Vòng nhẫn cưới kia em đeo, thôi không còn từ phía trên mơ mộng rồi, Em vui tất cả bao nhiêu, có bởi khối sầu em để, Anh chúc nhưng mà nghe lòng hoang liêu Vòng nhẫn cưới đó cao sang, chuyển đón kiệu hoa đang sẵn sàng, mai em xóm nhỏ tuổi sang ngang, xin Trời đến thuyền xuôi mái, nhằm em về bến mộng giàu sang Em ơi! tình yêu bây giờ, nếu không dang dở làm thế nào trọn đời lưu giữ em, làm thế nào có một lần chạm mặt gỡ, còn nếu không dang dở làm sao còn một đợt từ ly Vòng nhẫn cưới kia em ơi, thôi nhé ngàn thu vĩnh biệt rồi, đêm nay uống nhằm em vui, rượu hồng vô tư em rót, uống cho tất cả những người thấy lòng đẹp đôi

Bạn đang xem: Lời bài hát vòng nhẫn cưới


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Luật Đhqg Tp Hcm, Tổng Quan Trường Đại Học Kinh Tế

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.