*
chúng ta đã khi nào nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể học xuất sắc một ngoại ngữ mà không thương mến nó chưa? Điều đó chắc chắn sẽ không lúc nào xảy ra bởi ước ao học ngoại ngữ tác dụng thì rất cần phải có tình yêu cùng niềm đê mê với ngôn ngữ tương tự như văn hóa của đất nước đó.

chi tiết

Dưới đấy là 200+ ngữ pháp tiếng Hàn bắt buộc nhớ sẽ mở ra trong bài bác thi tiếng Hàn TOPIK I và II.

Bạn đang xem: Tất cả ngữ pháp tiếng hàn

TOPIK I cấp 1

TTNgữ phápÝ nghĩa
1N + 은/는 => STrợ từ công ty ngữ
2N + 이/가 => STiểu từ công ty ngữ
3N + 을/를 => OTiểu tự tân ngữ
4N + 께서, 께서는Dạng kính ngữ của 이/가, 은/는
5N1 + 은/는 ... N2 + 은/는 ..Tiểu từ biểu lộ ý nghĩa đối chiếu
6N + 에 (1)Tiểu tự chỉ vị trí (ở, tại)
7N + 에 (2)Tiểu trường đoản cú chỉ đích cho (đến)
8N + 에 (3)Tiểu trường đoản cú chỉ thời gian(lúc, vào lúc)
9N + 에 (4)Chỉ nơi chịu đựng tác động
10N + 에 (5)Định giá
11N + 에서Tiểu từ chỉ địa điểm diễn ra hành động (ở)
12N + (으)로 (1)Tiểu từ phương hướng
13N + (으)로 (2)Bằng (nguyên liệu, dụng cụ, phương tiện)
14N1 + 와/과/하고 + N2
15N + 도Cũng
16N + 에게, 한테, 께Cho (làm gì cho ai)
17N + 입니다Là (câu nai lưng thuật trang trọng)
18N + 입니까?Có yêu cầu là...? (câu hỏi trang trọng)
19N + 이/가 아닙니다Không đề nghị là (phủ định của 입니다)
20N + 예요/ 이에요Là (câu trần thuật thân mật)
21N + 이/가 아니에요Không nên là (phủ định của 예요/ 이에요)
22V + -ㅂ/습나다Câu trần thuật trang trọng
23V + -ㅂ/습나까?Câu hỏi trang trọng
24V + 아/어요 (1)Câu trần thuật thân mật
25V + 았/었다Thì quá khứ
26V + 겠다 (1) Thì tương lai
27V + (으)시다Kính ngữ hóa cồn từ, tính tự (ngôi thứ hai và vật dụng 3)
28V + (으)세요/(으)십시오Câu yêu thương cầu thanh lịch (hãy, chúc, mời)
29V + (으)려고 하다Định có tác dụng gì
30V + (으)러 가다/ 오다Đi/ đến để làm gì
31V + (으)ㅂ시다Câu rủ rê cùng cấp hoặc thấp hơn (hãy... đi)
32V + (으)ㄹ까요?Hỏi ý kiến, quan lại điểm, đề nghị làm việc gì đấy (nhé, nhỉ, nha?)
33V + (으)ㄹ래요?Thể hiện tại ý định, kiến nghị ai kia cùng có tác dụng điều gì (được chứ, nhé?)
34V + (으)ㄹ 수 있다/ 없다Có thể/ thiết yếu làm gì
35V/A + (으)ㄹ 거에요/ 겁니다Sẽ làm cho gì
36V + 아/어서 (1)N + (이)라서Vì ... Bắt buộc ... (không cần sử dụng cho câu mệnh lệnh, câu đề nghị)
37V/A + 지만Nhưng
38V + 고 싶다 (S1)V + 고 싶어하다 (S3)Muốn làm gì...
39V + 고 + V (1)Làm gì và làm gì
40V + 고 + V (2)Làm gì rồi làm gì
41안 + V/AN 안 하다Câu phủ định ngắn
42V/A + 지 않다Câu phủ định dài
43못 + VKhông thể có tác dụng gì
44부터 ~ 까지Từ... đến... (thời gian)
45에서 ~ 까지Từ... đến... (quãng đường)
46V/A + 는것/ 기 = NDanh trường đoản cú hóa cồn từ, tính từ
47V/A dứt bằng ㅡ + Đuôi bắt đầu bằng -아/어-:+) ㅡ bị lược bỏ+) na trước ㅡ là ㅏ/ㅗ: + 아요+) Còn lại: + 어요Giản lược ㅡ
48V chấm dứt bằng ㄹ + <ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅅ>: ㄹ bị lược bỏGiản lược ㄹ
49V/A ngừng bằng ㅂ + Đuôi ban đầu bằng NA: ㅂ->우Ngoại trừ: 입다, 좁다Riêng 돕다 + Đuôi ban đầu bằng -아/어-: ㅂ -> 오Bất phép tắc ㅂ
50V/A chấm dứt bằng ㄷ + Đuôi bước đầu bằng NA: ㄷ->ㄹNgoại trừ: 닫다, 믿다, 얻다, 받다Bất phép tắc ㄷ

