khóa huấn luyện Lập trình Phân tích xây cất Sử dụng SQL vps Insert, Delete, Update Table vào SQL vps

Dẫn nhập

Như trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE vẫn đề cập, một Table (Bảng) bao hàm các Column (Trường nằm trong tính) và các Record (Bản ghi). Trong đó, các Record đó là dữ liệu đưa vào các Table tương ứng kết cấu của dữ liệu định sẳn của các Column.

Bạn đang xem: Thêm dữ liệu vào bảng trong sql server

Tuy nhiên, trong quá trình lưu trữ dữ liệu, ta thấy rõ không chỉ lưu trữ cơ mà Table còn yêu cầu phát sinh những hoạt độngTHÊM, XÓA, SỬA DỮ LIỆUvới một xuất xắc nhiều dữ liệu trong Table. Sau đây, bọn họ sẽ cùng tò mò các thao tác trên.

Nội dung chính

Để theo dõi rất tốt bài này, bạn nên xem qua những bài:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau mày mò một số sự việc sau:

Database mẫu thao tác với tài liệu bằng đồ họa Table. Thao tác với tài liệu bằng Code.

Database mẫu

Để thao tác tốt với bài xích này, chúng ta sử dụng database TRUONGHOCsau. Hoặc bạn có thể tự khởi chế tác Database có những Table tượng tự để nhớ bài tốt hơn.

--khởi chế tạo ra database TRUONGHOCCREATE DATABASE TRUONGHOCGO-- sử dụng databaseUSE TRUONGHOCGO -- chế tác bảng HOCSINHCREATE TABLE HOCSINH(MAHS CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),NAM BIT, -- Column nam nữ Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),DIEMTB FLOAT,)GO-- sản xuất bảng GIAOVIENCREATE TABLE GIAOVIEN(MAGV CHAR(5),TEN NVARCHAR(30),Nam BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - saiNGAYSINH DATETIME,DIACHI VARCHAR(20),LUONG MONEY)GO-- chế tác bảng LOPHOCCREATE TABLE LOPHOC(MALOP CHAR(5),TENLOP NVARCHAR(30),SOLUONG INT)GO

Thao tác với tài liệu bằng giao diện Table

Thêm/ Sửa/ Cập nhập tài liệu vào Table (Insert/ Update Record)

Để thêm hoặc sửa dữ liệu bằng giao diện, bọn họ tìm tới Table buộc phải thêm/ sửa >Chuột buộc phải > Edit top 200 rows.

*

Giao diện thêm/sửa dữ liệu trên table hiển thị như sau

Tạo một Record bắt đầu tại dòng có vị trí lốt * phía trước. Sau thời điểm nhập đủ tài liệu thành phần cần thiết > Enter.Giá trị mặc định tại những trường ở trong tính thuở đầu là NULL Dòng bao gồm dấu mũi thương hiệu phía trước, thể hiện Record hiện hành ai đang chọn. Tại đây chúng ta có thể thêm/sửa một hay các thành phần trong Record.

*

Trong quy trình thêm/ sửa dữ liệu, bạn cần để ý nhập dữ liệu theo cấu tạo của kiểu dữ liệu đã lựa chọn trong quá trình khởi tạo ra Table ( những kiểu dữ liệu đã reviews trong bàiKIỂU DỮ LIỆU vào SQL)

Xoá dữliệu trên Table (Delete Record)

Xóa một record

Để xóa một record đã gồm trong Table, trên record đề xuất xóa > chuột nên > Delete.

*

Hoặc bạn có thể bấm chuột trái vào phía trước record bắt buộc xóa. > phímDelete. Cửa sổ thông báo xác thực xuất hiện >Yes để hoàn tất thao tác làm việc xóa một record.

*

Xóa đồng thời những Record

Nếu bạn muốn xóa thuộc lúc nhiều Record, nhấp giữ loài chuột trái vào vùng phía đằng trước Record phải xóakéo cho hết các record ước ao xóa > phím Delete. Tương tự, cửa ngõ sổ thông tin yêu cầu xác thực thao tác xóa.

Xem thêm: 2 Triệu Đô Đổi Ra Tiền Việt, 1 Triệu Usd Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

*

Thao tác với tài liệu bằng code

Để việc làm việc với tài liệu bằng code được dễ dãi và mau lẹ hơn, Kteam khuyến khích các bạn dùng công cụ cung ứng nhắc lệnh đã có được hướng dẫn setup trong bàiHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SQL TOOLBELT.

Một số cấu tạo nhập dữ liệu bằng code đề xuất lưu ý

Như bài xích KIỂU DỮ LIỆU trong SQLđã đề cập, trong quy trình khởi tạo ra Table, mỗi column được gán một kiểu dữ liệu riêng. Vị vậy, quy trình nhập liệu cũng cần tuân hành nguyên tắc để dữ liệu nhập vào không biến thành lỗi. Sau đó là một số kết cấu nhập liệu cơ bản:

*

*


Thêm Record theo column tùy chọn:

INSERT INTO

( column1, column2, column3, … , columnn, )

VALUES (

Gợi cam kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column1 – loại dữ liệu khớp ứng column1

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- tên column2 – vẻ bên ngoài dữ liệu tương ứng column2

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column3 – kiểu dáng dữ liệu tương xứng column3

)

Thêm Record theo sản phẩm công nghệ tự kết cấu mặc định Column:

INSERT INTO

VALUES (

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- thương hiệu column1 – giao diện dữ liệu khớp ứng column1

