Trường Đại học Sư phạm chuyên môn Nam Định (mã: SKN)Năm 2022, nhà trường tuyển chọn sinh đại học hệ bao gồm quy như sau:


Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật nam định

Thông báo tuyển chọn sinh liên thông trình độ đại học tập hệ chính quy năm 2022 <1099>
*
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022 <714>
Thông báo tuyển chọn sinh đại học hệ chính quy năm 2022 <1254>
Thông báo | Thời khóa biểu | định kỳ giảng mặt đường | lịch thi | Biểu đồ chiến lược | Báo tiếng | list sinh viên | list lớp sinh viên

*
Lịch giảng mặt đường năm học 2021 - 2022 <28>
Thông báo tuyển chọn sinh lớp tu dưỡng Kế toán trưởng công ty và kế toán tài chính trưởng hành chính sự nghiệp <31>
Kế hoạch tổ chức, kiểm tra, tấn công giá, cấp triệu chứng chỉ năng lực thực hành nghề mang lại sinh viên đại học năm 2022 <87>
Đội tuyển sinh viên Trường Đại học tập Sư phạm nghệ thuật Nam Định tham dự cuộc thi Olympic Toán học việt nam năm 2022 <365>

*
Trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn Nam Định: Đẩy mạnh vận động nghiên cứu công nghệ trong sinh viên <3821>
*
Hội thảo khoa học “Đào sản xuất nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đổi mới - yếu tố hoàn cảnh và giải pháp” <2589>
GIAO LƯU THỂ THAO KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, SẢN XUẤT kinh doanh VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC LĐLĐ TỈNH NĂM 2022 <29>

Xem thêm: Điểm Chuẩn Của Trường Đh Công Nghệ Thông Tin Qua Các Năm, Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại học Sư phạm chuyên môn Nam Định phối hợp tổ chức thành công kỳ thi ĐGNL (208.SKN) của Đại học đất nước Hà Nội <10>

*
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 (ĐỢT 208.SKN) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT nam ĐỊNH <90>
*
KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT phái nam ĐỊNH VỚI DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC ĐIỆN - ĐIỆN TỬ <210>
*
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT nam giới ĐỊNH VỚI DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC gớm TẾ <288>
Thông báo | hiệu quả học tập - tập luyện | học bổng - chi phí khóa học | tán thưởng - Kỷ công cụ | Cựu sinh viên

Trường Đại học Sư phạm chuyên môn Nam ĐịnhQuyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập với rèn luyện học tập kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể như sau:


*
Quyết định về bài toán công nhận thương hiệu thi đua toàn khóa huấn luyện và đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp dịp 1 lần 1 năm 2022 <187>
Kế hoạch tổ chức đánh giá, cấp triệu chứng chỉ khả năng thực hành nghề mang đến sinh viên đh năm 2021 <404>

Trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn Nam Định thông báoKế hoạch tổ chức triển khai đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực thực hành nghề mang lại sinh viên đh năm 2021 ví dụ như sau:


Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức triển khai đánh giá, cấp hội chứng chỉ năng lực thực hành nghề cho sinh viên đại học năm 2021 <263>

Link trang web về Covid-19 | Thông báo của nhà trường | lý giải phòng phòng dịch Covid-19 | những văn phiên bản chỉ đạo của chính phủ nước nhà - Bộ

*