TOPIK I cung cấp 2

TTNgữ phápÝ nghĩa
1N + 의Tiểu từ tải (của)
2N + (이)나 (1)Hoặc
3N + (이)나 (2) Tới, đến, tận, mọi (nhấn mạnh)
4N + 만 (1)Chỉ
5N + 마다Mỗi
6N + 보다 (1) (더, 덜)So sánh... (hơn)
7N + 에게서 (에게), 한테서 (한테), 께Từ (thể hiện điểm xuất phát của một hành vi nào đó)
8N, trợ từ, đuôi link + 요Trả lời cho thắc mắc khi không quan trọng phải lặp lại khẩu ca giống nhau
9A + (으)ㄴ -> NĐịnh từ dùng với tính từ
10V + 는 -> NĐịnh ngữ thì hiện nay tại
11V + (으)ㄴ -> NĐịnh ngữ thì quá khứ
12V + (으)ㄹ -> NĐịnh ngữ thì tương lai
13V/A + 거나 + V/A Hoặc
14V + (으)니까N + (이)니까Vì ... Buộc phải ...
15V/A + (으)면Nếu ... Thì ...
16V + (으)면 좋겠다Ước gì, nếu... Thì tốt
17V + (으)면서N + (이)면서Vừa... Vừa...
18V/A + (으)면 안 되다Không thể, ko được, kiêng kị gì (sự cấm đoán)
19V + (으)려고Định, để làm gì
20V + (으)ㄹ 때Khi, lúc, hồi
21V + (으)ㄹ 게요Sẽ làm cái gi (biểu hiện tại ý chí hoặc sự có tương lai của người nói)
22V + (으)ㄹ 것 같다Hình như, có lẽ (sự phỏng đoán)
23V + (으)ㄴ 후에Sau khi
24V + (으)ㄴ 적이 있다Đã từng, chưa từng
25V + (으)ㄴ 지 (thời gian) 되다Đã bao thọ từ khi triển khai một vấn đề nào đó
26V + 는데A + (으)ㄴ데 (1) Đưa ra trước một nội dung có tương quan tới ngôn từ định đề cập. Đưa ra một bối cảnh trước khi đưa ra một đề nghị, yêu cầu nào đó.
27V + 는데A+ (으)ㄴ데 (2) Nhưng, tuy nhiên, mà,...
28V + 아/어야 하다 Phải làm gì
29V + 아/어 보다 Thử làm những gì (kinh nghiệm, thử nghiệm)
30V + 아/어도 되다V + 아/어도 좋다V + 아/어도 괜찮다Được phép có tác dụng gì
31V + 아/어 주다/드리다 Nhờ cậy tín đồ khác/ thao tác làm việc nào đó cho những người khác
32V + 아/어서 (2)Làm gì rồi có tác dụng gì
33V + 겠다 (2)Chắc là, chắc sẽ
34V/A + 네요Câu cảm thán
35V + 지 말다Đừng có tác dụng gì
36V + 지 못하다Không thể làm cho gì
37V/A + 지요N + (이)지요Đúng chứ, đúng không, đề nghị chứ, phải không?.
38V + 기 전에Trước khi, sau khi
39V + 기 위해서N + 을/를 위해서Biểu hiện tại ý đồ, múc thực sự hiện hành động (vì..., để...)
40V/A + 기 때문에N + 때문에Vì ... đề xuất ... (không cần sử dụng cho câu mệnh lệnh, khuyên nhủ nhủ)N + 때문에 (nhờ vào... Tại sao mang lại công dụng tốt)
41V + 기로하다Quyết định có tác dụng gì
42V + 고 있다Đang làm cái gi (hiện trên tiếp diễn)
43A + 아/어지다 (1)Càng ngày càng..., vày trở buộc phải ... Hơn
44A chấm dứt bằng ㅎ, A màu sắc sắc, A hướng đẫn + Đuôi bước đầu bằng NA: vứt ㅎ*) + đuôi -아/어-: bỏ ㅎ, ㅏ/ㅓ -> ㅐBất nguyên tắc ㅎ
45V ngừng bằng ㅅ + Đuôi bước đầu bằng NA: vứt ㅅNgoại trừ: 씻다, 웃다, 벗다Bất luật lệ ㅅ
46V kết thúc bằng 르 + Đuôi -아/어-: quăng quật ㅡ & thêm ㄹ+) mãng cầu trước ㅡ là ㅏ/ㅗ: + 아요+) Còn lại: + 어요Bất nguyên tắc 르

