Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (58.21 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Nội dung họp phụ huynh cuối học kì i

2. Văn bản cuộc họp:- GVCN thông qua thực trạng giáo dục 2 mặt ở trong nhà trường trong học kì 1- GVCN dìm xét tấn công giá công dụng 2 mặt giáo dục và đào tạo của phần bên trong học kì 1- phương hướng triển khai nhiệm vụ cho kì II.II. Nội dung tiến hành1. GVCN thông qua tình hình giáo dục 2 mặt ở trong phòng trường trong học tập kì 1( vănbản kèm theo)2. GVCN dấn xét đánh giá công dụng 2 mặt giáo dục của phần bên trong học kì 1- Sĩ số hs: 34hs bao gồm 16hs con gái và 18 hs nam• Ưu điểm :- nhìn chung các em số đông ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tậptốt. Thực hiện xuất sắc các nề nếp , các quy định về nằn nì nếp của trường, lớp.
- các em có ý thức học tập tốt, thu nhận bài chủ động , tích cực, trường đoản cú giác, trả thànhtốt các bài tập.Trong tiếng học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng ( Duyên,Hiệp,Nguyễn thay Minh,Sinh,Thoa…)- Tham gia xuất sắc các trào lưu do Đội với nhà trưòng phát động: download tăm ủng hộngười mù , sở hữu vở ủng hộ chất độc màu da cam, ủng hộ trẻ em khuyết tật….* vĩnh cửu : Còn nhiều h/ không thực sự ngoan, ít gia nhập phát biểu kiến thiết bài,Không ghi bài, làm bài tập, ko học bài bác cũ Vi pham vật nài nếp nội qui của lớp( tài,khánh,huy ….* GVCN thông báo hiệu quả học kì I năm học 2018 – 2019Học lưc:Giỏi : 1hsKhá: 14hs
Trung bình: 17hsYếu: 2hsHạnh kiểmTốt: 23Khá: 9Trung bình : 2- Thông báo hiệu quả học tập và hạnh kiểm của từng học tập sinh, nêu rõ những môn họcyếu của từng em; cửa hàng triệt nội quy nhà trường so với học sinh; giờ đồng hồ giấc các mônhọc vào từng buổi
- Nêu ngắn gọn hiệu quả xếp các loại 2 phương diện của học sinh - Cần cân nhắc các học viên Tốtvà Yếu, Kém.3. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, tiêu chí phấn đấu của phần bên trong học kì IInăm học tập 2018 – 2019:- gia hạn những thành tích dành được trong học tập kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt chiđội mạnh.- Tăng cường bảo quản cơ sở vật hóa học trong lớp học.- HS thực hiện các nằn nì nếp xuất sắc hơn, nêu cao tính từ bỏ giác, ý chí phấn đấu vươn lêntrong học tập, niềm tin tương thân tương ái trợ giúp nhau trong học tập. Tăng cườngviệc học phụ đạo . Lành mạnh và tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phân phát động.- phụ huynh : Đã vô cùng quan tâm, hãy quan liêu tâm không chỉ có vậy trong học tập kì II này; thườngxuyên kể nhở, đôn đốc, kiểm tra các em từ học với làm bài tập sinh sống nhà, nắm bắt được
*
văn bản họp phụ huynh đầu năm mới 3 18 123

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Lăng Trụ Có Diện Tích Đáy (S ) Và Chiều

*
bài xích giảng Nôị dung hop phụ huynh HK1 hay 2 3 29
*
gián án NOI DUNG HOP PHU HUYNH 2 3 9
*
Nọi dung họp cha mẹ 09-10 2 1 5
*
câu chữ họp phụ huynh đầu năm 2013-2014 3 2 23
*
XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 2 DỰA TRÊN 2 TIÊU CHÍ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU 2 438 2