toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

viết chương trình nhập vào sô nguyên n với n số nguyên từ bàn phím? in ra screen số lượng các số nguyên là số lẻ


*

program so_le;uses crt;varn,i,d:integer;a:Array<1..32000> of integer;beginclrscr;

write('nhap n: ');

readln(n);

for i:= 1 khổng lồ n do

begin

write('nhap a<',i,'>: ');

readln(a);

end;

d:=0;

for i:= 1 to n do

if a gian lận 2 0 then d:=d+1;write('so luong so nguyen la so le la: ',d);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào số nguyên n


*

Hãy viết chương nhập vào 1 hàng N số nguyên từ bàn phím ( N là Nguyên dương được nhập từ bàn phím vào N>10) . Tính cùng in ra màn hình trung bình của những số


1. Thực hành

Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n từ bỏ bàn phím. Khám nghiệm và in ra screen số n có hòa hợp lệ hay không với điều kiện n là số nguyên dương chẵn.

Bài 2: Viết chương trình Pascal nhập các số nguyên x cùng y từ bỏ bàn phím, in quý hiếm của x cùng y ra màn hình. Kế tiếp hoán đổi những giá trị của x với y rồi in lại ra screen giá trị của x và y.

• Ví dụ cho x:=5; y:=7.Hoán đổi nhằm x:=7; y:=5.Cho 1 biến đổi trung gian là z, ta hoán đổi x, y lẫn nhau bằng cách:

• z:=y gán quý hiếm số 7 vào vươn lên là nhớ z

• y:=x gán giá trị số 5 vào biến hóa nhớ y

• x:=z gán quý giá số 7 vào biến nhớ x

Bài 3: Viết chương trình nhập vào bố số nguyên a, b với c từ bỏ bàn phím. Tính cùng in ra màn hình:

X= a + b + c

Y= (a + b)2 / c.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Số Trang Từ Trang Thứ 2 Trở Đi, Cách Đánh Số Trang Trong Word Từ Trang Thứ 2

Chạy lại lịch trình và nhập giá chỉ trị mang lại a là 10.5, quan lại sát công dụng và nêu dấn xét.

 


Lớp 8 Tin học
1
0

Viết chương trình nhập số nguyên n và n số nguyên trường đoản cú bàn phím?In ra màn hình hiển thị tổng những số chẵn


Lớp 8 Tin học
2
1

viêViết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra tấm che hình hàng số vừa nhập

Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra các số lẻ

viết trương chình nhập N số nguyên từ bàn phím in ra màn hình hiển thị tổng các số đề xuất nhập

HELP ME


Lớp 8 Tin học
3
0

 Viết chương trình nhập N số nguyên vào từ bỏ bàn phím, in ra màn hình giá trị lớn số 1 và tổng những giá trị của N số sẽ nhập vào.


Lớp 8 Tin học
1
0

Viết công tác nhập vào từ keyboard số nguyên dương N, áp dụng câu lệnh đk để tính tổng những giá trị là số lẻ trong phạm vi từ là một dến N, sau đó in ra màn hình.


Lớp 8 Tin học
1
1

Viết lịch trình để in ra screen tổng những số lẻ vào 3 số a, b, c (với a, b, c là các số nguyên nhập vào trường đoản cú bàn phím).


Lớp 8 Tin học tập
1
0

viết chương trình nhập vào bàn phím số nguyên dưng N,sử dụng câu lệnh điều kiện để tính số lẻ trong phạm vi từ 1 đến N, tiếp đến in ra màn hình


Lớp 8 Tin học tập
1
0

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị lag số lẻ vào phạm vi từ 1 đến N, tiếp nối in ra màn hình


Lớp 8 Tin học
2
0

Lớp học trực tuyến đường

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực con đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)