Sau khi download chúng ta mở file setup ứng dụng => Next…..Install cho tới khi quá trình setup hoàn tất.

Bạn đang xem: Tờ khai không đúng định dạng với xsd.


*

*

Lưu ý: lỗi báo không nên ở mẫu nào thì sửa ở chiếc đó, ko sửa các dòng khác. Những tờ khai không giống nhau hoàn toàn có thể sai tài liệu ở các dòng không giống nhau. Do vậy số mẫu bị không đúng được minh họa trong nội dung bài viết này chỉ dùng để tham khảo
Dữ liệu sai tại dòng: 156. – bỏ ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’
– tại sao chính tạo ra lỗi trên là sinh hoạt phụ lục xuất kho của tờ khai 01/GTGT, NNT đểthừa dòng trống không tồn tại dữ liệu. NNT phấn kích click vào đều dòng đó cùng ấn F6 nhằm xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML với nộp lại là được.– người nộp thuế giữ ý, tính từ lúc quý I/2015 doanh nghiệp không hẳn nộp bảng kê cài vào, bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê khai và bao gồm số liệu tổng lệch giá và tổng thuế cung cấp ra, NNT có thể xóa bỏ phụ lục này
Lỗi 3:Tờ khai ko đúng format với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. – đưa ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.Trả lời:
Người nộp thuế chạm chán lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài thiết yếu theo định hình XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm đến dòng bị lỗi cùng sửa giá trị0.00thành0rồi lưu lại và nộp tờ khai.
*

Lỗi 5:Tờ khai ko đúng format với XSD. -Dữ liệu không đúng tại dòng: 102. – chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon’ is expected.

Xem thêm: Tin Tức Tức Online 24H Về Link Sopcast Trận Barca Vs Atletico Madrid


*

Lỗi 6:Tờ khai không đúng định hình với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.Trả lời: Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai report tình hình áp dụng hóa đối kháng bị thiếu cực hiếm ngày sinh hoạt cặp thẻ ngayDauKyBC vàngayCuoiKyBC. Fan nộp thuế mở tờ khai bởi Notepad++ với sửa như sau:
*

Lỗi 7:Tờ khai không đúng format với XSD:-Dữ liệu không đúng tại dòng: 53. – bỏ ra tiết:cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect khổng lồ pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.
Mở tờ khai XML bởi Notepad, tìm chiếc “tieuMucHachToan” cùng thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy vậy mỗi các loại tờ khai lại sở hữu tiểu mục hạch toán không giống nhau nên NNT xem xét khi điền:+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT:1701+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng 01/TTĐB:0000
Lỗi 8
:Tờ khai không đúng format với XSD. -Dữ liệu không đúng tại dòng: 122. – đưa ra tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.
Lỗi này thường xảy ra khi NNT lập tờ khai quyết toán thuế TNCN nhằm trống tiêu chuẩn 19 “Số thuế TNCN sẽ khấu trừ”. Tiêu chí này cần phải nhập. Do vậy nếu cá thể đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải đặt số tiền là 0 (không được quăng quật trống).
Lỗi 9:Tờ khai ko đúng format với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “(<0-9>10)(-<0-9>3)? for type‘TINType’.Trả lời:
Lỗi này xẩy ra do NNT kê khai sai ngôn từ trên hóa đơn, vì sao thường gặp gỡ nhất là do gõ MST gồm dấu phương pháp ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế trụ sở bị thiếu dấu gạch ngang bóc riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và giữ lại là được.