Excel cho binhchanhhcm.edu.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa câu chữ của một ô trực tiếp vào ô đó. Chúng ta cũng có thể chỉnh sửa câu chữ của một ô bằng cách nhập vào vỏ hộp thanh công thức.

Bạn đang xem: Chỉnh sửa trang in trong excel 2010

Khi bạn chỉnh sửa nội dung của một ô, định dạng Excel chuyển động trong chế độ Chỉnh sửa. Một số Excel năng hoạt động khác hoặc không sẵn sử dụng trong chế độ Soạn thảo.

Khi Excel trị trong chế độ Soạn thảo, từ Sửa sẽ xuất hiện ở góc dưới phía bên trái của hành lang cửa số chương trình Excel, như minh họa dưới đây.

*

Làm cầm cố nào Excel chuyển động khác đi trong cơ chế Chỉnh sửa?

Trong cơ chế Chỉnh sửa, có khá nhiều lệnh không khả dụng. Ví dụ: khi Excel ở chính sách Chỉnh sửa, bạn không thể vận dụng định dạng có điều kiện hoặc chuyển đổi căn chỉnh câu chữ của một ô.

Ngoài ra, những phím mũi tên vận động hơi khác khi Excel chế độ Chỉnh sửa. Nuốm vì dịch chuyển con trỏ tự ô này sang trọng ô khác, trong cơ chế Chỉnh sửa, những phím mũi thương hiệu sẽ dịch chuyển con trỏ vào ô.

Bật hoặc tắt chính sách Chỉnh sửa

Nếu bạn tìm giải pháp sử dụng chính sách Chỉnh sửa và không có gì xảy ra, gồm thể cơ chế đó đã bị vô hiệu hóa. Chúng ta có thể bật hoặc tắt chế độ Chỉnh sửa bằng cách thay đổi một Excel trang.

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

-HOẶC-

Trong Excel 2007: bấm chuột nút binhchanhhcm.edu.vn Office, , bấm Excel chọn, rồi nhấp chuột danh mục Nâng cao.

Bên dưới Tùy lựa chọn sửa, hãy tiến hành một trong công việc sau:

Để bật cơ chế Chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong các ô.

Để tắt chính sách Chỉnh sửa, hãy bỏ chọn hộp kiểm được cho phép chỉnh sửa trực tiếp vào các ô.

Vào chính sách Soạn thảo

Để bước đầu làm việc trong chế độ Chỉnh sửa, hãy triển khai một trong công việc sau:

Bấm lưu ban vào ô gồm chứa dữ liệu bạn có nhu cầu sửa.

Điều này sẽ bước đầu chế độ chỉnh sửa và đặt con trỏ vào ô trên vị trí chúng ta đã bấm đúp. Văn bản của ô cũng rất được hiển thị trong thanh công thức.

Bấm vào ô bao gồm chứa dữ liệu bạn muốn sửa, rồi click chuột vị trí bất kỳ trong thanh công thức.

Điều này sẽ ban đầu chế độ chỉnh sửa và đặt nhỏ trỏ vào thanh phương pháp tại vị trí các bạn đã bấm.

Bấm vào ô gồm chứa dữ liệu bạn muốn chỉnh sửa, rồi dấn F2.

Điều này sẽ bước đầu chế độ chỉnh sửa và đặt bé trỏ làm việc cuối nội dung ô.

Chèn, xóa hoặc sửa chữa nội dung ô

Để chèn cam kết tự, hãy click chuột ô mà bạn muốn chèn ký tự vào rồi nhập ký tự mới.

Để xóa ký tự, click chuột ô bạn muốn xóa, rồi thừa nhận phím BACKSPACE (xóa bỏ) hoặc chọn cam kết tự và kế tiếp nhấn DELETE.

Để sửa chữa các cam kết tự cầm cố thể, hãy chọn các ký kết tự kia rồi nhập ký kết tự mới.

Để bật cơ chế Gõ trên làm sao để cho ký tự hiện có được sửa chữa bằng cam kết tự bắt đầu trong khi chúng ta nhập, hãy thừa nhận INSERT.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt phương thức gõ quá khi đã ở cơ chế Soạn thảo. Khi cơ chế Gõ đè được bật, ký tự ở bên phải của điểm chèn sẽ tiến hành tô sáng sủa trong thanh cách làm và nó sẽ ảnh hưởng ghi đè khi bạn nhập.


Để ban đầu một cái văn phiên bản mới trên một điểm cụ thể trong một ô, hãy nhấp chuột vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi thừa nhận ALT+ENTER.

Xem thêm: Đại Học Ngoại Thương Hà Nội Tuyển Sinh 2018, Đh Ngoại Thương Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2018

Hủy bỏ hoặc trả tác những chỉnh sửa

Trước khi bạn nhấn ENTER hoặc TAB, trước hoặc sau khi chúng ta nhấn F2, bạn có thể nhấn ESC để hủy bỏ bất kỳ chỉnh sửa nào các bạn đã thực hiện so với nội dung ô.

Sau khi dìm ENTER hoặc TAB, bạn có thể hoàn tác các chỉnh sửa của mình bằng cách nhấn CTRL+Z hoặc bằng cách bấm chuột Hoàn tác

*
trên Thanh phép tắc Truy nhập Nhanh.

Điều chỉnh giải pháp hiển thị câu chữ ô

Sau khi chỉnh sửa nội dung ô, bạn có thể muốn điều chỉnh cách hiển thị chúng.

Thay đổi chiều rộng của cột

Hãy bấm vào ô mà bạn muốn nắm đổi chiều rộng cột.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

*

Bên dưới Kích cỡ Ô, hãy thực hiện một vào các thao tác sau đây:

Để khớp toàn bộ văn bản vào ô đó, hãy bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Để xác minh chiều rộng cột lớn hơn, hãy bấm Chiều rộng Cột, rồi nhập chiều rộng bạn muốn vào hộp Độ rộng cột.


Lưu ý: Ngoài việc tăng chiều rộng của cột, bạn có thể vắt đổi định dạng của cột đó hay thậm chí của ô riêng rẽ lẻ. Ví dụ: bạn có thể cụ đổi định dạng ngày tháng sao cho ngày tháng đó được hiển thị chỉ có tháng và ngày (định dạng "mm/dd"), chẳng hạn như 12/31, hoặc biểu hiện một số ở định dạng Khoa học (hàm mũ), chẳng hạn như 4E+08.


Nếu có rất nhiều dòng văn bạn dạng trong một ô, một số trong những văn phiên bản có thể ko được hiển thị theo cách bạn muốn. Bạn có thể hiển thị nhiều dòng văn bản phía bên trong một ô bằng cách ngắt dòng.


Ngắt chiếc trong ô

Bấm vào ô bạn muốn ngắt dòng.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Căn chỉnh, hãy bấm Ngắt dòng.

*


Lưu ý: Nếu văn bản là một từ dài, các ký tự sẽ không ngắt dòng; chúng ta có thể mở rộng lớn cột hoặc sút cỡ phông để xem cục bộ văn bản. Còn nếu như không phải toàn bộ văn bản đều hiển thị trong ô sau khi chúng ta ngắt cái văn bản, bạn cũng có thể cần điều chỉnh chiều cao của hàng.


Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, nhấp chuột Định dạng, rồi dưới mục Kích kích cỡ Ô, click chuột Tự động Khớp Hàng

Thoát khỏi chính sách Soạn thảo

Để xong làm câu hỏi trong chế độ Chỉnh sửa, hãy thực hiện một trong quá trình sau:

Nhấn ENTER.

Excel bay khỏi cơ chế Chỉnh sửa và chọn ô ngay bên dưới ô hiện tại tại.

Bạn cũng hoàn toàn có thể chỉ định rằng việc nhấn ENTER sẽ chọn 1 ô gần kề khác.

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

-HOẶC-

Trong Excel 2007: bấm chuột nút binhchanhhcm.edu.vn Office, , bấm Excel chọn, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

Bên bên dưới Tùy lựa chọn sửa, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để không thay đổi vùng lựa chọn trong ô mà nhiều người đang sửa, hãy xóa hộp kiểm sau khi nhấn Enter, di chuyển vùng chọn.

Để kiểm soát và điều hành hướng vùng chọn, hãy chọn hộp kiểm sau thời điểm nhấn Enter, dịch chuyển vùng chọn, nhấp chuột mũi tên ở kề bên Hướng ,rồi tính hướng từ danh sách.

Nhấn TAB.

Điều này đã dừng chính sách Chỉnh sửa và chọn ô bên buộc phải ô hiện tại. Dìm SHIFT+TAB sẽ chọn ô ở bên trái.