Gợi ký kết nhập dữ liệu, -- tên column2 – hình dạng dữ liệu khớp ứng column2

Gợi ký nhập dữ liệu, -- tên column3 – hình trạng dữ liệu tương xứng column3

)

Khi thực hiện công rứa nhắc lệnh, thao tác làm việc thêm record > SQL đã hiển thị cấu trúc mặc định của tài liệu mới theo kiểu dữ liệu của column vào Table:

*

Ví dụ:

Thêm một Record mới vào table HOCSINH theo đúng thứ tự mang định của Table

--Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của TableINSERT dbo.HOCSINHVALUES ( "CS002" , -- MAHS - char(5) N"KIM LONG" , -- TEN - nvarchar(30) 1 , -- nam giới - bit "19940226", -- NGAYSINH - datetime "DONGNAI" , -- DIACHI - varchar(20) 9.0 -- DIEMTB - float )Lưu ý:

Từ khóa INTO gồm hoặc không rất nhiều không gây hình ảnh hưởng đến cấu tạo lệnh.Dữ liệu nhập liệu cần được lưu tuần tự tương xứng thứ tựcolumn đang chọn.

Xóa dữ liệu trong Table (Delete Record)

Xóa toàn cục dữ liệu bởi lệnh TRUNCATE và DELETE

Nếu các bạn để ý, trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE trong SQL; Kteam sẽ đề cập mang đến lệnh TRUNCATE để xóa toàn bộ dữ liệu trong Table cùng với cú pháp :

TRUNCATE TABLE

Trong bài này, Kteam sẽ ra mắt lệnh DELETE cũng có chức năng xóa tất cả dữ liệu trong Table cùng với cú pháp:

DELETE

Câu hỏi đề ra là:

Nếu chúng có cùng chức năng, tại sao cần phải áp dụng hai lệnh xóa dữ liệu riêng biệt? Vậy chúng có gì khác nhau? Sự khác hoàn toàn đó có tác động gì đến thao tác truy vấn của khách hàng trong SQL. Hãy thuộc Kteam tò mò một số khác hoàn toàn cơ bản giữa hai lệnh này!


*

*

*

*

*

Một số lấy ví dụ về xóa dữ liệu có điều kiện

Ở phần này, bọn họ thực hiện một vài ví dụ sau để làm rõ hơn về phong thái xóa dữ liệu trong Table. Nhập dữ liệu vào DatabaseTRUONGHOC đầu bài để bạn cũng có thể thao tác dễ dãi hơn với các lệnh tầm nã vấn sau. Dưới đó là database chủng loại đã được cập nhập dữ liệu

*

Ví dụ 1: Xóa toàn bộ dữ liệu vào Table HOCSINH, ta sử dụng lệnh:

DELETE dbo.HOCSINHHoặc

TRUNCATE TABLE dbo.HOCSINHVí dụ 2: Xóa phần nhiều giáo viên gồm lương hơn 5000:

DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG >5000Ví dụ 3: Xóa rất nhiều giáo viên bao gồm lương rộng 5000 và mã số thầy giáo DELETE dbo.GIAOVIEN WHERE LUONG > 5000 and MAGV Ví dụ 4: Xóa những học sinh có điểm TB là 1; 8; 9.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB IN (1,8,9)Ví dụ 5: Xóa những học viên có mã học sinh thuộc danh sách FD001, FD002, FD003

SELECT* FROM dbo.HOCSINH WHERE MAHS IN ("FD002","FD001")Ví dụ 6: Xóa những học viên có điểm trong khoảng 1 mang đến 8

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB BETWEEN 1 và 8Ví dụ 7: Xóa những học sinh có showroom không yêu cầu ở Đà Lạt.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIACHI NOT like "DALAT"

Cập nhập tài liệu trong Table (Update Record)

Cú pháp:UPDATE

SET , ,…,,

WHERE

Lưu ý:

Nếu bạn không thực hiện WHERE vào lệnh sửa dữ liệu > toàn bộ các Record trong Table gần như bị cập nhập dữ liệu.

Ví dụ minh họa:

Với Table GIAOVIEN thuở đầu có tài liệu như sau

*

Ví dụ 1: Cập nhập Lương của toàn bộ giáo viên thành 10000

UPDATE dbo.GIAOVIEN mix LUONG = 10000

*

Ví dụ 2: Cập nhập lương của tất cả giáo viên thành 10000 và add tại DALAT

UPDATE dbo.GIAOVIEN mix LUONG = 10000, DIACHI ="DALAT"

*

Ví dụ 3: Cập nhập lương của những giáo viên phái mạnh thành 1

UPDATE dbo.GIAOVIEN mix LUONG = 1WHERE Nam="1"

*

Kết

Trong bài bác này, chúng ta đã biết phương pháp thêm, xóa sửa dữ liệuSQL.

Bài sau, họ sẽ bắt đầu tìm phát âm về KHÓA CHÍNH trong SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài xích viết. Hãy để lại comment hoặc góp ý của chúng ta để vạc triển nội dung bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –Thử thách –Không hổ thẹn khó”.

Tải xuống


Project

Nếu bài toán thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như ý muốn muốn. Chúng ta có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở links bên dưới!

*

Thảo luận

Nếu các bạn có ngẫu nhiên khó khăn hay vướng mắc gì về khóa học, đừng e dè đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN dưới hoặc vào mục HỎI & ĐÁP trên tủ sách binhchanhhcm.edu.vn.com để cảm nhận sự hỗ trợ từ cùng đồng.