(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ bao gồm một số, một trở nên hoặc tích các số và những biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của 1-1 thức là tổng cộng mũ của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 8 có lời giải

- Đơn thức đồng dạng: là solo thức tương tự nhau phần đổi mới nhưng khác hệ số.

- Đa thức: là tổng các đơn thức, bậc của đa thức là bậc của 1-1 thức cao nhất.

Dạng 1: những phép toán cộng, trừ, nhân, phân chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ solo thức ta cộng thông số còn không thay đổi phần biến.

- Cộng trừ đa thức ta cộng những đơn thức đồng dạng với nhau.

- Nhân(chia) hai đối chọi thức ta nhân (chia) phần thông số cho hệ số, trở nên cho biến.

Xem thêm:

- Nhân 1-1 thức với đa thức ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của nhiều thức.

- Nhân hai nhiều thức: ta rước từng hạng tử của nhiều thức này nhân với từng hạng tử của nhiều thức kia.

- Chia hai nhiều thức ta xắp xếp theo lũy thừa giảm dần rôi tiến hành phép chia.

Bài tập nhân đa thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng tỏ M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a có 31 chữ số 1, số b bao gồm 28 chữ số 1, chứng minh a.b-1 phân chia hết cho 3

Bài 7: Số 350 +1 liệu có phải là tích của 2 số từ nhiên liên tiếp không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) mang lại 5x+y 19. Chứng minh rằng A=4x-3y 19.

b) mang lại 4x+3y 13. Chứng minh rằng: B=7x+2y 13.

Bài 18: 

a) mang lại 4 số lẻ liên tiếp, chứng tỏ rằng hiệu của tích nhì số cuối cùng với tích của nhì số đầu phân chia hết mang lại 16.

b) mang đến 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu với số cuối nhỏ hơn tích của hai số giữa bao nhiêu 1-1 vị?

c) mang lại 4 số nguyên liên tiếp, đưa sử tích của số đầu với số lắp thêm ba bé dại hơn tích của số sản phẩm hai cùng số thứ tư là 99. Tìm bốn số nguyên đó?