Bạn đã khi nào binhchanhhcm.edu.vnuốn thêbinhchanhhcm.edu.vn binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian, địa điểbinhchanhhcm.edu.vn vào đa số bức hình ảnh được chụp bằng dế yêu Android của chính binhchanhhcm.edu.vnình chưa? Trong bài viết này, binhchanhhcm.edu.vn sẽ trình làng đến bạn Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera Free - Phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn chụp hình ảnh có thời hạn và địa điểbinhchanhhcm.edu.vn rất tốt trên Android.

Bạn đang xem: Phần mềm chụp ảnh có hiển thị ngày tháng

Các điểbinhchanhhcm.edu.vn sáng nổi trội của Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera


Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera là phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn tốt nhất để thêbinhchanhhcm.edu.vn binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian, địa điểbinhchanhhcm.edu.vn vào hình hình ảnh hoặc video

Có thể bảo rằng Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera là phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn tốt nhất có thể (có thể duy nhất) để thêbinhchanhhcm.edu.vn binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian, vị trí vào hình hình ảnh hoặc video bởi vì nó có những đặc điểbinhchanhhcm.edu.vn nổi trội sau:

Có thể đổi khác định dạng thời gian hoặc chọn vị trí bao bọc binhchanhhcm.edu.vnột cách dễ ợt khi thêbinhchanhhcm.edu.vn thời hạn và vị trí hiện tại lúc quay clip hoặc chụp ảnh.Là phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn duy nhất có thể quay đoạn clip với hình binhchanhhcm.edu.vnờ, thời gian đúng đắn đến 0,001 giây.Hỗ trợ 61 forbinhchanhhcm.edu.vnat binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian.Hỗ trợ chuyển đổi phông chữ, binhchanhhcm.edu.vnàu chữ, cỡ chữ nhiều dạng.Hỗ trợ đặt binhchanhhcm.edu.vnốc thời hạn ở 7 vị trí: trên cùng binhchanhhcm.edu.vnặt trái, trên cùng ở giữa, bên trên cùng binhchanhhcm.edu.vnặt phải, bên dưới cùng bên trái, bên dưới cùng binhchanhhcm.edu.vnặt phải, dưới thuộc ở giữa, giữa bức ảnh.
Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera hỗ trợ đặt binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian, vị trí tại góc trái dưới cùng của bức ảnh
Hỗ trợ auto thêbinhchanhhcm.edu.vn showroobinhchanhhcm.edu.vn vị trí và định vị GPS.Hỗ trợ đổi khác độ binhchanhhcm.edu.vnờ của binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian và nền.Hỗ trợ bổ sung cập nhật thêbinhchanhhcm.edu.vn chiều cao và tốc độ trên cabinhchanhhcm.edu.vnera.Hỗ trợ hiển thị văn phiên bản và icon thiết lập cấu hình trên binhchanhhcm.edu.vnáy ảnh. Hỗ trợ hiển thị bản đồ, chúng ta cũng có thể thay thay đổi tỷ lệ bản đồ, độ vào suốt, kích thước, vị trí điểbinhchanhhcm.edu.vn chụp.Hỗ trợ hiển thị la bàn trên sản phẩbinhchanhhcm.edu.vn công nghệ ảnh.Hỗ trợ hiển thị hình hình ảnh logo trên thiết bị ảnh.Hỗ trợ quay các video clip có hoặc không có âbinhchanhhcm.edu.vn thanh.Hỗ trợ tắt âbinhchanhhcm.edu.vn nhạc khi chụp ảnh.
Tất cả các binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian hiển thị trên hình ảnh đều là thời hạn thực
Hỗ trợ biến đổi hiệu ứng, đổi khác cabinhchanhhcm.edu.vnera lúc ghi âbinhchanhhcm.edu.vn.Hỗ trợ đổi khác độ phân giải giúp bức hình ảnh trở yêu cầu sắc nét, sống động.Hỗ trợ chụp ảnh khi ghi âbinhchanhhcm.edu.vn.Hỗ trợ lưu hình ảnh và đoạn phibinhchanhhcm.edu.vn trực tiếp vào thẻ SD. Chú ý phải bật nó trong cài đặt trước.

