Toán lớp 3 để tính rồi tính trẻ có tác dụng quen cùng với phép tính. Từ đó giúp trẻ ghi nhớ vật dụng tự tính toán, rèn luyện tứ duy logic và tính nhanh những bài tập hơn.

Toán lớp 3 để tính rồi tính rất thịnh hành nhất vào toán tè học giúp rèn luyện khả năng giám sát và đo lường và tư duy logic. Nội dung bài viết dưới phía trên sẽ chia sẻ tất cả các kiến thức bắt buộc nhớ và bài xích tập về để tính nhằm phụ huynh và trẻ tham khảo.Bạn đã xem: Đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ khi làm toán lớp 3 để tính rồi tính

Trong chương trình học lớp 3, trẻ bước đầu được làm quen với những phép tính tất cả nhớ, do vậy việc lớp 3 để tính rồi tính được chia làm 5 dạng: Phép cộng (trừ) ko nhớ; Phép cùng (trừ) có nhớ; Phép nhân; Phép phân tách hết; Phép chia gồm dư.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia

1.1. Phép cộng (trừ) không nhớ:


*

*

Thực hiện tại phép tính từ nên qua trái ta có:

3 cộng 5 bởi 8, viết 8

0 cộng 2 bằng 2, viết 2

2 cộng 5 bằng 7, viết 7

Vậy 203 + 525 = 728

b)


*

Thực hiện tại phép tính từ bắt buộc qua trái ta có:

4 trừ 4 bằng 0, viết 0

6 trừ 2 bởi 4, viết 4

8 trừ 6 bởi 2, viết 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép cộng có nhớ:


*

*

Thực hiện tại phép tính từ đề nghị qua trái ta có:

4 cộng 7 bởi 11, viết 1 ghi nhớ 1

5 cộng 6 bằng 11, thêm một bằng 12, viết 2 ghi nhớ 1

7 thêm một bằng 8, viết 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ bao gồm nhớ


Thực hiện tại phép tính từ bắt buộc qua trái ta có:

12 trừ 3 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

6 trừ 4 bởi 2, 2 trừ 1 bởi 1, viết 1

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 562 - 443 = 119


Học giải pháp trừ những số có 3 chữ số thuộc cô Nhung binhchanhhcm.edu.vn >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện thánh thiện phảiqua trái, nhân số làm việc hàng đơn vị chức năng của số hạng đầu tiên với số hạng đồ vật 2, kế tiếp tiếp tục nhân số hàng chục, hàng trăm ngàn của số hạng thứ nhất với số hạng vật dụng 2.Nếu trong các phép tính trên, phép tính nào bao gồm nhớ,ta cộng nhớ vào kết quảphép tính tiếp theo.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3


Thực hiện tại phép tính từ nên qua trái ta có:

3 nhân 4 bởi 12, viết 2 nhớ 1

3 nhân 1 bởi 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

3 nhân 3 bằng 9, viết 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện chia lần lượt trường đoản cú trái qua phải những chữ sốcủa số bị phân tách cho số chia.

Xem thêm: Bảng Báo Giá Thay Màn Hình Laptop Acer Giá Bao Nhiêu Tiền? Thay Màn Hình Laptop Acer Chính Hãng

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2

b) 234 : 7

Trả lời:

a)


Thực hiện nay phép tính từ bỏ trái qua nên ta có:

8 : 2 = 4, viết 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 viết 1

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, viết 1 hạ 4, ta được 14

14 : 2 = 7 viết 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)


Thực hiện nay phép tính từ bỏ trái qua đề xuất ta có:

2 không chia được mang đến 7, ta lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 ta được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu bé vẫn chạm mặt khó khăn khi lấy lệ đặt tính phân tách số bao gồm 3 chữ số, con hoàn toàn có thể ôn tập lại thuộc cô Nhung binhchanhhcm.edu.vn qua đông đảo ví dụ thiệt sinh động dưới đây nhé


Ôn tập phép chia 3chữ số đến số có một chữ số >>

2. 5 câu hỏi lớp 3 để tính rồi tính có lời giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5

b) 386 : 2

c) 617 : 3

d) 728 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436

b) 93207 - 8236

c) 47267 x 4

d) 396 : 7

2.2. Chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tính từ yêu cầu qua trái ta có:

a)


