Bài học phát âm tiếng Trung vào bảng phiên âm giờ Trung Pinyin được chia thành hai phần là:

Học phạt âm Vận mẫu (nguyên âm)Học phát âm nhạc mẫu (phụ âm)

Trong trang web này thực tế đã bao gồm hai bài chi tiết về Thanh chủng loại và Vận mẫu bao gồm kèm cả học tập phát âm cơ mà trong bài viết này binhchanhhcm.edu.vn xin tổng hợp toàn cục cách phạt âm vào bảng phiên âm giờ đồng hồ Trung để chúng ta có ánh nhìn tổng quan tiền hơn.

Bạn đang xem: Phát âm tiếng trung cơ bản

Bảng phiên âm khá đầy đủ (full) trong giờ Trung:

*
Nhấp vào Bảng phiên âm trên để xem hình ảnh lớn hơn hoặc tải file Pdf 

Dưới đó là cách phát âm chi tiết trong bảng chữ cái (phiên âm) của hệ thống ngữ âm Trung Quốc. Ngoài ra còn bao gồm bảng phiên âm như hình trên có audio nhằm nhấp vào hiểu (Pinyin Chart with Audio) – links ở cuối bài

Cách vạc âm của Nguyên âm (Vận mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 36 nguyên âm gồm:

6 nguyên âm đơn13 nguyên âm kép16 nguyên âm mũi1 nguyên âm uốn lưỡi

Các nguyên âm này được phân phát âm như sau:

Nguyên âm Đơn

Đầu tiên Là nguyên âm đơn, cùng học phát âm giờ Trung những nguyên âm này nhé –

a – phương pháp phát âm – mồm há to, lưỡi xuống thấp. Là nguyên âm dài, ko tròn môi. Giải pháp phát âm tương tự “a” trong tiếng Việt.o – cách phát âm – lưỡi rút về phía sau, gốc lưỡi nâng cấp ở địa chỉ giữa, hai môi tròn và nhô ra một tí. Là nguyên âm dài, tròn môi. Bí quyết phát âm hơi như là “ô” trong giờ đồng hồ Việt.e – bí quyết phát âm – lưỡi rút về phía sau, nơi bắt đầu lưỡi cải thiện ở địa điểm giữa, mồm há vừa. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Biện pháp phát âm hơi giống “ơ” và “ưa” trong giờ Việt.

i – biện pháp phát âm – vị giác dính với răng dưới, phía trước phương diện lưỡi nâng giáp ngạc cứng, hai môi giẹp, bành ra. Là nguyên âm dài, ko tròn môi. Bí quyết phát âm hơi kiểu như “i” trong giờ Việt.

u– cách phát âm – nơi bắt đầu lưỡi nâng cao, lưỡi rút về phía sau, hai môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Giải pháp phát âm hơi tương tự “u” trong tiếng Việt.

ü – cách phát âm – vị giác dính cùng với răng dưới, phía trước mặt lưỡi nâng gần cạnh ngạc cứng, hai môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Cách phát âm hơi như là “uy” trong tiếng Việt.