TOPIK II cung cấp 3

TTNgữ phápÝ nghĩa
1N + 밖에Chỉ...; ngoài... Ra... Không thể (câu phủ định)
2N + 대신(에)Thay vì, nạm cho, vậy vào đó
3N + 대로Theo, như
4N + 아/야Gọi tín đồ ít tuổi hơn, các bạn bè, sự vật
5N + (이)라고 하다Là, được call là
6N +에 비해서Đứng sau danh từ bỏ được đối chiếu (so với...)
7N + 처럼 (같이)Giống, tương đương như, như
8아무 N (이)나 (khẳng định)/아무 N도 (phủ định)Bất cứ, bất kỳ/ không một
9A + 게 -> VBiến đổi tính từ bỏ thành trạng trường đoản cú (bổ nghĩa mang đến động từ)
10V + (으)ㄹ 생각이다Định, tất cả ý định, muốn
11V +(으)ㄹ 줄 알다/ 모르다Biết, chần chờ làm gì
12V +(으)ㄹ까 하다Có nên... Không
13V + (으)ㄴ 덕분에Nhờ vào, dựa vào có
14V/A + (으)ㅁ = NDanh trường đoản cú hóa
15V + (으)려면Nếu muốn/ nếu có ý định... Thì...
16V + (으)려던 참이다Vừa mới gồm ý định
17V + 아/어 보이다 Trông bao gồm vẻ
18V + 아/어 가다Sắp, dần, đang, trở nên
18V + 아/어 오다Làm đến, làm tới
29V + 아/어야겠다Sẽ phải
21V + 았/었으면 좋겠다 Nếu được như vậy thì xuất sắc biết mấy, ước gì, giá mà
22V/A + 거든(요)Vì, do...
23V/A + 게되다Được, bị, trở nên
24V + 기는 하다... Thì cũng... Nhưng mà mà... (đồng tình với ý kiến vế trước nhưng vế sau lại tủ định)
25V + 기 쉽다Dễ...
26V + 기를 바라다Mong rằng, mong muốn rằng...
27V + 고 나서Xong rồi thì...
28V + 는 길이다Trong lúc, trong những khi (chỉ kết hợp với các hễ từ dịch chuyển gốc가다/ 오다)
29V + 는 길에Trong khi sẽ đi, đang đến; trong đợt (chỉ kết phù hợp với các cồn từ dịch rời gốc가다/ 오다)
30V + 는 것 같다A + (으)ㄴ것 같다Chắc là, hình như, gồm vẻ, nhường nhịn như
31V + 는 게 좋다/ 는 게 좋겠다Làm gì thì tốt, đã tốt
32V + 는 대신(에); A + (으)ㄴ 대신(에)Thay vì, cầm cho, gắng bởi, thay vào đó
33V + 는 동안Trong lúc, vào khi
34V + 는 중이다 (N하다 => N중이다)Đang..., vẫn trong vượt trình...
35V + 는바람에Bởi..., do..., vì... Nên...
36V + 는 편이다; A + (으)ㄴ편이다Vào loại, ở trong diện...
37V + 다가Hoán đổi hành vi (đang làm gì thì có tác dụng gì)
38V + 다(가) 보면Nếu cứ tiếp tục... Thì...
39V + 도록 하다Làm cho..., khiến cho cho..., sai/bảo ai đó có tác dụng gì...
40V/A + 지 않으면 안 되다Nếu không... Thì ko được...
41아무리 V/A아/어도Cho dù, mặc dù có... Nhưng...
42V + 나요 (hiện tại)/았/었나요 (quá khứ)/(으)ㄹ 건가요 (tương lai)A + (으)ㄴ가요(hiện tại)/았/었나요(quá khứ)/(으)ㄹ 건가요 (tương lai)N + 인가요 (hiện tại)/N + 이었/였나요 (quá khứ)Câu hỏi kế hoạch sự
43V + 는 군요 (hiện tại), 았/었군요(quá khứ),(으)ㄹ 거군요/겠군요 (phỏng đoán), 구나 (người bên dưới hoặc bạn bè)A + 군요(hiện tại),았/었군요 (quá khứ),겠군요 (phỏng đoán)N + (이)군요(hiện tại), 였/이었군요(quá khứ), 겠군요 (phỏng đoán)Câu cảm thán (... Thế!... Chũm cơ à!)
44V/A +던데요Cảm thán trước sự việc xảy ra trong thừa khứ hoặc mô tả điều tương làm phản với điều fan khác nói (thật là, rất, lắm đấy,...)
45V + 는/-ㄴ다고 하다 (hiện tại),았/었다고 하다 (quá khứ),(으)ㄹ 거라고하다/겠다고 하다(tương lai)A +다고 하다 (hiện tại),았/었다고 하다 (quá khứ),(으)ㄹ 거라고하다/겠다고 하다(tương lai)N + (이)라고 하다(hiện tại),였/이었다고 하다 (quá khứ),(으)ㄹ 거라고하다/겠다고 하다(tương lai)Câu loại gián tiếp thể khẳng định (nói là, nói rằng...)
46V/A + 냐고 하다Câu gián tiếp thể nghi hoặc (hỏi là, hỏi rằng...)
47V + (으)라고 하다Câu gián tiếp thể mệnh lệnh, yêu thương cầu
48V + 자고 하다Câu gián tiếp thể đề nghị
49V + 는줄 알다 (hiện tại)/ (으)ㄴ 줄 알다 (quá khứ)/ (으)ㄹ 줄 알다 (tương lai)A +(으)ㄴ 줄 알다 (thường)/(으)ㄹ 줄 알다 (phỏng đoán)N + 인줄 알다 (hiện tại)/ 일 줄 알다(phỏng đoán)Nghĩ ra sao về việc gì
50V/A + 아/아; N + (이)야Lối nói rút gọn gàng không công thức
51V + 는다, -ㄴ다; A + 다; N +(이)다 (1)Lối nói rút gọn gàng câu tường thuật (dùng trong báo chí, sách vở)
52V/A + 니/냐?N +(이)니/냐?Lối nói rút gọn gàng câu nghi vấn
53V + 자Lối nói rút gọn câu đề nghị
54V +아/아라Lối nói rút gọn gàng câu mệnh lệnh
55V +는구나;A + 구나;N +(이)구나Lối nói rút gọn gàng câu cảm thán

