NĂM HỌC MỚI CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI ,ĐỖ ĐẠI HỌC NHƯ Ý

CHÚC MỪNG XUÂN TÂN SỬU CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

PHÚC LỘC TRÀN ĐẦY

THÔNG BÁO MỚI :

1.KHAI GIẢNG LỚP SINH THẦY CƯỜNG :

2. KHAI GIẢNG LỚP HÓA 12 MỚI THẦY QUỲNH ĐHQG:

Dậy online tới lúc Sở GD hà nội cho phép

tiếp tục học trên ĐHYHN) .

------------------------------------------------

CHÚ Ý - THÔNG BÁO MỚI :

Khai giảng lớp Sinh 11,12 new Thầy Cường vào 18h30 máy 6 ngày 10/9. Những em đăng ký

* những lớp không giống Trung trung ương vẫn liên tục nhận

học sinh vào học.

*

*

Bài viết liên quan