Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ bỏ Nguyên Trực, kỳ tài hi hữu có, tuyệt vời sáng suốt, năm 17 tuổi vẫn viết bốn bài xích văn luận, từng ra kế góp Tào dỡ công thành thuận lợi

Kỹ Năng :


Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự tận Thượng, đàn ông thứ của tứ Mã Ý với Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, người đặt nền móng đến nhà Tây Tấn. Tham gia chinh phát từ thời trẻ, làm rõ binh pháp, lập các chiến công. Nam nhi Tư Mã Viêm sau đây xưng đế, tầm nã phong tứ Mã Chiêu làm cho Tấn Văn Đế.

Bạn đang xem: Top 10 game chiến thuật tam quốc hấp dẫn trên android, ios

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, vk của sản phẩm Sử Ích Châu Triệu Ngang, bà mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp ck ngăn địch, lập nhiều công lao, góp những kế sách, một lòng trung thành với chủ không tiếc bạn dạng thân.

Kỹ Năng :


Quản Lộ

Quản Lộ - tự Công Minh là thuật sĩ thần túng bấn của Tào Ngụy. Thông suốt Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng tá phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, từ Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai thương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương vương vãi Trương Tú, Tây Xuyên Thương vương vãi Trương Nhiệm, cuối đời dấn Triệu Vân làm cho đệ tử cuối cùng, truyền dạy võ học tập cả đời

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, thương hiệu thật là bốn Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, am tường đạo học, binh pháp. Học cao gọi rộng, tài cán rộng người, được fan đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia cat Quả

Gia cát Quả, phụ nữ của Gia cát Lượng, tứ chất thông minh, am tường đạo pháp. Tu luyện trên Thừa yên Quan, sau này thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép vào sách "Thần Tiên Thông Giám".

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là phụ nữ Mã Đằng, thê tử Triệu Vân và muội muội Mã Siêu. Cá tính ngây thơ, thẳng thắn, thông đạt thương thuật.

Xem thêm: Diện Tích Tam Giác Đều Có Cạnh Bằng A, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, thiếu phụ nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu thân của Lục Kháng. Nữ tính lương thiện, rất giỏi bọn Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thật Chu Triệt, phụ nữ của du ngoạn và tè Kiều. Sau gả mang đến Tôn Đăng phát triển thành thái tử phi, gọi là Chu Phi. Chu Cơ văn võ song toàn, hiền lành yêu dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, thương hiệu tự là Ấu Tiết, bé Thừa tướng mạo Lục Tốn của Đông Ngô. Thừa kế tước vị của cha, vươn lên là trụ cột triều đình, được gọi là danh tướng sau cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, từ bỏ Hưu Mục, quan liêu làm mang đến chức tướng quân, được phong có tác dụng Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, tỉnh bình định sơn tặc, góp Lục Tốn vượt mặt Tào Hưu, lập nhiều chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, con cháu gái Đổng Trác, khôn cùng được sủng ái, không tới tuổi cập kê đã làm được phong có tác dụng Vị Dương Quân, ngồi xe cộ ngựa, quan lại viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Nam Hoa lão tiên, tay nắm gậy mây. Vì tặng kèm Thái Bình Thuật cho Trương Giác đề nghị được tín đồ đời biết đến. Từng khuyên bảo Trương Giác cần phổ độ chúng sinh.

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc vương vãi – chén Nạp Động chủ là minh hữu của to gan lớn mật Hoạch. Sở trường điều khiển và tinh chỉnh thú vật, thường có hổ báo sài lang rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, thương hiệu tự là Tử Can, người Trác Quận, là nhà chủ yếu trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và phân tích nổi danh cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :