Trong bài học hôm nay, binhchanhhcm.edu.vn đã tiếp tục chia sẻ về 2 đại lượng đo độ nhiều năm qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét với héc-tô-mét.Ở các bài học tập trước, nhỏ đã được là thân quen với bảng đơn vị chức năng đo độ dài. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, binhchanhhcm.edu.vn sẽ tiếp tục share về 2 đại lượng đo độ nhiều năm qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Bạn đang xem: 1 héc tô mét bằng bao nhiêu mét

1. Ôn tập những đơn vị đo độ dài đã học

1.1. Trình làng các đơn vị chức năng đo độ dài sẽ học.

Xem thêm: Smart Tivi Và Android Tv Khác Nhau Như Thế Nào, Ưu Và Nhược Điểm Của Mỗi Loại

Các đơn vị đo độ dài đã học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

1.3. Luật lệ quy đổi đơn vị chức năng đo độ dài

*

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

*

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét

*

4. Bài tập thực hành - tất cả lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào nơi trống

a) 1hm = ...cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào khu vực trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây tương đối dài 50dm, bạn ta đã giảm 3hm. Hỏi độ dài sót lại của sợi dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b)

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm - 90hm - 30hm

= 140hm - 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d)

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài sót lại của sợi dây là:

50 - 30 = đôi mươi (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài bác tập từ luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào nơi trống

a) 1hm = ...dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB dài 3hm, đoạn trực tiếp CD dài hơn nữa đoạn thẳng AB 2dam. Tính độ dài đoạn trực tiếp CD.

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết bên trên đã share các kỹ năng về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy xem thêm các video clip bài giảng tại binhchanhhcm.edu.vn sẽ giúp con học tập tập hiệu quả hơn nhé!