Nguyên âm Kép

ai – biện pháp phát âm – phạt nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang phạt nguyên âm “i”. Bí quyết phát âm tương tự âm “ai” trong giờ Việt.ei – giải pháp phát âm – vạc nguyên âm “e” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm “i”. Phương pháp phát âm gần giống âm “ây” trong giờ Việt.ao – biện pháp phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang phạt nguyên âm “o”. Biện pháp phát âm gần giống âm “ao” trong tiếng Việt.ou– phương pháp phát âm – phạt nguyên âm “o” trước, tiếp nối lập tức gửi sang phân phát nguyên âm “u”. Cách phát âm tương tự âm “âu” trong giờ đồng hồ Việt.ia– bí quyết phát âm – phạt nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức đưa sang vạc nguyên âm “a”. Trong giờ Việt không có âm tựa như nhưng phát âm hơi cũng như âm iaie– phương pháp phát âm – phân phát nguyên âm “i” trước, tiếp đến lập tức chuyển sang vạc nguyên âm “e”. Phương pháp phát âm gần giống âm “ia” trong giờ Việt.ua – phương pháp phát âm – phát nguyên âm “u” trước, tiếp nối lập tức chuyển sang vạc nguyên âm “a”. Biện pháp phát âm gần giống âm “oa” trong tiếng Việt.uo– cách phát âm – vạc nguyên âm “u” trước, sau đó dần dần chuyển sang vạc nguyên âm “o”. Phương pháp phát âm tương tự âm “ua” trong giờ đồng hồ Việt.üe– bí quyết phát âm – phân phát nguyên âm “ü” trước, sau đó dần dần chuyển sang phạt nguyên âm “e”. Bí quyết phát âm gần giống âm “uê” trong giờ Việt.iao – biện pháp phát âm – phân phát nguyên âm “i” trước, kế tiếp lập tức chuyển sang phân phát nguyên âm kép “ao”. Phương pháp phát âm tương tự âm “eo” trong tiếng Việt.iou– giải pháp phát âm – phân phát nguyên âm “i” trước, tiếp đến lập tức gửi sang phạt nguyên âm kép “ou”. Phương pháp phát âm tương đương âm “yêu” trong giờ đồng hồ Việt.uai– phương pháp phát âm – phân phát nguyên âm “u” trước, tiếp đến lập tức đưa sang phát nguyên âm kép “ai”. Bí quyết phát âm tương tự âm “oai” trong giờ đồng hồ Việt.uei– phương pháp phát âm – vạc nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức gửi sang vạc nguyên âm kép “ei”. Bí quyết phát âm tương tự âm “uây” trong giờ Việt.

Nguyên âm Er

er – phân phát nguyên âm “e” trước, sau đó, lưỡi từ từ cuốn lên. “er” là một nguyên âm đặc biệt. “er” là 1 trong âm máu riêng, quan yếu ghép với bất cứ nguyên âm và phụ âm nào.

Chữ này tương đương với chữ ai trong giờ Việt, thuộc học vạc âm tiếng Trung nào.

Nguyên âm Mũi

an – phát nguyên âm a trước, sau đó, đưa sang phạt phụ âm n. Cách phát âm tương tự “an” trong giờ đồng hồ Việt.en – vạc nguyên âm “e” trước, tiếp đến chuyển sang phát phụ âm “n”. Phương pháp phát âm gần giống âm “ân” trong tiếng Việt.in – phân phát nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang phân phát phụ âm “n”. Bí quyết phát âm gần giống âm “in” trong giờ Việtün – phạt nguyên âm “ü” trước, tiếp nối chuyển sang phát phụ âm “n”. Phương pháp phát âm giống như âm “uyn” trong tiếng Việt.ian – vạc nguyên âm “i” trước, tiếp nối chuyển sang vạc nguyên âm mũi “an”. Phương pháp phát âm gần giống âm “iên” trong giờ đồng hồ Việt.uan – phát nguyên âm “u” trước, sau đó chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. Biện pháp phát âm gần giống âm “oan” trong giờ đồng hồ Việt.üan – phạt nguyên âm “ü” trước, tiếp đến chuyển sang phân phát nguyên âm mũi “an”. Phương pháp phát âm gần giống âm “oen” trong tiếng Việt.uen (un) – phạt nguyên âm “u” trước, tiếp nối chuyển sang phạt phụ âm “en”. Bí quyết phát âm gần giống âm “uân” trong tiếng Việt.ang – phân phát nguyên âm “a” trước, sau đó, gửi sang phân phát âm “ng”. Cách phát âm gần giống “ang” trong tiếng Việt.eng – vạc nguyên âm “e” trước, sau đó, chuyển sang phạt âm “ng”. Biện pháp phát âm tương tự “âng” trong giờ Việt.ing – phạt nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phát âm “ng”. Cách phát âm gần giống “inh” trong giờ đồng hồ Việt.ong – phát nguyên âm o trước, sau đó, đưa sang phạt âm “ng”. Phương pháp phát âm tương tự “ung” trong tiếng Việt.iong – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang phân phát nguyên âm mũi “ung”. Giải pháp phát âm như thể với âm “ung” trong tiếng Việting – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, chuyển sang vạc nguyên âm mũi “ang”. Bí quyết phát âm tương tự “eng” trong giờ Việt.uang – phạt nguyên âm “u” trước, sau đó, chuyển sang phạt nguyên âm mũi “ang”. Cách phát âm tương tự “oang” trong tiếng Việt.ueng – vạc nguyên âm “u” trước, sau đó, chuyển sang phạt nguyên âm mũi “eng”. Phương pháp phát âm tương đương “uâng” trong tiếng Việt.