TOPIK II cấp cho 4

TTNgữ phápÝ nghĩa
1N + (이)야말로Đúng là..., quả thật là...
2N + 에다가/에다Vào, lên (đâu đó)
3N + 에 따라(서)Tùy theo, theo
4N + 에 따르면Nếu theo... Thì...
5A + 아/어하다Biến thay đổi tính từ cảm giác thành cồn từ
6V + (으)ㄹ 만하다Xứng đáng để...
7V + (으)ㄹ 뻔하다Suýt chút nữa
8V/A + (으)ㄹ 뿐만 아니라Không những... Mà lại còn...
9V/A + (으)ㄹ수록Càng... Càng...
10V+ (으)ㄹ 텐데Chắc là, đúng ra là
11V/A + (으)ㄹ까 봐Sợ rằng, e rằng
12V+ (으)ㄹ 정도이다Đến mức
13V/A + (으)ㄴ/는 모양이다Hinh như..., có vẻ...
14V/A/N +(으)ㄴ/는 데다가Cộng thêm, sản xuất đó
15V/A + (으)ㄴ/는 반면(에)Đối ngược với, ngược lại
16V/A/N +(으)며
17V +아/어야,아/어야지 (văn nói)Chỉ khi... Mới..., chỉ có... Mới... (điều kiện)
18V + 아/어 있다Diễn tả trạng thái chấm dứt tiếp diễn (đã có...)
19V +아/어 놓다... Sẵn, ... đã bao gồm (hành hễ đã chấm dứt và trạng thái đó được duy trì)
20V +아/어 가지고Rồi thì..., rồi...
21V +아/어 보니까Thì ra là..., thấy rằng...
22V + 았/었었-Thì vượt khứ hoàn thành
23V/A/N + 았/었을 때Khi (quá khứ, đã hoàn thành)
24V/A + 이, 히, 리, 기, 우Làm cho, khiến cho ai kia thực hiện hành động nào đó
25V +이, 히, 리, 기Động từ bị động (bị rượu cồn dạng ngắn)
26V +아/어지다Được, bị, trở phải (bị đụng dạng dài)
27V/A + 게 하다Làm cho
28Vㄴ/는다면; A다면Nếu mà...
29V +다 보니까/ 다가 보니까/다 보니Thử làm nào đấy thì
30V/A/N + 더라고(요)Mình nghiệm ra rằng..., bản thân thấy rằng...
31V + 던Hành động thường xuyên xảy ra sống quá khứ (lặp lại hoặc kéo dài) nhưng bây chừ đã chấm dứt hoặc vẫn chưa kết thúc.
32V + 았/었던Hành động xẩy ra ở vượt khứ nhưng không được ngừng và bị đứt quãng.
33V/A + 도록Để mà, đến mức, đến
34V/A/N + 든지... 든지Hoặc là... Hoặc là...
35V + 곤 하다Thường làm
36V + 자Mới vừa
37V + 자마자Ngay khi, ngay lập tức sau khi, vừa... Là...
38V + 나라고Vì mãi lo... Nên...
39V/A + 잖아요Chẳng đề xuất là... Còn gì...
40얼마나/ 어찌나 + V + 는지얼마나/ 어찌나 + A + (으)ㄴ지Chẳng biết.... Bao nhiêu
41V + 나 보다 (hiện tại), 았/었나 보다 (quá khứ), (으)ㄹ건가 보다 (tương lai)A + (으)ㄴ가 보다 (hiện tại), 았/었나 보다 (quá khứ)N + 인가 보다 (hiện tại), 였나 보다/ 이었나 보다 (quá khứ)Trông tất cả vẻ, dường như là, có vẻ như
42V(는)-ㄴ다고요? (hiện tại), 았/었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)A 다고요? (hiện tại), 았/었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)N(이)라고요? (hiện tại), 였다고요?/이었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)... ấy à?, ấy... Là...? (dùng lại lời nói của kẻ địch để hỏi lại)
43V + (는)-ㄴ대요 (hiện tại), 았/었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)A + 대요 (hiện tại), 았/었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)N +(이)래요/ 아니래요 (hiện tại), 였대요/아니었대요 (quá khứ),(으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)Ai kia nói là..., nghe nói là... (câu gián tiếp văn bản nghe được từ tín đồ khác)
44V + 는지 알다/ 모르다 (hiện tại), 았/었는지 알다/모르다 (quá khứ), (으)ㄹ지 알다/ 모르다 (tương lai)A + (으)ㄴ지 알다/ 모르다 (hiện tại), 았/었는지 알다/모르다 (quá khứ), (으)ㄹ지 알다/모르다 (tương lai)N +인지 알다/모르다 (hiện tại),였는지/이었는지 알다/모르다 (quá khứ), 일지 알다/모르다(tương lai)Có biết là...?, lưỡng lự là...?
45V/A + 냬요 (rút gọn của V/A + 냐고 해요)N + (이)냬요Ai kia hỏi là..., câu hỏi là... (câu con gián tiếp nội dung fan khác hỏi)
46V + (으)래요Ai đó bảo là hãy..., ai đó đề nghị, yêu ước là... (câu con gián tiếp ngôn từ yêu cầu, kiến nghị nghe được từ người khác)
47V + 재요Ai kia rủ là..., ai đó ý kiến đề nghị là cùng... (câu gián tiếp lời thỉnh dụ, yêu cầu nghe được từ bạn khác)
48V +는 척하다 (hiện tại),(으)ㄴ척하다 (quá khứ)A +(으)ㄴ척하다(hiện tại)N +인척하다(hiện tại)Làm như, trả vờ
49N +대해서Về
50N +등이 있다Bao gồm, có những thứ như là

