mùa xuân vừa mang đến hoa về trên phần đông bàn tay cùng em vừa đến vắt màu áo mới vì anh Nguyện cho một ngày tháng êm đềm tựa như các sớm mai hồ hết nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em ...đang quan sát về anh với anh lại nhớ phần đông giờ em đứng hóng trông 1 mình lặng lẽ ướt giá buốt trong mưa bởi anh Tình yêu tra cứu thấy toàn thể trong tối bão giông thân hoang tàn quên khuấy nơi cuối đường gồm em ... Riêng chờ đợi anh Như chưa từng có đều phút lìa xa Giấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa Những con phố anh đi rồi cũng chuyển anh về bên em Như anh được sinh sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây sau cùng Suốt cuộc đời anh luôn ghi nhớ chân tình dành riêng hết mang đến em.

Bạn đang xem: Như chưa từng có giây phút lìa xa


Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 4 Địa Điểm Học Ielts Ở Đâu Rẻ Và Tốt Nhất Tại Tp, Các Trung Tâm Rẻ Và Chất Lượng Hà Nội

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.