TTNgành họcMã ngànhChỉ tiêu (dự kiến)Tổ thích hợp môn xét tuyển chọn 1Tổ đúng theo môn xét tuyển 2Tổ vừa lòng môn xét tuyển chọn 3Theo xét KQ thi thpt QGTheo cách làm khácMã tổng hợp mônMã tổng hợp mônMã tổ hợp môn1Các ngành huấn luyện cao đẳng      

Bạn đang xem: Trường cao đẳng sư phạm nam định

Giáo dục Mầm non5114020180 M00  Tổ hợp môn xét tuyển: Toán - Ngữ văn - Đọc (hoặc kể) diễn cảm cùng hát
Giáo dục tè học5114020270 C01C03D01Ba tổng hợp môn xét tuyển: Toán - Ngữ văn - giờ Anh; Toán - Ngữ văn - lịch sử; Toán - đồ vật lý - Ngữ Văn
Sư phạm trang bị lý5114021130 A01A16D90Ba tổ hợp môn xét tuyển: Toán - giờ đồng hồ Anh - KHTN; Toán - Ngữ văn - KHTN; Toán - vật lý - tiếng Anh
Sư phạm Ngữ văn5114021720 C19D01 Hai tổng hợp môn xét tuyển: Toán - Ngữ Văn - giờ đồng hồ Anh; Ngữ Văn - lịch sử hào hùng - GDCD

Xem thêm: Lỗi Microsoft Office 2010 Encountered An Error During Setup, 7Net, Helpdesk, Hoc It

Sư phạm lịch sử5114021830 C00C15D78Ba tổng hợp môn xét tuyển: Ngữ Văn - lịch sử - Địa lý; Ngữ văn - Toán - KHXH; Ngữ văn - tiếng Anh - KHXH
Sư phạm giờ Anh5114023135 A01D01D96Ba tổ hợp môn xét tuyển: Toán - Ngữ văn - tiếng Anh; Toán - thiết bị lý - tiếng Anh; Toán - tiếng Anh - KHXH
Sư phạm mầm non421402010120   - Hệ 1 năm, đối tượng người sử dụng tuyển sinh là người đã có bằng giỏi nghiệp trung cấp trở lên. - Hệ 2 năm, đối tượng người tiêu dùng là người dân có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học lực lớp 12 nhiều loại khá.   Tổng: 320 136    
*
*
*
*
*
*
*
*