TOPIK II cung cấp 5

TTNgữ phápÝ nghĩa
1N + (으)로 인해/(으)로해서/(으)로Do, nhờ, bởi
2N + (으)로서Với tư cách là
3N + (으)로써Bằng cách
4N + 이며Đồng thời là..., cũng là..., còn là...
5N + (이)라도Dù là...
6N + (이)라든가/ (이)라든지V + (는)ㄴ다든가/ (는)ㄴ다든지A + 다든가/ 다든지Hay, tốt là
7N + 만 해도Chỉ cần, chỉ có, chỉ kể đến
8N + 조차Thậm chí, đến
9V + (으)ㄹ걸Phải chi, giá bán mà
10V/A/N + (으)ㄹ걸요Biết đâu chừng, gồm lẽ
11V/A + (으)ㄹ 뿐이다Chỉ, chỉ là
12V/A + (으)ㄹ 수밖에 없다Không thể nào khác được, chỉ với có biện pháp là
13V/N + (으)ㄹ 테니까/ (으)ㄹ 테니Vì, vì sẽ...
14V + (으)ㄴ 채로Giữ nguyên trạng thái, vào trạng thái, để nguyên, nhằm y vậy
15V/A/N + (으)ㄴ/는 만큼Bằng với, xứng với, tương tự như, mang đến mức
16V + (으)ㄴ/는 법비다Hiển nhiên là..., chắc hẳn rằng là...
17V + (으)ㄴ/는 듯이Thiếu điều như..., cứ như là...

Xem thêm: Top 7 " Máy Hút Chân Không Gia Đình Nguyễn Kim Kèm Túi, Máy Hút Chân Không Gia Đình Nguyễn Kim Kèm Túi

