- Chọn bài -Chia một số thập phân với một vài tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...Chia một số tự nhiên cho một vài tự nhiên mà lại thương tìm được là một số trong những thập phânLuyện tập trang 68Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phânLuyện tập trang 70Chia một trong những thập phân cho một vài thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập tầm thường trang 72Luyện tập thông thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số tỷ lệ tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập bình thường trang 79Luyện tập tầm thường trang 80Giới thiệu laptop bỏ túiSử dụng máy tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 79 giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 5 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung : thời điểm cuối năm 2000 dân sinh của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ thời điểm cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) ví như từ cuối năm 2001 cho năm 2002 số dân của phường kia cũng tăng lên bấy nhiêu xác suất thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Lời giải:

a) đối với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 bạn là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường kia năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng với số chi phí đó bằng 7% số tiền bỏ ra. Để tính số vốn liếng của người đó, ta cần tính: