ra được:

(15 + 24 + 33) : 3 = 24 (lít)

Đáp số: 24 lít dầu

Bài 3:Trung bình cộng của số đầu tiên và số sản phẩm hai là 39. Trung bình cộng của số trang bị hai và số thứ tía là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ bố là 36. Tìm bố số đó?

Lời giải:

Tổng số thứ nhất và số lắp thêm hai là:

39 × 2 = 78.

Tổng số lắp thêm hai với số thứ bố là:

30 × 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ tía là:

36 × 2 = 72.

Xem thêm:

Hai lần tổng của tía số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số vật dụng hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số: 45; 33 và 27

Bài 4:Một siêu thị bán gạo, ngày đầu tiên bán được 12 yến gạo; ngày thứ 2 bạn được 9 yến gạo; ngày vật dụng 3 bán được nhiều hơn ngày đầu 3 yến gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu yến gạo?

Lời giải:

Số gạo của hàng chúng ta được ngày sản phẩm 3 là:

12 + 3 = 15 (yến)

Số gạo bán tốt cả 3 ngày là:

12 + 9 + 15 = 36 (yến)

Trung bình từng ngày siêu thị bán được là:

36 : 3 = 12 (yến)

Đáp số: 12 yến gạo

Bài 5:Nhà chúng ta An thu hoạch được 75kg lạc. Nhà của bạn Ngọc thu được nhiều hơn nhà của bạn An 10 kg lạc. Nhà bạn Huệ thu được nhiều hơn vừa đủ cộng ở trong nhà An cùng Ngọc là 15kg lạc. Hỏi mỗi bên thu hoạch vừa phải được từng nào ki-lô-gam lạc?

Lời giải:

Số ki-lô-gam lạc nhà bạn Ngọc thu hoạch được:

75 + 10 = 85 (kg)

Tổng số ki-lô-gam nhà An với Ngọc thu hoạch là:

75 + 85 = 160 (kg)

Trung bình nhà của bạn An cùng Ngọc thu hoạch được:

160 : 2 = 80 (kg)

Số ki-lô-gam lạc nhà bạn Huệ thu hoạch được:

80 + 15 = 95 (kg)

Trung bình mỗi nhà thu hoạch được:

(75 + 85 + 95) : 3 = 255 : 3 = 85 (kg)

Đáp số: 85kg lạc

Bài 6:Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cùng của chúng bởi 2011.

Lời giải:

Dựa vào chú ý ở bên trên ta thuận tiện xác định được câu hỏi gồm trung bình cùng của 5 số lẻ liên tiếp. Cho nên vì vậy trung bình cộng của 5 số này là số chủ yếu giữa.

Vậy số thứ 3 (số ở chính giữa trong 5 số) là: 2011

Số thứ 2 là: 2011 – 2 = 2009

Số đầu tiên là: 2009 – 2 = 2007

Số thứ 4 là: 2011 + 2 = 2013

Số lắp thêm 5 là: 2013 + 2 = 2015

Bài 7:Một nhóm xe hàng, nhị xe đầu từng xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, cha xe sau mỗi xe chở được 2150kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 8:Hai quầy lương thực cùng nhập về một vài gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325kg gạo. Ví như quầy đầu tiên nhập thêm 30kg, quầy lắp thêm hai nhập thêm 50kg thì số gạo ở 2 quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 9:Trung bình cùng của 2 số là 39. Trường hợp viết thêm chữ số 7 vào phía bên trái số trước tiên thì được số lắp thêm hai. Tìm hai số đó.

Bài 10:Tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2014.

Bài 11:Tìm bố số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của bọn chúng là 253.

Bài 12:Kho A tất cả 10500kg thóc, kho B gồm 14700kg thóc, kho C bao gồm số thóc bởi trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 13:Thùng trước tiên 75 lít dầu, thùng sản phẩm công nghệ hai gồm 78 lít dầu. Thùng sản phẩm ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của tất cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ tía có từng nào lít dầu?

Bài 14:Một nhóm xe chở hàng, 2 xe đầu từng xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau từng xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 15:Trung bình cùng của 2 số là 46. Nếu như viết thêm chữ số 4 vào bên bắt buộc số thứ nhất thì được số thiết bị hai. Tìm hai số đó.

Bài 16:Thùng đầu tiên có 50 lít dầu, thùng sản phẩm hai bao gồm 37 lít dầu. Thùng đồ vật ba có nhiều hơn trung bình cùng số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ bố có bao nhiêu lít dầu?

Bài 17: Số thứ nhất là 155, số lắp thêm hai là 279. Số thứ tía hơn vừa phải cộng của tất cả 3 số là 26 đối kháng vị. Tìm kiếm số thứ ba.

Bài 18: Số thứ nhất là 267, số đồ vật hai là hơn số trước tiên 32 đơn vị nhưng kém số thứ cha 51 đối kháng vị. Số thứ tư hơn vừa đủ cộng của cả 4 số là 8 đơn vị. Tìm kiếm số sản phẩm tư?

Bài 19:Khánh có đôi mươi viên bi, Bảo có 31 viên bi, Nam bao gồm số bi ít hơn trung bình cộng của tất cả 3 chúng ta là 5 viên bi. Hỏi Nam gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 20:Túi kẹo đầu tiên có 25 viên, túi thứ hai nhiều hơn nữa túi đầu tiên 7 viên kẹo. Túi máy ba thấp hơn trung bình cộng số kẹo của tất cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ tía có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 21:Khối lớp 4 của trường Tiểu học Kim Liên thâm nhập trồng cây trong vườn sinh thái của trường. Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 4B trồng được rất nhiều hơn lớp 4A 12 cây, lớp 4C trồng ít hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4d trồng được thấp hơn trung bình số cây tư lớp trồng được là 7 cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài 22:

a. Kiếm tìm số trung bình cộng của các số thoải mái và tự nhiên từ đôi mươi đến 28.

b. Search số trung bình cộng của những số tự nhiên chẵn trường đoản cú 30 đến 40.

Bài 23: Lan và Huệ bao gồm 102000 đồng. Lan với Ngọc có 231000 đồng. Ngọc với Huệ gồm 177000 đồng. Hỏi vừa đủ mỗi các bạn có từng nào tiền ?

Bài 24: Trung bình cùng số tuổi của bố, bà bầu và Hoa là 30 tuổi. Còn nếu như không tính tuổi cha thì trung bình cùng số tuổi của bà bầu và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi ?

Bài 25:

a. Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ, Mai và em Mai là 23 tuổi. Còn nếu không tính tuổi tía thì trung bình cùng số tuổi của mẹ, Mai cùng em Mai là 18 tuổi. Hỏi ba Mai từng nào tuổi ?

b. Ở một nhóm bóng, tuổi vừa đủ của 11 ước thủ là 22 tuổi. Nếu không tính team trưởng thì tuổi mức độ vừa phải của 10 mong thủ là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi.

Bài 26: Một tháng có 15 lần kiểm tra. Sau 10 lần soát sổ đầu thì điểm vừa đủ của An là 7. Hỏi với các lần soát sổ còn lại, trung bình các lần phải đạt bao nhiêu điểm để điểm trung bình của cả tháng là 8 điểm.

Bài 27:

a. An tất cả 18 viên bi, Bình tất cả 16 viên bi, Hùng gồm số viên bi bởi trung bình cùng số bi của tất cả ba bạn. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi ?

b. An tất cả 18 viên bi, Bình tất cả 16 viên bi, Hùng tất cả số viên bi nhiều hơn trung bình cùng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

c. An bao gồm 18 viên bi, Bình tất cả 16 viên bi, Hùng có số viên bi kém trung bình cùng số bi của bố bạn là 2 viên. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài 28: Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng đựng 17 lít, nếu như không kể thùng đầu tiên thì trung bình từng thùng còn sót lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ nhất chứa từng nào lít dầu

Bài 29: a. Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, với chị Lan là 29 tuổi. TBC số tuổi của bố, cùng chị Lan là 26 tuổi. Biết tuổi Lan bởi 3/7 số tuổi mẹ. Tính số tuổi của từng người.

b. Trung bình cộng số tuổi của bố và bà bầu là 39 tuổi. TBC số tuổi của bố, chị em và Lan là 30 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 2/7 số tuổi bố. Tính số tuổi của từng người.

c. Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi. TBC số tuổi của bố, chị em và Lan là 28 tuổi. Biết tuổi Bình gấp hai tuổi Lan, tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ. Tìm số tuổi của từng người.

d. Trung bình cộng tuổi ông, tuổi tía và tuổi con cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của tía và con cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn con cháu 54 tuổi. Tra cứu số tuổi của mỗi người.

e. TBC của số số trang bị nhất, số đồ vật hai cùng số thứ bố là 26. TBC của số số trước tiên và số vật dụng hai là 21. TBC của số trang bị hai cùng số thứ bố là 30. Tìm mỗi số.

Bài 30: Gia đình An hiện gồm 4 bạn nhưng chỉ có bố và bà bầu là đi làm. Lương tháng của người mẹ là 1100000 đồng, lương của bố gấp hai lương của mẹ. Mỗi tháng bà mẹ đều để dành riêng 1500000 đồng. Hỏi:

– hàng tháng trung bình mỗi cá nhân đã tiêu từng nào tiền?

– trường hợp Lan gồm thêm một bạn em nữa mà người mẹ vẫn nhằm dành như trước đó thì số chi phí tiêu trung bình hàng tháng của mọi người sẽ sụt giảm bao nhiêu tiền?