18V/A + (으)ㄴ/는데도Mặc dù, mang đến dù
19V + (으)ㄴ/는 대요Như, cứ như, theo như..., ngay khi...
20V/A + (으)ㄴ/는 하면Nếu có... Thì cũng có...
21V + (으)ㄴ/는 셈이다Coi như là
22V + (으)ㅁ으로써N + (으)로써Với việc, bằng việc...
23V/A + (으)ㅁ에 따라Theo, tùy theo
24V/A + (으)면서도Mặc dù... Nhưng
25V + 아/어다가 (아/어다)Rồi
26V + 아/어 버리다Hết sạch, hết nốt
27V + 아/어서 그런지N + (이)라서 그런지Vì... Tốt sao mà, chẳng biết gồm phải vì... Hay không mà
28V + 아/어 내다Động tự + được
29V + 았/었더니Đã… nên…; đã… mà… (nguyên nhân, vì sao dẫn đến tác dụng trong thừa khứ)
30V/A + 았/었더라면Chẳng hạn như..., nếu như như đã..., đưa dụ như...
31V/A + 게Để, để được
32V/A + 게 마련이다Tất nhiên, dĩ nhiên là...
33V + 고 말다Cuối cùng thì, kết quả thì
34V + 기에Để mà, cùng với việc...
35V/A + 기가 무섭게Ngay sau khi, vừa sau khi
36V/A/N + 거든Nếu, ví như như...
37V/A + 되Nhưng mà, tuy vậy với điều kiện là...
38V (cảm nhận, tri giác) + 다시피V + 다시피 하다Như... đã... (như đã biết, như đang nghe, như đã thấy,...)
39V/A + 더니Mới khi nào... Mà
40V + 자면Nếu như hy vọng cùng, nếu như muốn
41V + 는/ㄴ다지요?A + 다지요?N + (이)라지요?Nghe nói... Cần không?
42V + 는/ㄴ다고Có câu rằng..., lời rằng..., cũng tương tự câu nói... (trích dẫn thành ngữ, tục ngữ)
43V/A + 는/ㄴ다면서요?/ 다며?N + (이)라면서요?/ (이)라면서?/ (이)라며?Nghe nói là... Có đúng không?/ nên không?
44V/N는/ㄴ 단/란 말이에요?/ 단/란 말이야?Bạn nói là... Sao?, các bạn nói là... à?
45V + 는 한Trong trường hợp, chưa đến điều kiện
46V + 는 통에Do, là vì, chính vì (nguyên nhân dẫn đến tác dụng không tốt)
47여간 V/A 지 않다여간 N이/가 아니다Hết sức... Vô cùng
48V/A(으)면 되다Chỉ cần... Là được

