Em không đi tìm kiếm người yêu ưng ý đâu AnhEm không đi tìm người yêu hoàn hảo và tuyệt vời nhất đâu AnhAnh không đi kiếm người yêu sắc mỹ miềuNgười yêu thương đài các cao thanh lịch lụa là gấm hoa quà son.Em không đi kiếm người yêu đổi trắng cầm cố đenEm không đi tìm kiếm người yêu ham sa hoaAnh không đi tìm người yêu cừ khôi ngọc ngàLầu cao xe những em ơi dẫu nghèo vẫn luôn luôn vững bền.

Bạn đang xem: Anh không đi tìm người yêu đổi trắng thay đen

<ĐK>:Anh ơi! Em tìm người yêu chung thủyEm tìm tình nhân trong mơDẫu nghèo nguyện không thay đổi lòngEm ơi hiểu được ở đời ai khôngmuốn rất đẹp giàu càng cao sangVì Anh nghèo đâu dám mơ.Anh ơi! Em tìm người yêu không ước mơ caoAnh ơi! Em tìm người yêu thương mái tranh siêuMai đây cho dù cho đời cội bể chân trờiCuộc đời bão tác phong baSuốt đời bao gồm nhau bên mình.

Xem thêm:


Tình Nghèo tất cả Nhau

Em không đi kiếm người yêu lý tưởng đâu AnhEm không đi tìm người yêu hoàn hảo đâu AnhAnh không đi tìm kiếm người yêu sắc đẹp mỹ miềuNgười yêu thương đài những cao sang trọng lụa là gấm hoa rubi son.Em không đi tìm người yêu đổi trắng thay đenEm không đi tìm người yêu mê mẩn sa hoaAnh không đi tìm kiếm người yêu cao thâm ngọc ngàLầu cao xe những em ơi dẫu nghèo vẫn luôn luôn vững bền.<ĐK>:Anh ơi! Em tìm tình nhân chung thủyEm tìm tình nhân trong mơDẫu nghèo nguyện không đổi lòngEm ơi biết rằng ở đời ai khôngmuốn đẹp nhất giàu càng cao sangVì Anh nghèo đâu dám mơ.Anh ơi! Em tìm người yêu không ước mơ caoAnh ơi! Em tìm tình nhân thương mái tranh siêuMai trên đây cho dù cho đời gốc bể chân trờiCuộc đời bão tác phong baSuốt đời bao gồm nhau mặt mình.


*Lk Trữ Tình Đặc Biệt

các Ca Sĩ

*
2.528.365


http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20120119/8d13a464b93fc77e5eda4c1a327cc43ea12b9dfb.jpg

Anh yêu thương Cô Út Đưa Đò

Trường tô ft lưu lại Ánh Loan

*
2.117.070


http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20120119/6f6a545af3176878ef96cc828fc1db3d0c202054.jpg
http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20170808/Kb3iGQ5o4pNfJbKbtBE762e8c63f9211c.jpg
http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20120119/3cGcjG1bVoaFgojSanf75f6c6736e2c91.jpg
http://musicmd1fr.binhchanhhcm.edu.vn.net/bucket-image-binhchanhhcm.edu.vn/images/singer/20170607/ZFs6WBO08BnKIYNkRBAs62e8c7c02d7ac.jpg