... Kt ta? A B C D Gii 3+ (1) 2Al + 3CO + 3H2O 2Al(OH )3 + 3CO2 (3) CO2 + NaAlO2 + H2O Al(OH )3 + NaHCO3 (4) Al3+ + 3NH3 + 3H2O Al(OH )3 + 3NH (5) H2S + Br2 S + 2HBr (6) Na2S2O3 + H2SO4 Na2SO4 ... Cu(NO3)2, NaHSO4, FeCl3, AgNO3 NiSO4 sắt + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu www.MATHVN.com Trang 8/18 - Mó thi 35 9 fe Fe fe Fe + + + + www.DeThiThuDaiHoc.com 2HCl FeCl2 + H2 2FeCl3 3FeCl2 2AgNO3 Fe(NO3)2 ... C 1,12 lớt D 4,48 lớt Gii M X = 35 ,2 gam/mol; M Y = 13, 8.2 = 27,6 gam/mol (48 - 35 ,2) = 12,8 O2 (M = 32 ) 35 ,2 n O2 n O3 12 ,8 3, O3 (M = 48) (35 ,2 - 32 ) = 3, 2 28 16 MY 22 n C2H n CH...

Bạn đang xem: Đề thi thử hóa chuyên vinh lần 3


*

... 359 23 C 487 23 D 135 24 C 20 5 24 A 359 24 C 487 24 C 135 25 B 20 5 25 C 359 25 D 487 25 D 135 26 C 20 5 26 D 359 26 B 487 26 B 135 27 D 20 5 27 C 359 27 A 487 27 C 135 28 D 20 5 28 A 359 28 A 487 28 ... 18 D 20 5 18 B 359 18 B 487 18 B 135 19 B 20 5 19 D 359 19 C 487 19 D 135 20 A 20 5 20 A 359 20 D 487 20 A 135 21 C 20 5 21 C 359 21 A 487 21 C 135 22 C 20 5 22 B 359 22 B 487 22 C 135 23 A 20 5 23 B ... 135 135 135 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C B D D C A B A A A C B A D C D B A A 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 42 43 44 45...
*

... 25% 75% C 35 % 65% D 30 % 70% Câu 28: Dãy tất cả chất sản xuất trực tiếp ancol etylic A CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, C6H12O6 (glucozơ), C2H4 B CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, C6H12O6 (glucozơ), C2H2 C CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, ... C2H6 D CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, C6H12O6 (glucozơ), CH4 Câu 29: Điều kiện để monome gia nhập phản ứng trùng phù hợp A gồm link bội B gồm link bội vòng bền C tất cả liên kết đôi, cha vòng 3, cạnh D bao gồm liên ... 95,4% C 93, 6% D 98,1% đến nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35 ,5, mãng cầu = 23, Cu = 64, Ag = 108, Ba= 137 -HẾT- đến 100 ml hỗn hợp ancol etylic 57,5 (biết khối ĐÁP ÁN 1B 2B 3 chiều 4D...
*

... Cl2 sinh sản khói có blue color lục D Urê gồm công thức hóa học (NH4)2CO3 Đáp án:CrO3 oxit axit , tính oxi hóa mạnh, buộc phải dùng phòng thí nghiệm nhằm tẩy rửa lọ hóa hóa học , chọn lời giải B Câu 18: mang đến m gam láo lếu ... H2 thoát (đktc) sắt kẽm kim loại M Trang 3/5 - Mã đề thi 485 A mãng cầu B Ca C Mg D Al Câu 47: bao gồm hóa chất : K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO, H2SO4, KClO3 hồ hết hóa chất áp dụng để pha trộn Cl2 chống thí ... Với tỉ lệ thành phần mol khớp ứng : - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 485 Trang 5/5 - Mã đề thi 485 ...
*

tài liệu TRƯỜNG thpt CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 TOÁN ĐÁP ÁN docx


... TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH TỔ TOÁN ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN TOÁN – KHỐI D Câu I Đáp án Điểm 2,00 khảo sát điều tra biến thi n vẽ đồ gia dụng thị (C) ... bao gồm nghiệm thực phương trình (2) 0,25 1 nghiệm trực thuộc đoạn m ; , 4 2 Xét hàm số f t t t , với t VI.a 2,00 Tính góc khoảng cách hai mặt đường thẳng (1,00 điểm) 3;3;0 Ta tất cả AB 2;0; , CD AB.CD Ta gồm ... Dt ABC 3 tìm m để phương trình sau tất cả nghiệm thực x3 tam 3a (2) bởi VS ABC V x x2 x2 x2 x x2 x2 x2 1 Ta phương trình : t t 0,25 m 0,25 1 ; 2 1 0,25 Ta gồm f " t 2t cùng với t ; , 2 1 đề xuất f(t) đồng...
*

