Hôm trước các con đã làm được học bài bác chia mang lại số gồm một chữ số. Trong buổi học tập hôm nay, những con sẽ có tác dụng quen với cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia cho số tất cả hai chữ số. đứng đầu lời giải sẽ giúp đỡ các con tò mò về biện pháp giải dạng bài này, tiếp nối chúng bản thân cùng luyện tập nhé!

*

1. Ôn tập bí quyết chia cho số có 1 chữ số 

*

Thực hiện nay phép phân tách theo máy tự từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không phân tách được cho 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia cho số có 2 chữ số


2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia không có số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo thứ tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- đôi mươi chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân tách hết.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Khoa Y Dược Đà Nẵng Cao Nhất 26,6, Điểm Chuẩn Khoa Y Dược

2.2. Ví dụ 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo đồ vật tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

- Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dấn xét phép chia cho số gồm 2 chữ số

Những lưu ý khi tiến hành phép chia số bao gồm hai chữ số

- Phép phân tách hết là phép chia bao gồm số dư bởi 0

- Phép chia tất cả dư là phép chia bao gồm số dư không giống 0

- Phép chia bao gồm dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

2.4 đoạn clip bài giảng phân chia cho số bao gồm hai chữ số

3. Ôn tập hàng và lớp trong số tự nhiên 

*

- Hàng đơn trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp solo vị

- hàng nghìn nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Các dạng toán liên quan đến phân tách cho số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

- 36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*


- 53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

- Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

- Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

- 205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

- Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

- 168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

- 0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

- Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

- Hạ 0 được 280 phân tách 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

- Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

- 205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

- Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia tất cả số dư

*

- 228 chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

- Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

- Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

- 459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

- 3 không phân chia được đến 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 phân chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- tiến hành biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ gồm phép nhân, phân chia thì triển khai thứ tự từ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học tập về cách giải toán lớp 4 dạng bài chia mang lại số có hai chữ số sẽ kết thúc, những con đã nhận được biết được dạng bài, cách tính giá trị cùng vận dụng kỹ năng và kiến thức giải các bài biểu thức tất cả chứa một chữ. Chúc các con siêng ngoan học giỏi. Ngoài bài học này, Top giải thuật còn không hề ít nhiều bài học hay tương quan đến các dạng toán lớp 4. Hãy đk để trở thành thành viên của Top giải thuật để nhận nhiều tài liệu hay. Hẹn gặp lại các con ở các bài học tập tiếp theo!