Nguyên âm Ng

Cách gọi như sau – gốc lưỡi nâng cao, bám chặt vào ngạc mềm, lưỡi con rủ xuống, không khí từ hang mũi toát ra. Biện pháp phát âm tương tự “ng” trong giờ đồng hồ Việt. “ng” chỉ hoàn toàn có thể đứng sau nguyên âm mà cần yếu đứng trước nguyên âm như giờ Việt.

Xem thêm: Giáo Án Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Giáo Án Bài Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt

Cách phát âm của Phụ âm (Thanh mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng trung hoa có 21 phụ âm trong đó:

3 Phụ âm kép18 Phụ âm đơn1 phụ âm uốn nắn lưỡi – vào phụ âm đơn

b – Là âm môi môi. Giải pháp phát âm – nhì môi dính tự nhiên, sau đó tách bóc ra, luồng không khí từ hang mồm bay ra. Là một âm tắc, vô thanh, không bật hơi. Bí quyết phát âm gần giống “p” trong giờ đồng hồ Việt.p – Là âm môi môi. Cách phát âm – nhì môi bám tự nhiên, sau đó tách bóc ra, luồng không gian từ hang mồm bay ra. Là 1 âm tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Trong tiếng Việt không có âm tương tự. Cách phát âm nhẹ hơn âm p. Nhưng nặng hơn âm b của tiếng Việt.m – Là âm môi môi. Phương pháp phát âm – nhị môi dính tự nhiên, luồng bầu không khí từ hang mồm thoát ra. La một âm mũi, hữu thanh. Biện pháp phát âm gần giống “m” trong tiếng Việt.

f – Là âm môi răng. Biện pháp phát âm – môi dưới dính nhẹ với răng trên, luồng bầu không khí từ khe thân răng cùng môi thoát ra. Là 1 trong những âm sát, vô thanh. Giải pháp phát âm tương tự “ph” trong giờ Việt.

d – Là âm đầu lưỡi giữa. Giải pháp phát âm – đầu lưỡi kết dính lợi trên, có mặt trở ngại, sao đó thốt nhiên hạ thấp, luồng bầu không khí từ hang mồm bay ra. Là 1 âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Phương pháp phát âm tương tự “t” trong giờ Việt.

t – Là âm đầu lưỡi giữa. Giải pháp phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, ra đời trở ngại, sao đó bỗng hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Biện pháp phát âm tương tự “th” trong giờ Việt.

n – Là âm vị giác giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi kết dính lợi trên, xuất hiện trở ngại, luồng không gian từ hang mũi thoát ra. Là một âm mũi, hữu thanh. Cách phát âm tương tự “n” trong giờ Việt.

l – Là âm đầu lưỡi giữa. Cách phát âm – đầu lưỡi dính vào lợi trên, luồng không gian từ nhì mép lưỡi bay ra. Là 1 trong những âm biên, hữu thanh. Biện pháp phát âm gần giống “l” trong tiếng Việt.

g – Là âm nơi bắt đầu lưỡi. Cách phát âm – cội lưỡi áp vào ngạc mềm, có mặt trở ngại, tiếp nối bỗng tách bóc ra, luồng không gian từ hang mồm thoát ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, không bật hơi. Cách phát âm tương tự “c”, “k” trong giờ Việt.

