Tính diện tích xung xung quanh của hình chóp cụt tứ giác đều có các cạnh đáy bởi (10cm) cùng (15cm), chiều cao của khía cạnh bên bởi (12cm).

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình chóp cụt


*

Mặt mặt hình chóp cụt tứ giác mọi là hình thang cân nặng nên diện tích s một mặt bên bằng (dfracleft( 10 + 15 ight).122 = 150,(cm^2)).

Hình chóp cụt tứ giác đều sở hữu (4)mặt bên bằng nhau nên diện tích s xung quanh bằng (150.4 = 600left( cm^2 ight)).


*
*
*
*
*
*
*
*

Hình chóp đều có chiều cao (h) , diện tích s đáy (S) . Lúc đó, thể tích (V) của hình chóp phần lớn bằng


Một hình chóp tứ giác đều hoàn toàn có thể tích bởi $200,cm^3$, chiều cao bằng $12,cm$. Tính độ lâu năm cạnh bên.

Xem thêm: Tính Bán Kính Mặt Cầu Ngoại Tiếp Tứ Diện, Mặt Cầu Ngoại Tiếp Hình Chóp


Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt tứ giác đều phải có các cạnh đáy bằng $6cm$ và $8cm$ , độ cao của phương diện bên bởi $5cm$ .


Cho hình chóp tam giác gần như $S.ABC$ có những mặt là những tam giác đều. Call $SH$ là mặt đường cao của hình chóp, $HC = 2sqrt 3 cm$.


Tính thể tích của hình chóp tam giác đều phải có tất cả các cạnh đều bằng $6,cm$ (làm tròn mang đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai).


Cho hình chóp tứ giác rất nhiều $S.ABCD$ bao gồm đường cao $SH = 6cm$, cạnh đáy bởi $4cm.$ Một mặt phẳng trải qua trung điểm $H’$ của $SH$ và song song với lòng và giảm mặt bên của hình chóp tạo thành hình chóp nhỏ dại $S.A"B"C"D"$ cùng hình chóp cụt $ABCD.A"B"C"D"$