TOPIK II cấp 6

TTNgữ phápÝ nghĩa
1N + 더러/보고Với (đối tượng đào bới của rượu cồn từ)
2N + 마저Kể cả, ngay lập tức cả, thậm chí...
3N (이)나 N (이)나 할 것 없이Bất kể là
4N + (이)나마Mặc cho dù chỉ là
5N + (으)로 말미암아Vì, do... (lý vày dẫn đến kết quả không tốt)
6N + 은/는 고사하고Nói gì đến
7N + 을/를 막론하고Không kể..., bất chấp...
8A + 기 짝이 없다Thật là, không còn gì... Hơn, vượt ư là...
9V + (으)ㄹ 겸Kiêm, đồng thời
10V + (으)ㄹ 따름이다Chỉ có..., chỉ với biết..., không thể khác là... (không còn khả năng, lựa chọn nào)
11V/A + (으)ㄹ 법하다Đáng lẽ ra..., lẽ ra...
12V + (으)ㄹ 바에야Đối với việc... Mà nói thì...
13V/A + (으)ㄹ뿐더러; N + 일뿐더러Không phần nhiều chỉ... Nhưng còn...
14V/A + (으)ㄹ지라도/ (으)ㄹ지언정N + 일지라도/ 일지언정Cho mặc dù có...
15V/A + (으)ㄹ 줄이야; N + 일 줄이야Không ngờ là..., ai mà biết được là..., biết đâu được là...
16V + (으)ㄹ락 말락 하다Dọa... Lại thôi, tưởng... Và lại không, sát như... Rồi lại thôi
17V (으)ㄹ래야 V (으)ㄹ 수 없다Có muốn... Cầm nào đi chăng nữa cung không thể..., gồm bảo... Cũng không thể...
18V/A + (으)ㄹ망정Cho dù... Nhưng..., thà là... Chứ...
19V/A + (으)ㄴ 나마지Kết trái của việc quá... Nên..., vì quá... Nên...
20V/A + (으)ㄴ 탓; N + 탓Do, tại...
21V/A + (으)ㄴ/는 만큼Bằng việc..., với việc..., do...
22V/A + (으)ㄴ/는 마당에Trong trả cảnh..., cùng với tình hình...
23V/A + (으)ㄴ들; N + (이)ㄴ들Cứ mang lại là... Thì...
24V/A + (으)ㄴ/는걸요Có lẽ, dĩ nhiên là
25V/A + (으)니만큼Do là... Nên, bởi vì... Nên, vị đã... Nên, mang lại mức... Cho nên vì vậy (đưa ra đề nghị)
26V + (으)나 마나Có cũng giống như không, dù có làm cũng giống như không
27V/A + (으)련마는Nếu mà... Thì... Nhưng, giá cơ mà được... Thì... Nhưng (giả định một mong mỏi đợi nhưng sự thật lại ko được như thế)
28V (으)랴 V (으)랴Vừa lo (làm việc)... Vừa lo (làm việc)...
29V/A + (으)리라Định là sẽ..., chắc chắn là sẽ...
30V/A + (으)면 몰라도/ 는다면 몰라도N + (이) 면 몰라도Nếu là trường hợp/ nếu... Thì không biết nhưng..., nếu... Thì tính sau nhưng...
31V + 아/어 봤자Cho cho dù là...
