1 phương pháp để Tính diện tích hình tròn1.2 Dùng bán kính để search diện tích1.6 Tính diện tích theo con đường kính1.8 bài tập về cách tính diện tích s hình tròn

Định nghĩa về hình tròn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Giải: Ta thấy, diện tích s của hình trên bao hàm diện tích 2 nữa hình tròn trụ bán kính r =7 cm và ăn mặc tích của hình chữ nhật kích cỡ 10×7 cm.

– diện tích hình chữ nhật: S1 = 10 x 7 = 70 cm2

– diện tích hai nữa hình trụ cùng bán kính: S2 = πR2 = 3,14.72 = 153,86 cm2

=> diện tích s hình đang cho: S = S2 + S1 = 70 + 153,86 = 223,86 cm2

Bài toán tính S trường đoản cú d nâng cao

Bài 4: Tính S hình tròn, biết ví như tăng 2 lần bán kính đường tròn lên 30% thì DT hình trụ tăng thêm trăng tròn cm2