k – Là âm gốc lưỡi. Bí quyết phát âm – cội lưỡi áp vào ngạc mềm, hiện ra trở ngại, tiếp nối bỗng bóc tách ra, luồng không khí từ hang mồm bay ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Cách phát âm gần giống “kh” trong giờ đồng hồ Việt.

h – Là âm cội lưỡi. Biện pháp phát âm – nơi bắt đầu lưỡi nâng cao, tuy vậy không áp vào ngạc mềm, hiện ra trở ngại, luồng ko khí từ nửa thoát ra. Là 1 âm xát, vô thanh. Giải pháp phát âm gần giống “h” trong giờ đồng hồ Việt.

j – Là âm phương diện lưỡi. Cách phát âm – phương diện lưỡi áp vơi vào ngạc cứng, sau đó bóc ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 trong những âm cung cấp tắc, vô thanh, không bật hơi. Cách phát âm tương tự “ch” trong giờ Việt.q – Là âm phương diện lưỡi. Giải pháp phát âm – mặt lưỡi áp nhẹ vào ngạc cứng, sau đó tách bóc ra, luồng ko khí từ nửa thoát ra. Là 1 âm cung cấp tắc, vô thanh, tất cả bật hơi. Giải pháp phát âm khá tương đương với âm sch trong giờ Đức hoặc phát âm như “sờ chờ” trong giờ Việtx – Là âm mặt lưỡi. Phương pháp phát âm – phương diện lưỡi nâng cao sát ngạc cứng, luồng không khí từ nửa thoát ra. Là 1 trong âm xát, vô thanh. Phương pháp phát âm gần giống “x” trong giờ đồng hồ Việt.z – Là âm vị giác trước. Biện pháp phát âm – vị giác áp vào lợi trên, sau đó bóc tách ra một tí, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 âm buôn bán tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Phương pháp phát âm cũng như “ch” trong tiếng Việt.c – Là âm vị giác trước. Bí quyết phát âm – vị giác áp vào lợi trên, sau đó tách ra một tí, luồng không khí từ nửa thoát ra. Là 1 trong âm bán tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Phương pháp đọc như chữ x ở một số trong những vùng miềns– Là âm đầu lưỡi trước. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi nâng liền kề lợi trên, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 trong những âm xát, vô thanh. Giải pháp phát âm hơi giống “x” trong giờ đồng hồ Việt.r – Là âm đầu lưỡi sau. Phương pháp phát âm – đầu lưỡi nâng ngay cạnh ngạc cứng trước, luồng không khí thoát ra mồm thoe một đường nhỏ dại và hẹp. Là 1 trong những âm xát, hữu thanh, thời điểm phát âm đề nghị uốn lưỡi. Phương pháp phát âm hơi như thể “r” trong tiếng Việt.zh – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Biện pháp phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, sau đó bóc ra một tí, luồng bầu không khí thoát ra hang mồm. Là 1 trong những âm chào bán tắc, vô thanh, không nhảy hơi, cơ hội phát âm đề nghị uốn lưỡi. Biện pháp phát âm hơi giống “tr” trong giờ Việt.ch – Là phụ âm kép. Là âm đầu lưỡi sau. Phương pháp phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, sau đó bóc tách ra một tí, luồng bầu không khí thoát ra hang mồm. Là một trong âm bán tắc, vô thanh, gồm bật hơi, thời điểm phát âm phải uốn lưỡi. Giải pháp phát âm như âm “xờ chờ”sh – Là phụ âm kép. Là âm đầu lưỡi sau. Bí quyết phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, luồng không khí thoát ra mồm theo một đường bé dại và hẹp. Là 1 trong âm xát, vô thanh, dịp phát âm nên uốn lưỡi. Biện pháp phát âm hơi giống như “s” trong tiếng Việt.

→ Xem cách đọc bảng phát âm Pinyin Chart with Audio

Nội dung bài cách vạc âm giờ Trung xin tạm ngưng ở đây. Các khái niệm, phân tích và lý giải về bảng vần âm tiếng Trung, phiên âm giờ Trung, Pinyin là gì? chúng ta xem ở nội dung bài viết dưới đây: