*
Nếu như còn chưa biết xem định kỳ Thi Đấu hoặc tác dụng của tầm thường Kết quả đât 2019 ngơi nghỉ đâu, thì các bạn hãy lưu nội dung bài viết này lại nhé!

Xem trực tiếp cốt truyện Chung Kết trái đất 2019 trên VETV: https://www.youtube.com/user/binhchanhhcm.edu.vnVietnam

Vòng thông thường Kết - phổ biến Kết vậy Giới

*

Vòng phân phối Kết - chung Kết cố Giới

*
*

Vòng Tứ Kết - bình thường Kết cầm Giới

*
*

Vòng Bảng - chung Kết chũm Giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vòng Khởi Động - tầm thường Kết thế Giới

*
*
*
*