STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 cai quản trị marketing TM03A00, A01, D01, D0726.1(chuyên ngành Khởi nghiệp và cải cách và phát triển kinh doanh)
2 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TM06A00, A01, D01, D0727
3 quản trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin làm chủ TM22A00, A01, D01, D0726.1
4 Tài chính - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài chủ yếu - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D0725.9
5 quản ngại trị thương mại điện tử thương mại dịch vụ điện tử TM17A00, A01, D01, D0727
6 quản ngại trị lực lượng lao động doanh nghiệp cai quản trị lực lượng lao động TM23A00, A01, D01, D0726.2
7 giờ Trung dịch vụ thương mại cai quản trị sale TM21A00, A01, D07, D0426
8 giờ đồng hồ Pháp thương mại dịch vụ quản lí trị marketing TM20A00, A01, D07, D0325.8
9 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế TM11A00, A01, D0126.6Thương mại quốc tế
10 quản trị sale quản lí trị kinh doanh TM01A00, A01, D01, D0726.35
11 Tài chủ yếu công Tài bao gồm - ngân hàng TM16A00, A01, D0125.8
12 kinh tế quốc tế tài chính TM12A00, A01, D01, D0726.5
13 giờ đồng hồ Anh dịch vụ thương mại ngôn từ Anh TM18A01, D01, D0726.05
14 Kế toán doanh nghiệp lớn kế toán TM07A00, A01, D01, D0726.2
15 Luật kinh tế tài chính công cụ TM19A00, A01, D01, D0725.8
16 quản lý kinh tế kinh tế TM13A00, A01, D01, D0726
17 kế toán tài chính công kế toán TM09A00, A01, D01, D0725.8
18 cai quản trị kinh doanh quản lí trị marketing TM01A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
19 marketing thương mại sale TM04A00, A01, D01, D0727
20 cai quản trị marketing TM03A00, A01, D01, D07, XDHB27Khởi nghiệp và phát triển ghê doanh, học bạ
21 cai quản trị thương hiệu sale TM05A00, A01, D01, D0726.7
22 marketing thương mại marketing TM04A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
23 quản lí trị uy tín kinh doanh TM05A00, A01, D01, D07, XDHB28Học bạ
24 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TM06A00, A01, D01, D07, XDHB29Học bạ
25 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM07A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
26 kế toán công kế toán TM09A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
27 truy thuế kiểm toán kiểm toán TM10A00, A01, D01, D07, XDHB27.41Học bạ
28 kiểm toán truy thuế kiểm toán TM10A00, A01, D01, D0726.2
29 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế TM11A00, A01, D01, D07, XDHB27.32Thương mại quốc tế, học bạ
30 kinh tế tài chính quốc tế kinh tế tài chính TM12A00, A01, D01, D07, XDHB27.08Học bạ
31 quản lý kinh tế kinh tế TM13A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
32 Tài thiết yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại Tài thiết yếu - ngân hàng TM14A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
33 Tài chính công Tài chủ yếu - bank TM16A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
34 quản ngại trị thương mại dịch vụ điện tử thương mại dịch vụ điện tử TM17A00, A01, D01, D07, XDHB28.5Học bạ
35 giờ đồng hồ Anh thương mại dịch vụ ngôn từ Anh TM18A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
36 Luật tài chính chính sách TM19A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
37 tiếng Pháp dịch vụ thương mại quản lí trị kinh doanh TM20A00, A01, D01, D03, XDHB27Học bạ
38 giờ Trung thương mại dịch vụ quản ngại trị kinh doanh TM21A00, A01, D01, D04, XDHB27Học bạ
39 quản ngại trị khối hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin quản lý TM22A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
40 quản lí trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản lí trị lực lượng lao động TM23A00, A01, D01, D07, XDHB27Học bạ
41 kinh doanh TM28A00, A01, D01, D07, XDHB27.38Marketing số, học tập bạ
42 lao lý TM29A00, A01, D01, D07, XDHB27Luật Thương mại quốc tế, học bạ
43 quản trị sale quản lí trị sale TM02A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
44 Kế toán doanh nghiệp kế toán TM08A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học tập bạ
45 Tài bao gồm - Ngân hàng thương mại dịch vụ Tài bao gồm - ngân hàng TM15A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
46 cai quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản trị nhân lực TM27A01, D01, D07, XDHB27CT CLC, học bạ
47 quản trị khách sạn cai quản trị hotel TM24A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học bạ
48 quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách quản trị dịch vụ phượt và lữ hành TM25A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định phía nghề nghiệp, học bạ
49 cai quản trị hệ thống thông tin khối hệ thống thông tin làm chủ TM26A00, A01, D01, D07, XDHB27CT Định hướng nghề nghiệp, học bạ
50 Kế toán doanh nghiệp lớn kế toán tài chính TM30A01, D01, D07, XDHB27Tích hợp chương trình ICAEW CFAB, học bạ
51 quản lí trị sale quản trị marketing TM01DGNLQGHN140
52 cai quản trị marketing TM03DGNLQGHN140Khởi nghiệp và phát triển ghê doanh
53 marketing thương mại marketing TM04DGNLQGHN145
54 quản trị chữ tín kinh doanh TM05DGNLQGHN145
55 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng Logistics và cai quản chuỗi cung ứng TM06DGNLQGHN150
56 Kế toán công ty kế toán TM07DGNLQGHN140
57 kế toán công kế toán tài chính TM09DGNLQGHN125
58 truy thuế kiểm toán kiểm toán TM10DGNLQGHN140
59 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế TM11DGNLQGHN145Thương mại quốc tế
60 kinh tế tài chính quốc tế kinh tế tài chính TM12DGNLQGHN145
61 làm chủ kinh tế kinh tế TM13DGNLQGHN130
62 Tài chủ yếu - Ngân hàng thương mại Tài chủ yếu - bank TM14DGNLQGHN135
63 Tài chủ yếu công Tài chính - ngân hàng TM16DGNLQGHN130
64 quản ngại trị thương mại điện tử thương mại điện tử TM17DGNLQGHN150
65 giờ đồng hồ Anh dịch vụ thương mại ngôn ngữ Anh TM18DGNLQGHN130
66 Luật kinh tế nguyên tắc TM19DGNLQGHN130
67 giờ đồng hồ Pháp thương mại quản trị sale TM20DGNLQGHN125
68 giờ đồng hồ Trung dịch vụ thương mại quản ngại trị sale TM21DGNLQGHN140
69 cai quản trị hệ thống thông tin hệ thống thông tin quản lý TM22DGNLQGHN125
70 quản ngại trị nhân lực doanh nghiệp quản ngại trị nhân lực TM23DGNLQGHN135
71 marketing TM28DGNLQGHN150Marketing số
72 mức sử dụng TM29DGNLQGHN135Luật Thương mại quốc tế
73 quản ngại trị marketing quản ngại trị kinh doanh TM02DGNLQGHN140CT CLC
74 Kế toán công ty lớn kế toán tài chính TM08DGNLQGHN130CT CLC
75 Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại Tài chính - bank TM15DGNLQGHN130CT CLC
76 quản ngại trị lực lượng lao động doanh nghiệp quản lí trị lực lượng lao động TM27DGNLQGHN125CT CLC
77 quản lí trị khách sạn quản ngại trị khách sạn TM24DGNLQGHN125CT Định phía nghề nghiệp
78 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách TM25DGNLQGHN125CT Định hướng nghề nghiệp
79 quản ngại trị hệ thống thông tin hệ thống thông tin làm chủ TM26DGNLQGHN125CT Định hướng nghề nghiệp
80 Kế toán doanh nghiệp lớn kế toán tài chính TM30DGNLQGHN125Tích hợp chương trình ICAEW CFAB
81 Luật kinh tế tài chính điều khoản TM29A00, A01, D01, D0725.8Luật thương mại dịch vụ Quốc tế