Giải bài tập giờ Anh 6 trang 50 A Closer Look 1 - Unit 11 Our Greener World - Global Success - liên kết tri thức. 2. Write a word/phrase in the box under each picture (Viết một từ bỏ / nhiều từ vào ô dưới mỗi bức tranh).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 trang 50 tập 2


Vocabulary - Unit 11 SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success 

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A lớn its matching word in column B & its meaning column C

(Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một đường thẳng xuất phát từ 1 ký hiệu trong cột A mang lại từ phù hợp của nó trong cột B và ý nghĩa của nó vào cột C)

*

Bài giải:

*

2. Write a word/phrase in the box under each picture

(Viết một trường đoản cú / các từ vào ô bên dưới mỗi bức tranh)

rubbish plastic bottle glass noise plastic bag paper water clothes

*

*

Bài giải:

1. Rubbish

Rác 

2. Plastic bag

Túi nhựa

3. Glass 

Ly 

4. Plastic bottle 

Chai nhựa

5. Noise 

Tiếng ồn

6. Paper

Giấy 

7. Water 

Nước 

8. Clothes

Quần áo

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong lớn more than one group

(Làm việc theo cặp. Xếp các từ từ 2 thành nhóm. Một số trong những từ rất có thể thuộc nhiều hơn nữa một nhóm)

Reduce

Reuse

Recycle

 

 

 

Bài giải:

Reduce

Reuse

Recycle

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- paper

- glass

- water

- rubbish

- noise

- glass

- clothes

- water

- paper

- plastic bottle

- plastic bag

- clothes

- glass

- paper

- plastic bottle

 

4. Listen lớn these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables

(Nghe rất nhiều câu này, tiếp đến lặp lại. Chăm chú đến các âm ngày tiết in đậm)

1. If you cycle, it"ll help the Earth

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better lớn use paper bags?

5. We are happy to walk khổng lồ school

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu như khách hàng đạp xe, điều đó sẽ giúp đỡ ích mang lại Trái đất.

Xem thêm: 3 Bài Văn Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Bánh Trôi Nước, Giúp Mình Với

2. Nước cực tốt cho khung hình của bạn.

3. Các học sinh đang trồng cây vào vườn.

4. áp dụng túi giấy có xuất sắc hơn không?

5. Shop chúng tôi rất vui khi được đi bộ đến trường.

5. Listen to lớn the conversation. Pay attention khổng lồ the bold syllables.Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn hội thoại. Chú ý đến các âm ngày tiết in đậm.Sau đó, thực hành cuộc truyện trò với một người các bạn cùng lớp.)