#2 Bảng Ngọc Bổ Trợ Sp (Hỗ Trợ) Mùa 12 Mạnh Nhất Lmht, Bảng Ngọc Bổ Trợ Sp Hỗ Trợ Mùa 11 Mới Nhất

Bảng ngọc bổ trợ Support dành riêng cho các tướng cung ứng đường dưới, với phần đông viên ngọc tái tổ hợp cho vị trí đông đảo tướng đi Support chuyên sử dụng cả tank lẫn phép thuật. Phần lớn bảng ngọc tái tổ hợp chuyên dụng, nhằm giúp cho các vị tướng tá đi cung ứng phát huy buổi tối đa sức khỏe của mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổng hợp cho Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ đến Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc hỗ trợ cho Bard bạo phổi nhất

*

Đã tất cả bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải bắt đầu này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ cho Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc bổ trợ cho Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc hỗ trợ cho Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ cho Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc bổ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ cho Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ cho Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc bổ trợ Support Morgana mạnh nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Nami

*

Poppy

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Poppy

*

Những bảng ngọc Top mạnh nhất để đồng đội tham khảo

Pyke

Bảng ngọc bổ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc hỗ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Soraka

*

Sett

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ đến Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc bổ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra hay dùng

*

Bảng ngọc bổ trợ Support dành riêng cho các tướng, chăm đi cung cấp cho xạ thủ ở mặt đường dưới mạnh mẽ nhất để số đông người hoàn toàn có thể dùng để leo Rank xếp hạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x