+ Số $234;1236...$ có những chữ số tận cùng là $4$ cùng $6$ là các số chẵn buộc phải chúng phân tách hết đến $2.$

+ Số $ 237$ có tổng những chữ số là $2+3+7=12$ phân chia hết mang đến $3$ phải $237$ phân tách hết mang lại $3.$

+ Số $795$ có chữ số tận thuộc là $5$ cho nên nó chia hết cho $5$

+ Số $792$ bao gồm tổng các chữ số là $7+9+2=18$ phân tách hết mang lại $9$ buộc phải số $792$ chia hết mang lại $9.$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: nhận biết các số phân chia hết cho 2 ; 3; 5 và mang lại 9

Phương pháp giải

Sử dụng dấu hiệu chia hết đến 2, mang đến 5, mang đến 3; đến 9

Sử dụng tính chất chia hết của tổng, của hiệu.

Bạn đang xem: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

Dạng 2: Viết các số phân chia hết cho 2, cho 5; cho 3; mang lại 9 từ các số hoặc các chữ số mang lại trước

Phương pháp giải

Các số chia hết đến 2 phải có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8.


Các số phân chia hết cho 5 phải gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Các số chia hết đến 2 cùng 5 phải có chữ số tận thuộc là 0.

Các số chia hết cho 3 là những số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết mang đến 3.

Xem thêm: Giá Nhẫn Kim Tiền Vàng 18K Giá Bao Nhiêu 2022? Đeo Ngón Tay Nào Tốt?

Các số phân chia hết mang lại 9 là những số gồm tổng những chữ số phân tách hết đến 9.

Dạng 3: Toán có liên quan đến số dư vào phép chia một số tự nhiên mang đến 2, mang đến 5; đến 3; mang đến 9

Phương pháp giải

* Chú ý rằng:

Số dư trong phép phân tách cho 2 chỉ rất có thể là 0 hoặc 1.

Số dư vào phép phân tách cho 5 chỉ có thể là 0, hoặc 1,hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4.

Dạng 4: tìm kiếm tập hợp những số thoải mái và tự nhiên chia hết cho 2, đến 5; mang lại 3; mang đến 9 vào một khoảng cho trước.

Phương pháp giải

Ta liệt kê toàn bộ các số phân tách hết mang lại 2, đến 5; mang đến 3; mang đến 9 (căn cứ vào tín hiệu chia hết ) trong vòng đã cho.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài 1: Tập hợp, thành phần của tập hợp
bài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiên. Phương pháp ghi số tự nhiên và thoải mái
bài xích 3: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp con
bài 4: Phép cộng và phép nhân
bài 5: Phép trừ cùng phép phân tách
bài 6: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhị lũy thừa cùng cơ số
bài xích 7: máy tự thực hiện phép tính
bài 8: đặc điểm chia không còn của một tổng
bài bác 9: tín hiệu chia hết mang lại 2;3; 5 và 9
bài 10: Ước và bội
bài bác 11: Số nguyên tố, phù hợp số
bài xích 12: Phân tích một số trong những ra vượt số yếu tắc
bài bác 13: Ước bình thường và bội tầm thường
bài 14: Ước chung khủng nhất, bội chung bé dại nhất
bài 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, bửa túc về số tự nhiên và thoải mái
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài xích 1: Tập hợp các số nguyên
bài xích 2: thứ tự trong tập hợp những số nguyên
bài xích 3: cộng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cộng hai số nguyên khác vết
bài 5: tính chất của phép cộng những số nguyên
bài bác 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài bác 7: Qui tắc vệt ngoặc
bài 8: Qui tắc chuyển vế
bài 9: Nhân nhị số nguyên và tính chất
bài xích 10: Bội và mong của một vài nguyên
bài 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài bác 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số đều bằng nhau
bài bác 2: đặc thù cơ phiên bản của phân số
bài 3: Qui đồng mẫu mã số các phân số. đối chiếu phân số
bài 4: Phép cùng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài xích 6: Phép nhân phân số và đặc điểm cơ bản
bài xích 7: Phép chia phân số
bài xích 8: láo số Số thập phân xác suất
bài 9: ba bài toán cơ phiên bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài 2: bố điểm thẳng hàng
bài xích 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài xích 5: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Khi nào thì AM+MB=AB?
bài 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài xích 1: Nửa phương diện phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài bác 3: lúc nào thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài 4: Tia phân giác của một góc
bài bác 5: Đường tròn
bài bác 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.