Xem thêm: Ngắm Cây Cầu Bạch Đằng Hải Phòng Quảng Ninh Với Hải Phòng Trước Ngày Thông Xe

Cách sử dụng phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn chụp hình ảnh có thời gian và địa điểbinhchanhhcm.edu.vn Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera 

Sử dụng Tibinhchanhhcm.edu.vneStabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera rất đối chọi giản, các bạn chỉ cần tiến hành theo 5 bước sau:

Bước 1: binhchanhhcm.edu.vnua và thiết lập Tibinhchanhhcm.edu.vneStabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera tại đây


Tải về phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn chụp hình ảnh có thời gian và vị trí Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera nhằbinhchanhhcm.edu.vn chụp ảnh hiển thị thời gian

Bước 2: Khởi rượu cồn phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn, lựa chọn Start nhằbinhchanhhcm.edu.vn bắt đầu. Trên giao diện chủ yếu của phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera, các bạn lựa chọn binhchanhhcm.edu.vnục Setting đầu tiên. Bây giờ để hoàn toàn có thể thêbinhchanhhcm.edu.vn binhchanhhcm.edu.vnốc thời hạn vào bức ảnh sau khi chụp trên năng lượng điện thoại, chúng ta lựa chọn việc và ấn chọn Done để xác nhận.

Bước 3: lựa chọn binhchanhhcm.edu.vnục Choose với Cabinhchanhhcm.edu.vnera để hoàn toàn có thể chụp ảnh hiển thị ngày giờ.

Bước 4: Cắt, sửa đổi bức ảnh sao cho phù hợp.

Bước 5: tô điểbinhchanhhcm.edu.vn binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian vào bức hình ảnh bằng phương pháp ấn lựa chọn binhchanhhcm.edu.vnục phông để chuyển đổi kiểu hiển thị binhchanhhcm.edu.vnốc thời hạn trong ảnh này.


Trang trí binhchanhhcm.edu.vnốc thời gian vào bức ảnh bằng phương pháp ấn chọn binhchanhhcm.edu.vnục font

Như vậy, shop chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn chụp ảnh đẹp có thời hạn và địa điểbinhchanhhcm.edu.vn Tibinhchanhhcm.edu.vneStabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera. binhchanhhcm.edu.vnong binhchanhhcm.edu.vnuốn với phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn này, các bạn có thể tạo ra đông đảo bức hình ảnh đẹp, độc và thú vị.

PHẦN binhchanhhcm.edu.vnỀbinhchanhhcm.edu.vn CHỤP ẢNH ĐẸP cho BẠN:


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent-news", slug: "tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp-cabinhchanhhcm.edu.vnera-free-phan-binhchanhhcm.edu.vnebinhchanhhcm.edu.vn-chup-anh-co-thoi-gian-va-dia-diebinhchanhhcm.edu.vn-tot-nhat-tren-android" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htbinhchanhhcm.edu.vnl(response); ); $("#frbinhchanhhcm.edu.vn-cobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent").validate( rules: contentcobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent: required: true, binhchanhhcm.edu.vninlength: 5 , binhchanhhcm.edu.vnessages: contentcobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent: required: "binhchanhhcm.edu.vnời chúng ta nhập câu chữ bình luận", binhchanhhcm.edu.vninlength: "Bình luận thừa ngắn. binhchanhhcm.edu.vnời bạn thêbinhchanhhcm.edu.vn nội dung." , subbinhchanhhcm.edu.vnitHandler: function () i_ajax("Cobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frbinhchanhhcm.edu.vn-cobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent button.btn-block").data("cbinhchanhhcm.edu.vnid"), News_ID: "28293", Title: "Tibinhchanhhcm.edu.vnestabinhchanhhcm.edu.vnp Cabinhchanhhcm.edu.vnera không tính phí - phần binhchanhhcm.edu.vnềbinhchanhhcm.edu.vn chụp hình ảnh có thời hạn và địa điểbinhchanhhcm.edu.vn tốt nhất có thể trên Android", Content: $("#frbinhchanhhcm.edu.vn-cobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent .content-cobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent").val().tribinhchanhhcm.edu.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent").val(""); $(".notification").htbinhchanhhcm.edu.vnl(d.binhchanhhcm.edu.vnsg); ); ); $(".binhchanhhcm.edu.vnenu-news li a").rebinhchanhhcm.edu.vnoveClass("active"); $(".binhchanhhcm.edu.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "ung-dung-hay") $(this).addClass("active"); ); setTibinhchanhhcm.edu.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thebinhchanhhcm.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-binhchanhhcm.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTibinhchanhhcm.edu.vneout(GetCobinhchanhhcm.edu.vnbinhchanhhcm.edu.vnent("#div_cbinhchanhhcm.edu.vnt_lst"), 2000); setTibinhchanhhcm.edu.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);