Tóm tắt loài kiến thức: triết lý lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số với Giải bài xích 56 trang 27; Bài 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 trang 28 SGK Toán 6 tập 1.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 28 bài 58 59 60

A. Cầm tắt kiến thức: Lý thuyết lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số

1. Lũy quá với số mũ thoải mái và tự nhiên :

Lũy vượt bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, từng thừa số bằng a.

an = a . A . … . A ( n ≠ 0)

ta có :

a . A = a2 : (đọc a bình phương tốt bình phương của a)

a . A . A = a3 : (đọc a lập phương hay lập phương của a)

a . A . A . A = a4 : (đọc a nón 4)

a . A . A . A . A = a5 : (đọc a nón 5)

an : (đọc a mũ n)

Qui cầu : a1 = a

2. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số :

am . An = am + n

3. Phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số :

am : an = am – n

4. Thứ tư ưu tiên các phép tính :

thứ tứ ưu tiên những phép tính đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc :() –> <> –>

thứ bốn ưu tiên những phép tính so với biểu thức không có dấu ngoặc :lũy quá –> nhân và phân chia –> cùng và trừ

A. Giải bài tập trang 27, 28: Lý thuyết lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số – Toán 6 Chương 1.

Bài 56. Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5; b) 6 . 6 . 6 . 3 . 2;

c) 2 . 2 . 2 . 3 . 3; d) 100 . 10 . 10 . 10.

Đáp án: a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 56

b)6 . 6 . 6 . 3 . 2= 63.3.2 tốt 64 giỏi 24 . 34;

c) 2 . 2 . 2 . 3 . 3 = 23 . 32;

d) 100 . 10 . 10 . 10 = 105

Bài 57. Tính giá chỉ trị những lũy quá sau:a)23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

Giải: a) 23 = 8; 24 = 16; 25 = 32; 26 = 64; 27 = 128;

28 = 256; 29 = 512; 210 = 1024

b) 32 = 9; 33 = 27; 34 = 81; 35 = 243.

c) 42 = 16; 43 = 64; 44 = 256.

d) 52 = 25; 53 = 125; 54 = 625.


Quảng cáo - Advertisements


e) 62 = 36; 63 = 216; 64 = 1296.

Bài 58. a) Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

Giải: a) Công thức a binh phương la bởi a x a02 = 0x0 = 012=1×1=122 = 2×2=432 = 3×3=942 = 4×4=16…2020 = 20×20=400

*

b) phía dẫn: hoàn toàn có thể nhẩm hoặc cần sử dụng bảng vừa tùy chỉnh cấu hình trong câu a.

Đáp số: 64 = 82; 169 = 132 196 = 142

Bài 59 Trang 28. a) Lập bảng lập phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10.

b) Viết mỗi số sau ra đời phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.

a) Các em lưu ý a3 = a.a.a. VD 33= 3.3.3 = 27

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Theo bảng trên ta có:

27 = 33; 125 = 53; 216 = 63.

Bài 60. Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa.

Xem thêm: Bộ Kết Nối Internet Cho Tivi Thường, Đầu Thu Internet Giá Tốt Tháng 9, 2021 Tivi Box

a) 33 . 34 ; b) 52 . 57; c) 75 . 7.

Theo luật lệ nhân hai lũy thừa cùng cơ số: am . An = am + n ta có:

a) 33 . 34 = 37;

b) 52 . 57 = 59;

c) 75 . 7 = 76.


Quảng cáo - Advertisements


Bài 61 trang 28. Trong những số sau, số làm sao là lũy vượt của một số trong những tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100 ?

Đáp án: 8 = 23; 16 = 42 tuyệt 24; 27 = 33; 64 = 82 tốt 26;

81 = 92 tốt 34; 100 = 102 .

Bài 62 Toán 6 tập 1. a) Tính: 102 ; 103; 104; 105; 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy quá của 10:

1000; 1 000 000; 1 tỉ; 1 00…0 (12 chữ số 0)

Đáp án:

a) Ta biết: 10n = 1 0…0 (n chữ số 0).

Ta gồm 102 = 100;

103 = 1000;

104 = 10000;

105 = 100000;

106 = 1000000;

b) 1000 = 103 ;

1 000 000 = 106 ;

1 tỉ = 1 000 000 000 = 109 ;

1000…00 = 1012 .

Bài 63. Điền vết “x” vào ô ham mê hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23 . 22 = 26

b) 23 . 22 = 25

c) 54 . 5 = 54

Đáp án.

Câu

Đúng

Sai

a) 23 . 22 = 26

X

b) 23 . 22 = 25

X

c) 54 . 5 = 54

X

Bài 64. Viết tác dụng phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23 . 22 . 24; b) 102 . 103 . 105;

c) x . X5; d) a3 . A2 . A5

Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: am . An = am + n cùng quy cầu a1 = a.

a) 23 . 22 . 24 = 23 + 2 + 4 = 29;

b) 102 . 103 . 105 = 102 + 3 + 5 = 1010

c) x . X5 = x1 + 5 = x6

d) a3 . A2 . A5 = a3 + 2 + 5 = a10

Bài 65. Bằng giải pháp tính, em hãy cho thấy số nào lớn hơn trong nhị số sau ?

a) 23 với 32

b) 24 với 42

c) 25 và 52

d) 210 với 100.

*

a) 23 2 bởi vì 23 = 8, 32 = 9; b) 24 = 42 vị 24 = 16, 42 = 16;

c) 25 > 52 bởi vì 25 = 32, 52 = 25; d) 210 > 100 bởi 210 = 1024.

Bài 66. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12321.

Hãy dự đoán: 11112 bởi bao nhiêu ? đánh giá lại dự kiến đó.

Giải: Qua hai hiệu quả tính 112 cùng 1112 ta thấy các kết quả này được viết bởi một số có một số lẻ những chữ số. Các chữ số đứng phía hai bên chữ số vị trí trung tâm đối xứng với nhau và các chữ số ban đầu từ chữ số trước tiên bên trái mang đến chữ số tại chính giữa là phần nhiều số từ nhiên liên tiếp đầu tiên. Vì vậy có thể dự đoán

11112 = 1234321.

Thật vậy, 11112 = (1000 + 111)(1000 + 111) = 10002 + 111000 + 111000 + 1112 = 1000000 + 222000 + 12321 = 1234321.

Lưu ý: tương tự như ta có thể kết luận:

111112 = 123454321; 1111112 = 12345654321;…

1111111112 = 12345678987654321.

Tuy nhiên cùng với 11111111112 (có 10 chữ số 1) thì quy dụng cụ này không còn đúng nữa. Thiệt vậy,