Với giải bài bác tập Toán lớp 7 bài bác 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ sách Kết nối trí thức hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh tiện lợi làm bài bác tập Toán 7 bài bác 2.

Bạn đang xem: Toán 7 bài 2 cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Video giải bài xích tập Toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh thường khí cầu bay lên trường đoản cú mặt khu đất theo chiều trực tiếp đứng với gia tốc 0,8 m/s trong 50 giây. Tiếp nối nó giảm dần độ dài với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ khi hạ độ cao, khinh thường khí cầu bí quyết mặt đất bao nhiêu mét?

Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này chúng ta sẽ giải quyết được việc trên như sau:

Khinh khí cầu bí quyết mặt khu đất một khoảng sau khoản thời gian bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí cầu sẽ hạ được một khoảng sau khoản thời gian hạ độ cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ lúc hạ cộ cao, coi thường khí cầu cách mặt đất một khoảng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ nhị số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: nói lại quy tắc cùng và trừ nhị phân số rồi thực hiện phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cùng (hoặc) trừ nhị phân số:

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng mẫu số:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số, ta cộng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số,sau đó cùng (hoặc trừ) nhị tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số cùng số thập phân vào phép tính sau bên dưới dạng phân số thực hiện phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: bỏ dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn uống chính của fan châu Âu và là một trong những món ăn mến mộ của người việt nam Nam. Trong 100 gam khoai tây khô gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam hóa học béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(TheoViện dinh dưỡng Quốc gia)

Em hãy mang lại biết cân nặng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng những chất không giống (ngoài nước, protein, hóa học béo, glucid) trong 100 gam khoai tây khô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các chất khác trong 100 gam khoai tây thô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số với số thập phân trong số phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: Top 15 Phần Mềm Giả Lập Android Nhẹ Nhất Cho Pc, Máy Tính, Top 10 Phần Mềm Giả Lập Android Nhẹ Cho Máy Yếu

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: có hai tấm ảnh kích thước 10 cm x15 centimet được in vào giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 centimet như Hình 1.8. Nếu như cắt hình ảnh theo đúng size thì diện tích s phần giấy hình ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy hình ảnh có form size 21,6 centimet x27,9 cm cần phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng cách làm tính diện tích s của hình chữ nhật ta có diện tích giấy hình ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 centimet là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm ảnh có form size 10 cm x15 cm cần là tấm ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng cách làm tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích của một tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhì tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm bí quyết “nối” những số ở các cái lá vào Hình 1.9 bằng những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và dấu ngoặc và để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có giá trị bằng đúng số ở nhành hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài cách trên, ta cũng rất có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: rất có thể hoán đổi vị trí của các thừa số trong tích hoặc số hạng trong tổng để được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: phòng đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 centimet (xem hình bên). Tín đồ ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 centimet vào ngăn này. Hỏi chống sách đó hoàn toàn có thể để được rất nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm đề nghị số sách các nhất mà phòng sách hoàn toàn có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Vậy ngăn sách đó rất có thể để được rất nhiều nhất 50 cuốn sách.