Bài viết sau đây binhchanhhcm.edu.vn gửi mang đến bạnbảng giá đất nền Quận lô Vấpgiai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của ubnd thành phố.

*


(Đơn vị: 1.000 đồng/m2)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá

1

An Hội

Trọn đường

5.200

2

An Nhơn

Trọn đường

8.000

3

Nguyễn Văn Khối

Phạm Văn Chiêu cho Lê Văn Thọ

Lê Văn Thọ cho đường số 8

9.200

4

Dương Quảng Hàm

Trọn đường

8.400

5

Hạnh Thông

Trọn đường

11.000

6

Hoàng Hoa Thám

9.900

7

Hoàng Minh Giám

Giáp nhóc con Quận Phú Nhuận mang đến Nguyễn Kiệm

18.800

8

Huỳnh Khương An

Trọn đường

10.200

9

Huỳnh Văn Nghệ

Trọn đường

5.200

10

Lê Đức Thọ

Phan Văn Trị đến Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh cho Thống Nhất

Thống tốt nhất đến cầu Trường Đài

11.900

11.300

8.000

11

Lê Hoàng Phái

Trọn đường

9.600

12

Lê Lai

Trọn đường

10.400

13

Lê Lợi

Nguyễn Văn Nghi cho Lê Lai

Lê Lai đến Phạm Văn Đồng

11.500

10.700

14

Lê quang đãng Định

Cầu Hang đến cận kề Quận Bình Thạnh

15.200

15

Lê Thị Hồng

Trọn đường

10.200

16

Lê Văn Thọ

Quang Trung cho Phạm Văn Chiêu

Phạm Văn Chiêu mang lại Lê Đức Thọ

9.700

9.500

17

Lương Ngọc Quyến

Trọn đường

5.200

18

Lý thường Kiệt

Trọn đường

9.900

19

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lê quang đãng Định mang đến Phạm Văn Đồng

8.000

20

Nguyễn Du

Trọn đường

10.400

21

Nguyên Hồng

Lê quang Định đến giáp ranh Quận Bình Thạnh

11.000

22

Nguyễn Kiệm

Trọn đường

18.800

23

Nguyễn Oanh

Ngã sáu cho Phan Văn Trị

Phan Văn Trị đến Lê Đức Thọ

Lê Đức Thọ mang đến chùa An Lộc

19.200

16.800

14.400

24

Nguyễn Thái Sơn

Giáp rỡ ràng Quận Tân Bình mang đến Nguyễn Kiệm

Nguyễn Kiệm đến Phạm Ngũ Lão

Phạm Ngũ Lão mang lại Phan Văn Trị

Phan Văn Trị cho Dương Quảng Hàm

Dương Quảng Hàm mang đến cuối đường

16.800

18.000

20.000

11.800

11.800

25

Nguyễn Thượng Hiền

Trọn đường

12.000

26

Nguyễn Tuân

Trọn đường

9.200

27

Nguyễn Văn Bảo

Trọn đường

11.500

28

Nguyễn Văn Công

Trọn đường

10.700

29

Nguyễn Văn Dung

Trọn đường

8.000

30

Nguyễn Văn Lượng

Thống Nhất cho Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh đến công viên Văn Hóa

15.400

31

Nguyễn Văn Nghi

Trọn đường

16.800

32

Phạm Huy Thông

Phan Văn Trị đến Dương Quảng Hàm

12.000

33

Phạm Ngũ Lão

Trọn đường

13.000

34

Phạm Văn Chiêu

Quang Trung cho Lê Văn Thọ

Lê Văn Thọ mang lại cuối đường

8.400

35

Phạm Văn Bạch

Trọn đường

8.800

36

Phan Huy Ích

Trọn đường

10.200

37

Phan Văn Trị

Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Thái Sơn cho Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh đến Thống Nhất

18.000

15.800

13.000

38

Quang Trung

Ngã sáu đống Vấp mang đến Lê Văn Thọ

Lê Văn Thọ cho Tân Sơn

Tân Sơn mang lại Chợ Cầu

19.400

15.600

13.200

39

Tân Sơn

Quang Trung đến giáp ranh Quận Tân Bình

8.800

40

Thích Bửu Đăng

Trọn đường

8.400

41

Thiên Hộ Dương

Trọn đường

8.400

42

Thống Nhất

Nguyễn Văn Lượng mang lại Lê Đức Thọ

Lê Đức lâu đến cầu Bến Phân

Sân bay Tân sơn Nhất cho Nguyễn Văn Lượng

11.000

9.600

10.000

43

Thông Tây Hội

Trọn đường

6.400

44

Trần Bá Giao

Chung cư Hà Kiều cho Nguyễn Thái Sơn

5.200

45

Trần Bình Trọng

Trọn đường

9.600

46

Trần Phú Cương

Trọn đường

10.200

47

Trần Quốc Tuấn

Trọn đường

9.600

48

Trần Thị Nghỉ

Trọn đường

11.800

49

Trưng phụ nữ Vương

Trọn đường

10.400

50

Trương Đăng Quế

Trọn đường

6.600

51

Trương Minh Ký

Trọn đường

6.600

52

Tú Mỡ

Trọn đường

8.400

53

Bùi quang quẻ Là

Phan Văn Bạch mang đến Phan Huy Ích

6.200

54

Đỗ Thúc Tịnh

Quang Trung cho đường số 17

7.200

55

Nguyễn Duy Cung

Đường số 19 mang lại Phan Huy Ích

6.200

56

Nguyễn tứ Giản

Đường số 34 đến Phan Huy Ích

6.200

57

Phạm Văn Đồng

16.800

58

Tô Ngọc Vân

6.000


Hy vọng bài viết bảng giá đất nền Quận đống Vấp giai đoạn 2020 - 2024 đã mang đến bạn đông đảo thông tin bổ ích để tham khảo. Kề bên đó, chúng ta có thể xem ngay danh sách nhà khu đất giá tốt đang thanh toán trên binhchanhhcm.edu.vn trên đây: