Môn phái Hình ảnhNội dung điều chỉnh
Thiếu Lâm
*
Dịch cân nặng Kinh
Điều chỉnh:Phản đòn cận chiến về tối đa 20%Phản đòn tầm xa buổi tối đa 20%Thêm new thuộc tính hồi phục Sinh Lực
*
La Hán Trận
Điều chỉnh:Phản đòn cận chiến buổi tối đa 20%Phản đòn trung bình xa tối đa 20%
*
Kim Quyên La Hán
Điều chỉnh: thời hạn khôi phục phương pháp tối đa 30 giây
*
Như Lai Thiên Diệp
Điều chỉnh: những thuộc tính thời gian trì hoãn, tạo ra thành ngay cạnh thương thời gian hoạt động, phần trăm tạo thành tiếp giáp thương kiểm soát và điều chỉnh có quý giá từ cấp 38
Thiên Vương
*
Kim thông thường Tráo
Điều chỉnh ở trong tính: Kháng Băng (Dương) ở cung cấp 30 là 40%, mỗi cấp tăng 1%Thêm new thuộc tính: Kháng Hỏa (Dương) ở cung cấp 30 là -40%, mỗi cung cấp tăng -1%
*
Bá Vương nhất thời Kim
Điều chỉnh: Tăng ngay cạnh thương thiết bị lí (%) ở cấp cho 30
*
Tung Hoành chén Hoang
Điều chỉnh: Tăng sát thương vật dụng lí (%) ở cấp 30
*
Hào Hùng Trảm
Điều chỉnh: Giảm giáp thương đồ vật lí (%)
*
Thiên vương vãi Chiến Ý
Điều chỉnh: Các thuộc tính sản xuất thành gần kề thương thời gian hoạt động, phần trăm tạo thành ngay cạnh thương điều chỉnh có quý hiếm từ cấp cho 38
Ngũ Độc
*
Hình Tiêu Cốt Lập
Điểu chỉnh: Thêm tỉ lệ chế tạo thành giáp thương khoác định kĩ năng
*
Ngũ Độc Kỳ Kinh
Điểu chỉnh: Các trực thuộc tính tạo nên thành cạnh bên thương thời gian hoạt động, thời hạn độc phát điều chỉnh có quý giá từ cấp 38
Đường Môn
*
Mê Ảnh Tung
Điều chỉnh:Thời gian khôi phục phương pháp giảm còn 8 giây ở cung cấp 25Thời gian khôi phục chiêu trò khi nghỉ ngơi trên ngựa chiến giảm buổi tối đa còn 12 giây ở cấp cho 25
Đường Môn
*
Hấp Tinh Trận
Điều chỉnh: khi thi triển sẽ nhận thấy thuộc tính +200% tỉ trọng hóa giải ngay cạnh thưởng và bỏ qua phổ chống (dương) +20%
Nga My
*
Phật Pháp Vô Biên

Thêm thuộc tính mới: Tỉ lệ hóa giải phương pháp đảng buổi tối đa 30% ở cung cấp 40

*
Phổ Độ bọn chúng Sinh

Thêm trực thuộc tính mới: Kháng toàn bộ (Dương) (tối nhiều 5% ở cấp cho 25)

Thúy Yên
*
Hộ Thể Hàn Băng
Điều chỉnh: Phản đòn cận chiến buổi tối đa 25% ở cấp 30Phản đòn trung bình xa tối đa 25% ở cung cấp 30
*
Băng Cốt Tuyết Tâm
Điều chỉnh: Xác suất trọng kích có hiệu lực thực thi hiện hành ở cấp 38 (tối đa 5% ở cấp cho 30)
*
Tuyết Ảnh
Bỏ thuộc tính: thời hạn phục hồi (Dương)
*
Huyền Băng Vô Tức
Điều chỉnh: tỉ trọng phóng thích buổi tối đa 5% ở cung cấp 30
Hoa Sơn
*
Kiếm Tông Tổng Quyết
Điều chỉnh: Tốc độ tiến công - nước ngoài công (Dương) (tối đa 32% ở cấp 20)Tốc độ đánh - ngoại công (tối nhiều 32% ở cấp 20)Thuộc tính sinh sản thành gần cạnh thương thời hạn hoạt động, có mức giá trị từ cung cấp 28Thêm new thuộc tính: Băng tiếp giáp – nước ngoài công về tối đa 150 điểm ở cung cấp 30
*
Huyền Nhãn Vân Yên
Điều chỉnh: Thuộc tính sinh sản thành cạnh bên thương thời gian hoạt động có quý hiếm từ cấp 38
*
Phách Thạch Phá Ngọc
Điều chỉnh: Tăng phạm vi hiệu quả và tốc độ dịch chuyển kĩ năng
*
Kiếm Pháp – Độc Cô Cửu Kiếm
Điều chỉnh: Tăng gần kề thương trang bị lý (%)
Vũ Hồn
*
Cô Tương Bách Chiến Hàm
Thêm trực thuộc tính mới:Giảm ngay cạnh thương đến từ hệ kim (tối đa 20% ở cung cấp 30)Tăng liền kề thương lên hệ Kim (tối đa 20% ở cấp 30)Tỉ lệ hóa giải biện pháp đảng (tối đa 30% ở cấp 30) Tốc độc đánh nội công (tối đa 65% ở cung cấp 30)Điều chỉnh: Tốc độc đánh ngoại công (Dương) (tối đa 43% ở cấp 30)Tốc độc đánh chưởng lực (Dương) (tối đa 43% ở cung cấp 30)
*
Công Trung Bỉnh Tính
Bỏ thuộc tính:Phản đòn cận chiếnPhản đòn trung bình xa
*
Tận Trung Báo Quốc
Thêm ở trong tính mới:Bỏ qua công kích gần phản gần cạnh thương, về tối đa 10% ở cấp 20Bỏ qua công kích xa phản sát thương, về tối đa 10% ở cấp cho 20
Cái Bang
*
Bổng Huýnh Lược Địa
Điểu chỉnh: Thêm co giật mặc định trong kĩ năng
*
Thời Thăng Lục Long
Điểu chỉnh:Thêm co giật mặc định vào kĩ năngThêm hỏa gần cạnh ở cung cấp 30
*
Túy Điệp Cuồng Vũ
Điểu chỉnh: Thuộc tính tỷ lệ sát thương giảm kháng có giá trị từ cung cấp 38, buổi tối đa 20%
Thiên Nhẫn
*
Thiên Ma Giải Thể
 Thêm trực thuộc tính mới: Tạo thành gần kề thương bao gồm thời gian hoạt động có quý hiếm từ cấp cho 38 (tối đa 25% ở cấp 38)
*
Giang Hải Nộ Lan
 Thêm ở trong tính mới: Tăng tiếp giáp thương vật dụng lí (%) ở cấp cho 30
Võ Đang
*
Chân Vũ Thất Tiệt
Điều chỉnh: Tăng thời gian duy trì chiêu thức về tối đa từ bỏ 4 giây lên 8 giây
 
*
tìm Vũ Diệu Nguyệt
Điều chỉnh: Tăng ngay cạnh thương đồ lí (%) ở cung cấp 30
Côn Lôn
*
Lưỡng Nghi Chân Khí
Điều chỉnh: Tăng công dụng so với hiện tại tại
 
*
Thiên Lôi Trấn Nhạc
Điều chỉnh: Tăng lôi giáp tầng 2 Lôi Động Càn Khôn Tăng tốc độ mở ra tầng 2
 
*
Cửu Thiên cương cứng Phong
Điều chỉnh: Tăng ngay cạnh thương vật lí (%) ở cung cấp 30

*