Để liên tiếp bài viết Hướng dẫn làm đoạn phim Karaoke Effects bởi Aegisub thì từ bây giờ mình đang hướng dẫn các bạn cách tạo đoạn clip Lyric Karaoke và thêm vào hầu hết hiệu ứng ưa nhìn giống như những Video bọn họ thường thấy bên trên mạng. Chúng ta dễ dàng hoàn thiện clip của mình với phần đa dòng phụ đề Karaoke rất đẹp lung linh.

Bài trước mình đã hướng dẫn công việc căn bản để tạo thành phụ đề bởi Aegisub rồi yêu cầu không nào? sau đó bài này bọn họ sẽ tiến hành chỉnh sửa và đồng nhất Lyric Karaoke sao để cho khớp với lời ca sỹ hát với thêm vào những Effects (hiệu ứng) chữ Karaoke được đẹp mắt.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ha220899 says

4 June, 2018 at 10:53 pm


bạn ơi thời gian mình apply chiếc effect nó báo lỗi này ýExpression producing error: retime(“start2syl”,-700+(ci<1>-1)*30,0)Template with expression: !char_counter(1)!!retime(“start2syl”,-700+(ci<1>-1)*30,0)!lur2ord0.3fad(230,0)1a&HFF&3c!_G.ass_color(_G.HSV_to_RGB((ci<1>-1)/cn*720,1,1))!3a&HFF&an5move(!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+50!,$scenter,$smiddle,0,500) (0,300,ord1alpha&H00!AutoTags(200,’fscy100′,’fscy120′)!

Runtime error in template expression: -1)/…”>:1: attempt lớn index global ‘ci’ (a nil value)Expression producing error: _G.ass_color(_G.HSV_to_RGB((ci<1>-1)/cn*720,1,1))Template with expression: !char_counter(1)!!retime(“start2syl”,-700+(ci<1>-1)*30,0)!lur2ord0.3fad(230,0)1a&HFF&3c!_G.ass_color(_G.HSV_to_RGB((ci<1>-1)/cn*720,1,1))!3a&HFF&an5move(!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+50!,$scenter,$smiddle,0,500) (0,300,ord1alpha&H00!AutoTags(200,’fscy100′,’fscy120′)!