... Thu sóng điện từ mà lại máy thu cách sóng 2 2 quận 2 − q 12 q2 − q 12 i2 − i 12 i2 − i 12 A λ = 2 c 2 B λ = 2 c 2 C λ = 2 c D λ = 2 c 2 i2 − i1 i1 − i2 q.2 − q 12 q.1 − quận 2 Giải câu 4: Áp dụng định phương pháp ... Toàn lượng điện từ ta có: bước sóng nhưng mà mạch thu được: λ = 2 c LC = 2 c 2 quận 1 q2 Li1 + = Li2 + 2 C 2 C 2 2 ⇒ L (i1 − i2 ) = (q2 − q.1 ) C q − quận 1 ⇒LC = 2 i1 − i2 2 quận 2 − q.1 i 12 − i2  chọn B Câu 5: Một ... Tần số góc dòng điện A 2 = ω1/ B 2 = ω1 C 2 = 0,5ω1 D 2 = 2 1 Giải câu 19: lúc UC=2UL ZC1=2ZL1  ω 12= 1/2LC (1) lúc công suất cực đại ZC2=ZL2  2 =1/LC (2) 2 tự (1) (2)  ω = 2 1 ⇒ ω = 2 1...
... văn, ngữ pháp tả SỞ GD& ĐT TÂY NINH ĐỀ THI thpt QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 (II) TRƯỜNG thpt TÂY NINH MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời hạn giao đề) Câu (3.0 điểm): Đọc đoạn thơ ... ngữ pháp tả 0.5 SỞ GD& ĐT TÂY NINH ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM HỌC năm trước – 2015 (III) TRƯỜNG thpt TÂY NINH MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời hạn giao đề) Phần I Đọc phát âm (3,0 điểm) Đọc ... Sáng tỏ chủ ý Hết SỞ GD & ĐT QUẢNG nam giới TRƯỜNG thpt NÚI THÀNH ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP QUỐC GIA 2015 MÔN: NGỮ VĂN Phần I: Đọc phát âm (2 điểm) Ý a NỘI DUNG - Đoạn văn...
... BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG trung học phổ thông VĨNH THẠNH _ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA năm ngoái MƠN TỐN – ĐỀ ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM 1a (1 điểm) 1) Tập khẳng định : R điểm 2) Sự biến đổi thi n: - Chi u phát triển thành thi n : Câu - ... Và ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM năm ngoái - LẦN thpt Chun Nguyễn quang đãng Diêu MƠN: TỐN Đề thức (Đề thi tất cả 01 trang) thời hạn làm bài: 180 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) ... -Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG trung học phổ thông VĨNH THẠNH _ ĐÁP ÁN CÂU Câu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA năm ngoái MƠN TỐN –ĐỀ ĐIỂM 1a (1 điểm) điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 1b(1điểm)...

Xem thêm: Cách Tìm Mật Khẩu Wifi Mọi Nơi Cực Kì Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Lấy Trộm Mật Khẩu Wifi Nhanh Nhất


... Ta đặt nguồn sáng điểm A gồm hiệu suất phát sáng không đổi Lần lượt đổi khác nguồn sáng sủa A ánh sáng tím cách sóng λ = 380 nm ánh sáng lục cách sóng λ = 5 47, 2 nm cần sử dụng máy dò ánh sáng, bao gồm độ nhạy ko ... 0 ,76 μm Câu 37: xem sét giao sứt ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng sủa 1mm, khoảng cách từ phương diện phẳng chứa khe mang đến quan sát 2,5m Ánh sáng chi u mang đến hai khe tất cả hai ánh sáng đơn sắc vùng ánh nắng ... Thạc sĩ: Lê Văn Đức Tel: 0163.93 37. 194 đồ dùng 12-2015 ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM Câu 35: Chi u chùm sáng sủa trắng tuy nhiên song nhỏ từ nước không khí với góc tới 48,5 mang đến chi t suất nước xạ màu tím đỏ n tím...
... 13/4; MinP = x 7/2 p. N THI TH S NM 2015 S GD&T BC NINH Kè THI TH trung học phổ thông QUC GIA TRNG thpt NGễ GIA T NM HC năm trước 2015 nhọt thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2 im) mang lại ... C = phường N THI TH S NM năm ngoái TQN trang chủ SCHOOL 03 THI TH THI TH thpt QUC GIA NM 2015 Mụn: TON s: 03 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt x4 3x (1) 2 a) Kho sỏt s bin thi n v v ... (2) 0.25 S GD V T THANH HểA TRNG trung học phổ thông TRN PH KIM TRA CHT LNG CC MễN THI trung học phổ thông QUC GIA NM HC năm trước 2015 THI MễN: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (4,0 im).Cho hm s y = 2x...
... Thụ Natri sẽ: A thi u vắng ánh sáng bao gồm cách sóng bé dại 598 nm B thi u vắng ánh sáng tất cả bước sóng béo 598,6 nm C thi u vắng tia nắng gồm bước sóng 598 nm 589,6 nm D thi u vắng tia nắng bao gồm cách sóng ... Thụ Natri sẽ: A thi u vắng ánh sáng bao gồm cách sóng bé dại 598 nm B thi u vắng tia nắng cách sóng khủng 598,6 nm C thi u vắng ánh sáng tất cả bước sóng 598 nm 589,6 nm D thi u vắng ánh nắng gồm bước sóng ... 20: Ánh sáng khiến tượng quang đãng điện kim loại bao gồm giới hạn quang điện λ0 = 0, µ m A Ánh sáng đối kháng sắc tím B Ánh sáng mà photon lượng 6,5eV C Ánh sáng gồm tần số f = 1015 Hz D Ánh sáng nhưng photon có...
... Là: A 0.30AA: 0, 45 Aa : 0, 25 aa B 0.45AA: 0,30 Aa : 0, 25 aa C 0.25AA: 0 ,5 Aa : 0, 25 aa D 0,10AA: 0, 65 Aa : 0, 25 aa Câu 25 (ID: 100400) ráng hệ khởi thủy quần thể thực thiết bị gồm kiểu gen Bb Sau ... đồ gia dụng gồm thành phần loại gen hệ xuất xứ : 0,25AA: 0 ,50 Aa: 0,25aA Nếu cho tự thụ phấn nghiêm khắc hệ sau thành phần loại gen quần thể tính theo triết lý là: A 0.25AA : 0 ,50 Aa : 0,25aa B 0.375AA: ... Tử: 0 ,5 bình thường; 0 ,5 hốt nhiên biến NST số → 0 ,5 bình thường : 0 ,5 tự dưng biến NST số → 0 ,5 bình thường : 0 ,5 đột biến => phần trăm giao tử bình thường: 0 ,53 = 0,1 25 => phần trăm giao tử đột biến: – 0,1 25 =...
... ,suyra B( 2a -2 2) ) Khiú AB = ( 2a- 4) + 36 ,theobiratacúphngtrỡnh (a -2) 36 4 (a- 2) + = 40 (a - 2) 4 - 10 (a - 2) 2 + =0 (a -2) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 www.VNMATH.com ộ a= a=(a - 2) = ờ nghỉ ngơi (a- 2) = a= -1 a = ... ổ a- 1ử Gis M ỗ a ữ , ( a 2) thucth(C).Tiptuyncath(C)ti Mcúdng ố a - đọng -3 a- (D) : y = ( x - a + ) (a - 2) a -2 Gi Algiaocatimcnngvi (D ,suyra A ) (2 + 2) a -2 Blgiaocatimcnngangvi (D ,suyra ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 a 21 1,0im = ( a + b )( b + c )( c + a ) 8abc ị abc Ê 8= ( a + b )( b + c )( c + a ) = ( a + b + c )( ab + bc + ca )- abc 0 ,25 ( a + b + c ) ( a + b + c )-abc abc ( a + b...
... X  1, b  x  x  1, a  0, b  khi phương trình đổi thay Đặt a  3(a  1) ab  a b b  18a  a 2b( 3a  b) b (3a  b)  2 (b  a )  (3a  b) (a 2b b  a )   3a  b  0, a 2b b  6a ...  b)   c (a  b )    a  b  c ( a  b)  2  2( a  b) 2  4c(a  b)            ab  c(a  b)  c   ( a  b)  (a  b)  4c(a  b)  4c    c ( a  b)  c     bởi vì a  b ... Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN CUỐI - NĂM 2014 Môn: TOÁN – Khối B; thời hạn làm b i: 180 phút Đáp án a) (1,0 điểm) 10 Tập xác định:  1 20 Sự biến chuyển thi n: * Giới hạn...
từ bỏ khóa: đề thi demo trường chuyên đh vinh lần 2đề thi thử thứ lý đại học vinh lần 3đề thi thử thiết bị lý đh vinh lần 3 2015đề thi demo môn hóa chuyên đh vinh lần 3 năm 2015đề thi test môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015 và đáp ánđề thi demo môn hóa chuyên đh vinh lần 3đề thi demo trường chuyên đh vinhđề thi thử trường chuyên đh vinh 2013đề thi thử trường chuyên đại học vinh năm 2013đề thi demo môn toán đại học vinh lần 2đề thi test môn toán đại học vinh lần 4đề thi thử đồ lý đại học vinh lần 4đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ 2013 lần 3trọn bộ 55 đề thi thử đại học môn toán năm trước có đáp án đưa ra tiếttuyển tập 25 đề thi thử đại học môn lịch sử dân tộc có đáp án chi tiếtMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm download có tính chất chiếm đoạt theo quy định Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong đảm bảo mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu vãn về mô hình thống kê học tập sâu và ứng dụng trong dấn dạng chữ viết tay hạn chếTìm gọi công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhấn dạng rui roQuản lý nợ xấu trên Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: hấp thụ ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở hễ vậtchuong 1 tong quan lại quan tri rui roNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội ác trong điều khoản hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu mới đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8