Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km. Hỏi nếu như cũng chạy như thế, vào 6 giờ xe hơi đó chạy được từng nào ki-lô-mét?


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 84

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

72 : 6,4 55 : 2,5 12 : 12,5

2. Một ô tô chạy trong 3,5 giờ đồng hồ được 154km. Hỏi nếu như cũng chạy như thế, trong 6 giờ xe hơi đó chạy được từng nào ki-lô-mét?

3. Tính nhẩm

a) 24 : 0,1 = ..........

24 : 10 = ...........

b) 250 : 0,1 = ............

250 : 10 =.............. 

c) 425 : 0,01 = .............. 

 425 : 100 = ..............

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

 

*

2. 

Bài giải

Ô đánh chạy được trong một giờ được:

154 : 3,5 = 44 (km)

Trong 6 giờ xe hơi chạy được:

44 x 6 = 264 (km)

Đáp số: 264 km

3. Tính nhẩm

a) 24 : 0,1 = 240

24 : 10 = 2,4

b) 250 : 0,1 = 2500

250 : 10 = 25 

c) 425 : 0,01 = 42500

425 : 100 = 4,25

binhchanhhcm.edu.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*

Xem thêm: Tạo Mục Lục Tự Động Trong Word 2016 Và Cách Cập Nhật Mục Lục Trong Word 2016những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp binhchanhhcm.edu.vn