*

*


*
*
*
*

1. Chức năng:

- bank Nhà nước trụ sở tỉnh Đồng Nai là đơn vị nhờ vào của ngân hàng Nhà nước, chịu đựng sự lãnh đạo và điều hành và quản lý tập trung, thống độc nhất vô nhị của Thống đốc NHNN có công dụng tham mưu, góp Thống đốc quản lý Nhà nước về chi phí tệ và chuyển động Ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ bank Trung Ương theo ủy quyền của Thống đốc.

Bạn đang xem: Ngân hàng nhà nước tỉnh đồng nai

- bank Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai là đơn vị chức năng hạch toán, kế toán phụ thuộc, tất cả con dấu cùng bảng phẳng phiu tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm và quyền hạn:

Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên địa bàn theo cơ chế của ngân hàng Nhà nước và của quy định với những nội dung sau:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai tiến hành các văn phiên bản quy phi pháp luật của nhà nước, văn bản chỉ đạo, quản lý và điều hành của Thống đốc về chi phí tệ, chuyển động ngân hàng với ngoại ân hận đến những tổ chức tín dụng, những tổ chức khác và người dân bên trên địa bàn.

- Thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích thực trạng kinh tế, tiền tệ trên địa phận để tham mưu đến Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, vận động ngân hàng cùng ngoại hối; tư vấn cho cung cấp ủy, tổ chức chính quyền địa phương về nghành nghề liên quan đến tiền tệ, vận động ngân hàng và ngoại hối giao hàng xây dựng cùng phát triển tài chính - làng mạc hội; tiến hành công tác thông tin tín dụng.

- triển khai việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và buổi giao lưu của tổ chức tín dụng, đồng ý chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và đồng ý nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

- Giám sát, lãnh đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt quan trọng và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

- tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải pháp xử lý vi bất hợp pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng với ngoại hối.

- thực hiện công tác phòng, kháng rửa tiền, phòng, kháng tài trợ bự bố.

- đáp ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và những dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho những tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước.

- làm chủ nhà nước về nước ngoài hối, chuyển động ngoại hối hận và hoạt động kinh doanh vàng.

- thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay vốn thanh toán so với các tổ chức tín dụng lúc được Thống đốc ủy quyền.

- quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm bình yên về tài sản, chi phí giấy, tiền kim loại và các sách vở và giấy tờ có giá bảo quản tại trụ sở và khi giao dấn theo quy định.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Tp Hcm 2018, Điểm Chuẩn Của Đại Học Kinh Tế Tp

- Thực hiện làm chủ nhà nước về bảo hiểm gửi theo phân công ủy quyền của Thống đốc.

- thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cùng tội phạm; thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, phản ảnh theo quy định.

- triển khai quy chế dân công ty cơ sở, cải tân hành chính, văn hóa truyền thống công sở.

- Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân với Đoàn Đại biểu Quốc hội; vấn đáp kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

- thống trị tài chính, gia sản được giao theo quy định.

- tiến hành công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, chống cháy, trị cháy, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn an ninh, chưa có người yêu tự bình yên tại Trụ sở chi nhánh và các cơ sở vật chất khác trực thuộc thẩm quyền quản lý của bỏ ra nhánh.

- Thực hiện cơ chế thông tin, báo cáo theo quy định.

- thực hiện các trách nhiệm khác vì chưng Thống đốc giao.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Chống Tổng hợp, Nhân sự và kiểm soát điều hành nội bộ.

2. Chống Tiền tệ - Kho quỹ với Hành chính.

3. Thanh tra, đo lường và tính toán ngân hàng.

4. Phòng kế toán tài chính - Thanh toán.

Thanh tra, đo lường và tính toán ngân hàng cùng Phòng kế toán - giao dịch thanh toán có nhỏ dấu riêng biệt để cần sử dụng trong vận động nghiệp vụ theo dụng cụ của pháp luật.​

III. Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Số 85-93, phường Thanh Bình, con đường 30/4, TP. Biên Hòa, tỉnh giấc Đồng Nai