32V/A + 았/었더라면Giá mà, giá bán như mà
33V/N + 고자/ 고자 하다Để, nhằm mục đích mục đích...
34V + 고말고요Chắc chắn là... Rồi, ... Chứ
35V + 고서Sau khi
36V/A + 고요Và, còn... Nữa, không đều thế...
37V + 고 들다Cứ..., triệu tập vào..., xoáy vào...
38V/A + 기는커녕; N + 는커녕Chằng phần nhiều không... Mà lại còn
39V/A + 기나 하면; N + (이)기나 하면Chỉ cần... Thôi thì..., tối thiểu là nếu... Thì (tiếc nuối do khó rất có thể kỳ vọng, mong muốn đợi vào điều gì dù nhỏ tuổi nhất)
40V + 기 나름이다Tùy vào sự việc...
41V + 기 십상이다/ 기가 쉽다Sẽ dễ dàng...
42V + 기 일쑤다Thường xuyên, thường, hay... (chiều hướng tốt)
43V/A + 기 마련이다Chắc chắn là..., tất nhiên là...
44V/A + 길래/ 기에; N + (이)길래Vì... Nên, gì... Mà, nào... Mà lại (nguyên nhân, nguyên nhân hoặc đại lý cho hành vi phía sau)
45V/A + 거니와... Cung ứng đó
46V/A + 건마는Thế nhưng, nhưng mà
47V + 는/ㄴ다기에/ 자기에; A + 다기에N + (이)라기에Vì nghe nói là... Nên (rút gọn gàng của 는다고 하기에)
48V/A/N + 는/ㄴ다고Cứ lấy lý do là..., chỉ vày lý do...
49V + 는/ㄴ다거나; A + 다거나N + (이)라거나Hay là, hoặc là
50V/A + 는/ㄴ다마는, ㅂ/습니다마는Đúng là... Nhưng..., công nhận là.... Nhưng...
51V/A/N + 는/ㄴ다는 점에서Với sệt trưng, về điểm...
52V + 는 수가 있다Có tài năng sẽ..., có thể sẽ...
53V + 는 김에Nhân tiện, vào dịp
54V는 둥 마는 둥 (hiện tại), 은 둥 만 둥 (quá khứ), 을 둥 말 둥 (tương lai)Làm cũng như không làm, có tác dụng sơ sài, không làm cái gi cả, làm cho qua loa, làm cho có
55V + 느니 차라리/ 느니 아예Thà... Còn hơn
56V/A/N + 더라도Dù, dù rằng...
57V/A 더라고요/ 았/었더라고요Hồi tưởng hành động, sự việc bản thân trực tiếp hưởng thụ trong vượt khứ mà biết được.
58V/A 던가요?; N + (이)던가요?... Không ạ? ...sao ạ? (phỏng đoán xuất xắc hỏi về một thực sự xảy ra trong thừa khứ)
59V/A (으)ㄹ 리가 없다/ (으)ㄹ턱이 없다V/A (으)ㄹ 리가 있다 (câu nghi vấn)Không bao gồm lý nào...
60N도 V/A(으)려니와; N도 N(이)려니와Nếu/ đã... Tiếp tế đó lại... Nên...

Đăng cam kết học tiếng Hàn tại Korean Hạ Long - Trung trung tâm tiếng Hàn nhiều năm nhất trên tỉnh Quảng Ninh, tương tác tại đây.