Nhằm giúp chúng ta học sinh tất cả thêm nhiều tài liệu ôn tập nhằm sẵn sàng cho bài xích kiểm tra cuối học kì II. binhchanhhcm.edu.vn mời chúng ta cùng xem thêm bộ tài liệu ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3. Hi vọng bộ đề thi sẽ giúp chúng ta học sinh lớp 3 sáng sủa hơn vào kỳ thi sắp tới đây và thầy cô giáo tất cả thêm tư liệu tham khảo phục vụ việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Giáo án toán lớp 3 học kì 2

Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, phân tách số có 3 chữ số cùng với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Tổng Hợp Những Ảnh Bìa Facebook Đẹp Nhất Cho Facebook, Hình Ảnh Bìa Đẹp Trên Facebook

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................


............................................................

Mời các bạn tải về giúp xem trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*