In a land far away, lived a merchant & his daughter, beauty. Beauty lượt thích her name, was very pretty, loving & kind.

Bạn đang xem: Người Đẹp Và Quái Vật Chuyen Co Tich


*

Ở một xứ sở rất xa xôi nọ, bao gồm một yêu đương nhân sinh sống cùng nhỏ gái, tên Beauty. Thương hiệu sao tín đồ vậy, Beauty khôn xiết đẹp, khả ái với tử tế.
One day, the merchant got lost deep in the woods & reached a castle hidden amongst the trees. He went inside and yelled, “HELLO! Is anybody home?”
Một ngày nọ, yêu thương nhân này bị lạc trong rừng và đến một toà lâu đài ẩn thân rừng. Ông vào trong và la to," Xin chào! có ai trong nhà không vậy?
In the morning, just as he was preparing to leave, he thought of Beauty & plucked a rose. Suddenly, he heard a shout. A horrible Beast was standing before him. “Ungrateful man! How dare you steal from my garden even after I let you stay here?” he cried.
Sáng dậy, khi chuẩn bị lên đường, ông nhớ đến Beauty đề xuất ngắt một cánh hồng. Bất ngờ, ông nghe một tiếng thét. Một con quái thú đứng trước phương diện ông la to: "Đồ vô ơn! Sao lại dám đánh cắp hoa trong vườn khi ta đã cho ngươi qua đêm?"
The merchant shivered with fright. He begged the Beast not to hurt him, and tried lớn explain that the flower was for his daughter Beauty. The Beast said, “I will let you go if you promise to send Beauty to lớn live with me.” The merchant fearfully agreed.
Thương nhân rùng mình sợ hãi. Ông mong xin quái vật đừng sợ mình và cố giải thích hoa này dành cho Beauty, đàn bà mình. Thú vật nói," Tôi sẽ khiến cho ông đi trường hợp ông hứa sẽ mang lại Beauty mang lại đây với tôi." yêu đương nhân lúng túng đồng ý.
At home, he sorrowfully told Beauty the whole story. She said, “You should keep your promise. I will go to the Beast. Don’t worry,” & she left for the castle.
Ở nhà, ông buồn phiền kể Beauty nghe tổng thể câu chuyện. Cô nói: "Cha đang nói thì bắt buộc giữ lời.

Xem thêm: Chất Trữ Tình Trong Lặng Lẽ Sa Pa Của Nguyễn Thành Long, Chất Trữ Tình Trong Văn Bản Lặng Lẽ Sa Pa Là Gì

Con sẽ đến chỗ tai quái vật. Đừng lo." rồi cô rời nhà đến lâu đài.
In the beginning, she too was frightened by the ugly Beast và his gruff voice. But in a few days, she realized that the Beast was actually very kind and gentle. He took care of her & slowly began to like him. She was no longer afraid of him. Even though the Beast dearly loved her, beauty missed her home and her father. She often thought of him và cried.
Lúc new đầu, cô cũng sợ Con thú vật xấu xí và giọng nói cộc lốc của anh. Tuy nhiên vài ngày sau, cô nhận ra rằng quái thú quả thật rất thân thiện và nhẹ dàng. Anh quan tâm cô phải cô dần yêu thích anh. Cô không còn sợ anh nữa. Cho dù quái vật yêu cô vô ngần, cô vẫn nhớ đơn vị và cha mình.
One day, she looked through a magic mirror that the Beast gave her, và saw that her father was terribly unwell. “Oh! Father is ill! I must go khổng lồ see him!” she cried in panic. Unable khổng lồ see her sadness, the Beast sighed & said, “Go back home. But I hope you will never forget me.”
Một hôm nọ, cô nhìn qua chiếc gương thần mà quái vật đưa đến cô, và chú ý thấy thân phụ cô siêu yếu. "Ôi, phụ thân bệnh rồi! Em phải trở về viếng thăm cha!" cô hoảng loạn khóc. Thấy cô buồn, anh không chịu nỗi, thú vật thở lâu năm nói,"Về công ty đi. Nhưng mong muốn em vẫn không khi nào quên tôi."
“thank you Beast!” beauty said. Beauty was so happy that she hugged the Beast & ran home.Beauty was glad to lớn be trang chủ again, and under her care, her father quickly recovered. One day, she thought of the Beast và looked into the mirror. Khổng lồ her dismay, she saw that the Beast too was ill. He was on the ground moaning in pain.
"Cảm ơn anh, tai quái vật" Beauty nói. Cô mừng quá mức cho phép nên ôm chầm lấy quái thú và cḥay về nhà. Beauty vui do được về bên trở lại, cùng được sự âu yếm của cô, phụ vương cô đã mất bịnh khôn xiết nhanh. Một hôm nọ, cô nhớ quái thú nên chú ý vào gương. Cô thất đảm khi thấy quái thú bệnh nặng. Anh nằm xung quanh đất rên rỉ đau đớn.
She sped khổng lồ the castle. The Beast was dying and was very glad khổng lồ see her. She held him & sobbed, “Beast, what’s wrong? Don’t die! I love you!” then she kissed him softly. At that very instead, the Beast changed into handsome prince! Beauty was so surprised! “Thank you beauty! A wicked witch had cast a spell on me. Your sweet words broke the spell!” he said.
Cô lao đến lâu đài. Quái vật đang hấp hối, thấy được cô, anh cực kỳ mừng. Cô ôm anh cùng nức nở," tai quái vật, bao gồm chuyện gì vậy? Em yêu thương anh!" rồi cô hôn anh nhẹ dàng. Đúng ngay lúc đó, quái ác vật trở thành một hoàng tử đẹp mắt trai! Beauty hết sức ngạc nhiên!" Cảm ơn em, Beauty! Một phù thuỷ gian ác đã bỏ bùa anh. Em đang phá vỡ vạc bùa mê ấy!" anh nói.