4 cộng 9 bằng 13, viết 3 nhớ 1

3 cộng 7 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

2 cộng 6 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)


5 cộng 6 bởi 11, viết 1 nhớ 1

8 cùng 2 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

3 cộng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 385 + 126 = 511

c)


2 cộng 4 bởi 6, viết 6

8 cộng 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1

7 cộng 2 bằng 9 thêm một bằng 10, viết 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tính từ đề xuất qua trái ta có:

a)


8 trừ 4 bằng 4, viết 4

16 trừ 8 bằng 8, viết 8 ghi nhớ 1

5 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)


16 trừ 9 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1

9 trừ 6 bởi 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

8 trừ 7 bởi 1, viết 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)


8 trừ 0 bởi 8, viết 8

16 trừ 7 bởi 9, viết 9 nhớ 1

4 trừ 3 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)


4 trừ 0 bởi 4, viết 4

18 trừ 9 bởi 9, viết 9

7 trừ 5 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)


4 nhân 6 bởi 24, viết 4 ghi nhớ 2

4 nhân 2 bằng 8 thêm 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

4 nhân 1 bởi 4, viết 4 thêm một bằng 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)


2 nhân 8 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

2 nhân 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)


6 nhân 9 bằng 54, viết 4 ghi nhớ 5

6 nhân 1 bởi 6 thêm 5 bởi 11, viết 1 ghi nhớ 1

6 nhân 1 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)


25 phân tách 5 bởi 5, viết 5

5 nhân 5 bởi 25, 25 trừ 25 bằng 0

5 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5, 5 trừ 5 bởi 0

Vậy 255 : 5 = 51

b)


3 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 3 trừ 2 bằng 1

Hạ 8 được 18 chia 2 bởi 9

9 nhân 2 bởi 18, 18 trừ 18 bằng 0

6 chia 2 bởi 3, viết 3

3 nhân 2 bởi 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)


6 phân tách 3 bằng 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bởi 0

1chia3 bởi 0, viết 00 nhân 3 bởi 0, 1trừ 0bằng 1Hạ 7 được 17 chia 3 bởi 5, viết 5

5 nhân 3 bởi 15, 17 trừ 15 bằng 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d)


7 phân chia 4 bởi 1, viết 1

4 nhân 1 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3

32 phân chia 4 bởi 8, viết 8

8 nhân 4 bởi 32, 32 trừ 32 bằng 0

8 chia 4 bằng 2, viết 2

2 nhân 4 bởi 8, 8 trừ 8 bởi 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5:

a)


6 cùng 4 bởi 10, viết 0 nhớ 1

3 cộng 2 bởi 5 thêm một bằng 6 viết 6

4 cùng 7 bởi 11, viết 1 nhớ 1

3 cộng 1 bởi 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

2 cùng 6 bởi 8, viết 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b)


7 trừ 6 bằng 1, viết 1

10 trừ 3 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1

12 trừ 2 bởi 10, 10 trừ 1 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

13 trừ 8 bởi 5, 5 trừ 1 bằng 4, viết 4 ghi nhớ 1

9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)


4 nhân 7 bởi 28, viết 8 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bởi 24 thêm 2 bởi 26, viết 6 lưu giữ 2

4 nhân 2 bởi 8 thêm 2 bởi 10, viết 0 nhớ 1

4 nhân 7 bằng 28 thêm một bằng 29, viết 9 lưu giữ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)


39 chia 7 bởi 5, viết 5

5 nhân 7 bởi 35, 39 trừ 35 bằng 4

46 phân chia 7 bằng 6, viết 6

6 nhân 7 bởi 42, 46 trừ 42 bởi 4

3. 10 vấn đề lớp 3 để tính rồi tính trường đoản cú luyện

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3

c) 347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 để tính rồi tínhtrẻ cần có nền tảng con kiến thức xuất sắc vàtính toán cẩn thận. Phụ huynh rất có thể cho trẻ tìm hiểu thêm các bài xích giảng và bài bác tập tại binhchanhhcm.edu.vn.