(10 imes a) (10 imes 4 = 40) (a imes 17) (a + 181)

 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 5

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 (a imes 4)

4.Bạn trọng điểm ra ga Hà Nội đánh dấu giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phát từ ga thủ đô lúc

Số giờ đồng hồ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 tiếng 45 phút

Ga sử dụng Gòn

(3 giờ 45 phút)

SE7

6 giờ đồng hồ 15 phút

32 giờ 56 phút

Ga sài Gòn

(15 tiếng 11 phút)

NA1

21 tiếng 30 phút

7 tiếng 34 phút

Vinh

(5 tiếng 4 phút)

 Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 bắt nguồn từ ga tp hà nội lúc….. Giờ. Sau ….. Giờ ….. Phút đang tới ga sài thành (Thành Phố hồ Chí Minh) thời gian …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga thành phố hà nội lúc …..giờ …..phút với tới Vinh lúc…. Tiếng …..phút.

c) ví như tàu SE7 xuất phát từ ga hà nội lúc 6 giờ đồng hồ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm trước đó thì tàu đã tới ga sài gòn lúc ….. Giờ….. Phút ngày ….. Mon …..năm 2013.Quảng cáo

*

1. Tính quý hiếm của biểu thức (theo mẫu):

a) (b imes 7) với b = 8

Giá trị của biểu thức (b imes 7) với b = 8 là (b imes 7 = 8 imes 7 = 56.)

b) (81:c) với c = 9

Giá trị của biểu thức (81:c) với c = 9 là $(81:c = 81:9 = 9.)

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

 $$10 imes a$$$$10 imes 4 = 40$$ $$10 imes 7 = 70$$ $$7 + 181 = 188$$
 $$a imes 17$$ $$4 imes 17 = 68$$ $$7 imes 17 = 119$$ $$9 imes 17 = 153$$
 $$a + 181$$ $$4 + 181 = 185$$ $$7 + 181 = 188$$ $$9 + 181 = 190$$

 3.

Xem thêm: Tải Bài Hùng Biện Tiếng Anh Về Gia Đình, Bài Dự Thi Hùng Biện Tiếng Anh Chủ Đề Gia Đình

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 $$a imes 4$$ $$5 imes 4cm$$ $$18 imes 4cm$$ $$131 imes 4dm$$ $$73 imes 4m$$

4.Bạn tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phạt từ ga thủ đô hà nội lúc

Số tiếng tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 tiếng 45 phút

Ga sử dụng Gòn

(3 tiếng 45 phút)

SE7

6 giờ 15 phút

32 tiếng 56 phút

Ga sử dụng Gòn

(15 giờ đồng hồ 11 phút)

NA1

21 giờ 30 phút

7 tiếng 34 phút

Vinh

(5 giờ đồng hồ 4 phút)

Viết số tích phù hợp vào địa điểm chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát điểm từ ga tp hà nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút đang tới ga thành phố sài thành (Thành Phố hồ nước Chí Minh) lúc 3 giờ đồng hồ 45 phút.

b) Tàu NA1 xuất phát điểm từ ga tp hà nội lúc 21 giờ 30 phút với tới Vinh lúc 5 tiếng 4 phút.

c) ví như tàu SE7 khởi đầu từ ga thành phố hà nội lúc 6 tiếng 15 phút ngày một tháng 6 năm 2013 thì tàu vẫn tới ga thành phố sài gòn lúc 15 giờ đồng hồ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013.