binhchanhhcm.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, tương đối đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư Phạm chuyên môn TP.HCM

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo rất đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Sư Phạm Kỹ thuật thành phố hồ chí minh như sau:

Hệ đào tạo và huấn luyện đại trà

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Sư phạm tiếng Anh

23,04

25,5

27,25

Thiết kế đồ dùng họa

21

23,75

V01: 24,25

V02: 24,75

V07: 24,25

V08: 24,75

Thiết kế thời trang

18,44

22

V01: 21,25

V02: 21,75

V07: 21,25

V09: 21,25

Ngôn ngữ Anh

22,3

24

26,25

Kinh doanh quốc tế

21,6

25

A00: 25,25

A01: 25,75

D01: 25,75

D90: 25,75

Thương mại năng lượng điện tử

22,4

25,4

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Kế toán

21,1

24,25

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính

22,9

25,75

A00: 26,5

A01, D01. D90: 27

Công nghệ thông tin

23.9

26,5

A00: 26,75

A01, D01, D90: 27,25

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - điện tử

22,8

25,4

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Kỹ thuật dữ liệu

22,2

24,75

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

21,3

23,75

A00: 24,5

A01, D01, D90: 25

Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng

19,2

22,75

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

22,9

25,25

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

23,1

26

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ chuyên môn ô tô

23,7

26,5

A00: 26,75

A01, D01, D90: 27,25

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

21,5

24,25

A00: 25,15

A01, D01, D90: 25,65

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

21,7

24,8

A00: 25,5

A01, D01, D90: 26

Năng lượng tái tạo

21

23,5

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Robot và trí tuệ nhân tạo

25,2

27

Công nghệ chế tạo máy

21,9

25

A00: 25,75

A01, D01, D90: 26,25

Công nghệ kỹ thuật hóa học

22,4

25,5

A00, B00: 26

D07, D90: 26,5

Công nghệ vật liệu

18,55

21,5

A00: 23,75

A01, D07, D90: 24,25

Công nghệ chuyên môn điểu khiển và tự động hóa hoá

23,5

26

A00: 26,5

A01, D01, D90: 27

Công nghệ nghệ thuật môi trường

19

21,5

A00, B00: 23,25

D07, D90: 24

Quản lý Công nghiệp

22,2

25,3

A00: 25,75

A01, D01, D90: 26,25

Kỹ thuật Công nghiệp

19,8

23,5

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

23,3

26,3

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ kỹ thuật in

20,3

23,5

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh)

20,75

24

A00: 25

A01, D01, D90: 25,5

Công nghệ Thực phẩm

22,2

25,25

A00, B00: 26

D07, D90: 26,5

Công nghệ vật tư dệt may

18

-

Công nghệ may

21,1

24

A00: 24,5

A01, D01, D90: 25

Kỹ nghệ gỗ với nội thất

18,5

22

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ chế biến lâm sản (Chế trở nên gỗ)

-

Kiến trúc

20,33

22,25

V03, V04: 22,5

V05, V06: 23

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

18,4

22

A00: 23,5

A01, D01, D90: 24

Quản lý xây dựng

20,3

23,5

A00: 24

A01, D01, D90: 24,5

Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống

21,4

24,25

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Kỹ thuật nàng công

18

-

Hệ thống nhúng và IoT

25

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Kiến trúc nội thất

21,25

V03, V04: 22,5

V05, V06: 23

Công nghệ thông tin (Hệ nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Hệ nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Công nghệ kỹ thuậy xe hơi (Hệ nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Robot với trí tuệ nhân tạo (Hệ nhân tài)

A00: 26,5

A01, D01, D90: 27

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Hệ nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Logistic và làm chủ chuỗi cung ứng (Hệ nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Quản lý và quản lý hạ tầng

A00: 19

A01, D01, D90: 19,5

Hệ đào tạo quality cao

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Kế toán

19

21,5

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Việt)

21,2

23,75

A00: 25,5

A01, D01, D90: 26

Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (Tiếng Anh)

20,35

22,5

A00: 25

A01, D01, D90: 25,5

Công nghệ tin tức (Tiếng Anh)

21,8

24,75

A00: 25,75

A01, D01, D90: 26,25

Công nghệ thông tin (Tiếng Việt)

22,3

25,25

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Tiếng Anh)

17,8

20

A00: 19,5

A01, D01, D90: 20

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Tiếng Việt)

18,6

21

A00: 20,5

A01, D01, D90: 21

Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Tiếng Anh)

20,5

21,25

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Việt)

21,4

23,75

A00: 24,5

A01, D01, D90: 25

Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt)

20,7

23,25

A00: 24

A01, D01, D90: 24,5

Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật)

21

A00: 23,25

A01, D01, D90: 23,75

Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh)

19,5

21

A00: 23

A01, D01, D90: 23,5

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (Tiếng Anh)

21

22

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Tiếng Việt)

21,7

24,25

A00: 24,85

A01, D01, D90: 25,35

Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Việt)

22,7

25,25

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Anh)

21,8

24,25

A00: 25,25

A01, D01, D90: 25,75

Công nghệ nghệ thuật nhiệt (Tiếng Việt)

19,7

22

A00: 23,25

A01, D01, D90: 23,75

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Anh)

18,05

20

A00: 20,25

A01, D01, D90: 20,75

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (Tiếng Anh)

19,3

21

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (Tiếng Việt)

21

23,5

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Tiếng Việt)

19,5

22

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật)

21

A00: 21,75

A01, D01, D90: 22,25

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Tiếng Anh)

18,4

20

A00: 23

A01, D01, D90: 23,5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá (Tiếng Việt)

22,2

25

A00: 25,5

A01, D01, D90: 26

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá (Tiếng Anh)

21,5

23

A00: 25

A01, D01, D90: 25.5

Quản lý Công nghiệp (Tiếng Việt)

20,2

23,5

A00: 24,5

A01, D01, D90: 24,75

Quản lý Công nghiệp (Tiếng Anh)

18,5

21,25

A00: 24

A01, D01, D90: 24,5

Công nghệ nghệ thuật in (Tiếng Việt)

18,2

20

A00: 20,25

A01, D01, D90: 20,75

Công nghệ chuyên môn (Tiếng Việt)

-

-

Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Tiếng Việt)

17

19,5

A00, B00: 19,75

D07, D90: 20,25

Công nghệ hoa màu (Tiếng Anh)

18,45

21

A00, B00: 23

D07, D90: 23,5

Công nghệ lương thực (Tiếng Việt)

20

23,25

A00, B00: 24,5

D07, D90: 25

Công nghệ may (Tiếng Việt)

18,2

21

A00: 19,25

A01, D01, D90: 19,75

Thiết kế thời trang

-

22

V01: 21,25

V02: 21,75

V07: 21,25

V09: 21,25

Thương mại điện tử (Tiếng Việt)

A00: 25,5

A01, D01, D90: 26

Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Tiếng Việt)

A00, B00: 25

D07, D90: 25,5

Hệ liên kết quốc tế

Tên ngành

Năm 2020Năm 2021

Quản trị marketing (Kettering - Mỹ)

1616

Quản trị kinh doanh (Northampton - Anh)

1616

Quản trị kinh doanh (Sunderland - Anh)

1616

Quản trị sale (Northampton - Anh)

1616

Tài chính - Ngân hàng(Sunderland - Anh)

1616

Logistics và tài chính yêu mến mại(Northampton - Anh)

1616

Kế toán quốc tế(Northampton - Anh)

1616

Kế toán và quản trị tài chính(Sunderland - Anh)

1616

Kỹ thuật máy tính(Kettering - Mỹ)

1616

Công nghệ tin tức (Tongmyong - Hàn Quốc)

16

Kỹ thuật cơ khí(Kettering - Mỹ)

1616

Kỹ thuật cơ khí(Tongmyong - Hàn Quốc)

1616

Kỹ thuật cơ điện tử (Middlesex - Anh)

1616

Kỹ thuật cơ điện tử(Tongmyong - Hàn Quốc)

1616

Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp(Kettering - Mỹ)

1616

Kỹ thuật điện - điện tử(Kettering - Mỹ)

1616

Kỹ thuật điện - điện tử(Sunderland - Anh)

1616

Kỹ thuật điện - điện tử(Tongmyong - Hàn Quốc)

1616

Xây dựng(Tongmyong - Hàn Quốc)

16

Quản lý nhà hàng và khách sạn(Northampton - Anh)

1616

Công nghệ tin tức (Adelaide - Úc)

16

Kỹ thuật xây dựng(Adelaide - Úc)

16

Tìm hiểu những trường ĐH quanh vùng Miền Nam để sớm có đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào mang đến giấc mơ của bạn.