Hướng dẫn giải bài bác 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên trang 62 sgk toán 6 tập 1.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 kết nối tri thức bài 25: phép cộng và phép trừ phân số

Đây là sách giáo khoa ở trong cuốn sách "Kết nối trí thức và cuộc sống" được soạn theo chương trình thay đổi của cỗ giáo dục. Hi vọng, với bí quyết hướng dẫn ví dụ và giải cụ thể học sinh vẫn nắm bài bác học xuất sắc hơn.


1.

Xem thêm: Phân Tích Tư Tưởng Nhân Nghĩa Trong Bình Ngô Đại Cáo Bình Ngô" Của Nguyễn Trãi

Cộng hai số nguyên cùng dấu

Hoạt đụng 1:Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm A biểu diễn số -3

Hoạt hễ 2:Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống

Giải:

Điểm B màn trình diễn số -8

Từ kia ta có: (-3) + (-5) = -8

Luyện tập 1:Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

(-12) + (-48) = -(12 + 48) = -60

(-236) + (-1 025) = -(236 + 1 025) = -1 261

Vận dụng 1:Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

Điểm A nằm ở vị trí độ cao: -(135 + 45) = -180(m)

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

Luyện tập 2:Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số đối của 5 là -5; số đối của -2 là 2.

*

Hoạt hễ 3: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống

Giải:

Điểm B biểu diễn tác dụng phép cộng: (-5) + 3

Hoạt động 4: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm C biểu diễn công dụng phép cộng: (-5) + 8

Luyện tập 3: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 203 + (-195) = 203 - 195 = 8

b) (-137) + 86 = -(137 - 86) = -51

Vận dụng 2: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Ngày hôm sau, sản phẩm công nghệ thăm dò chuyển động ở độ cao:

-946 + 55 = -891 (m)

3. đặc điểm của phép cộng

Hoạt đụng 5: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống

Giải:

a + b = -7 + 11 = 4

b + a = 11 + (-7) = 4

Vậy a + b = b + a

Hoạt đụng 6: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

(a + b) + c = <2 + (-4)> + (-6) = (-2) + (-6) = -8

a + (b + c) = 2 + <(-4) + (-6)> = 2 + (-10) = -8

Luyện tập 4: Trang 65 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống

Giải:

a) (-2 019) + (-550) + (-451) = <(-2 019) + (-451)> + (-550) = (-2 470) + (-550) = 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9 = 6

4. Trừ nhị số nguyên

Hoạt rượu cồn 7: Trang 65 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống