Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi trung ương đà la ni. Phật nói Chú Đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại ngùng đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh cực Lạc.


Thần chú này do Quan cố kỉnh Âm người thương tát nói. Mong mỏi trì chú này thì phải phát người yêu Đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với tất cả loài và phải trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Lời Bài Kinh Chú Đại Bi 84 Biến (Dễ Đọc

HIỂU BIẾT VỀ CHÚ ĐẠI BI

1. Chú Đại bi là gì?

Link nội dung bài viết Chú Đại bi là gì

2. Ý nghĩa của chú Đại bi

Link nội dung bài viết ý nghĩa Chú Đại bi là gì

3. Hướng dẫn biện pháp trì tụng chú Đại bi ngăn nắp

Link phía dẫn

4. Những lợi ích khi trì tụng Chú Đại bi

Những tác dụng khi trì tụng Chú Đại bi không nên nghĩ bàn. Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cầm cố Âm bồ Tát Quảng Đại viên mãn Vô hổ thẹn Đại Bi trung ương Đà La Ni, vì chưng ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), fan trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không xẩy ra 15 vật dụng hoạnh tử bức hại....

Link chi tiết để biết tác dụng bất khả tứ nghị của chú Đại bi

 

Chú Đại bi giờ Việt

Đây là bản chú đại bi dịch từ bỏ âm tiếnng Phạn ra âm Hán ra âm Việt được thực hiện chính thức trong những các bom tấn và nghi tiết tụng niệm thêm tại việt nam và hải ngoại. 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại-bi chổ chính giữa đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra da, người tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da.

Án tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, đánh rô tô rô, ý trung nhân đề dạ, người yêu đề dạ, người tình đà dạ, người tình đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ, ta bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha.

Ma ra na ra, ta bà ha.

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.

Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha.

Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha.

Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha.

Xem thêm: Sacombank Liên Kết Với Ngân Hàng Nào 2022? Thẻ Liên Kết

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.

Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần lúc trì đổi thay cuối cùng)

 

84 câu chú đại bi chia theo từng câu mang lại dễ học

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật người yêu Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trọng tâm đà la ni

1. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da

2. Nam tế bào A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước chén Ra Da

4. Người tình Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha ca lô Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Bàn Ra phạt Duệ

9. Số Đát na Đát Tỏa

10. Nam tế bào Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) na Ma Bà Già

17. Ma phân phát Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha người yêu Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông


28. Độ Lô Độ Lô vạc Xà domain authority Đế

29. Ma Ha phân phát Xà da Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

32. Thất Phật Ra Da

33. Giá trả giá Ra

34. Mạ Mạ phân phát Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất mãng cầu Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Vạc Sa vạc Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị tất Rị

45. đánh Rô đánh Rô

46. Tình nhân Đề Dạ tình nhân Đề Dạ

47. Bồ Đà Dạ người yêu Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Na Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị dung nhan Ni Na

51. Bố Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Tất Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Vớ Đà Du Nghệ

58. Thất Bàn Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra mãng cầu Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. Trả Kiết Ra A tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Bố Đà Ma Yết tất Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi thắng Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da

77. Nam mô A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Bàn Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án vớ Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha ( tái diễn 3 lần trường đoản cú câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến đổi cuối cùng).

Chú đại bi giờ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’var ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Cùng chư vị các bạn đọc,

Cùng từ bỏ điển Phật học sẽ update lên website, Cổng tin tức Phật giáo nước ta từ bây giờ sắp xếp và mang lại đăng mua lên đây nhiều cỗ Kinh Phật nhằm mục tiêu mục đích hoằng truyền chánh pháp đến số đông nhà. Ban chỉnh sửa hoan hỉ share các bộ Kinh Phật giờ đồng hồ Việt này và về tối ưu dữ liệu này bởi một thuật toán đồ vật tính.

Hôm nay, công ty chúng tôi xin giới thiệu bản Kinh Phật thứ nhất được thuật toán buổi tối ưu là phiên bản full tởm Pháp cú có gần 9.000 từ kèm tranh minh hoạ.

Tuần tự, shop chúng tôi sẽ đăng tải các bản Kinh Phật giờ Việt từ rất nhiều nguồn dịch, những nhà xuất bản khác nhau để bạn đọc được trì tụng dễ dàng.

 Lần lượt tới đây là Kinh Dược sư, khiếp Phổ Môn, Chú Đại bi, khiếp Địa tạng....

 Lan toả ghê Phật là trách nhiệm của chúng tôi trong hành trình tạo các lợi lạc này.

 Xin trân trọng thông báo.


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống cuội nguồn Phật giáo, shop chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng gia hạn và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào vàosự cung cấp của bạn. Giả dụ thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy suy nghĩ quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.


*

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng công thương nghiệp Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ gia hạn Cổng tin tức Phật giáo Việt Nam)


“Chúng tôi có niềm tin rằng sự tài trợ của chúng ta không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phậnsự của bản thân mình mà còn ngày càng tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện vai trung phong của chính chúng ta tớicộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, trưởng phòng ban Biên tập).