CÔNG THỨC TÍNH PMT BẰNG TAY

PMT, giữa những hàm tài chính, tính toán số tiền thanh toán cho một khoản vay mượn dựa trên những khoản thanh toán số đông đặn và lãi suất không đổi.Bạn đã xem: bí quyết tính pmt bởi tay


*

Dùng Excel Formula Coach để tính tiền thanh toán giao dịch khoản vay sản phẩm tháng. Đồng thời, bạn sẽ tìm gọi được bí quyết dùng hàm PMT trong công thức.

Bạn đang xem: Công thức tính pmt bằng tay

Cú pháp

PMT(rate, nper, pv, , )

Cú pháp hàm PMT có các đối số bên dưới đây:

Rate Bắt buộc. Lãi suất của khoản vay.

Nper Bắt buộc. Tổng số món thanh toán mang đến khoản vay.

Pv Bắt buộc. Giá trị hiện tại, hoặc tổng số tiền đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai; còn được gọi là nợ gốc.

Fv Tùy chọn. Giá trị tương lai giỏi số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được mặc định là 0 (không), có nghĩa là giá trị sau này của khoản vay là 0.

Đặt loại bằng với

Nếu thanh toán đến hạn

0 hoặc bỏ qua

Ở cuối chu kỳ

1

Ở cuối chu kỳ

Chú thích

Số tiền thanh toán mà hàm PMT trả về bao gồm nợ gốc và lãi dẫu vậy không bao gồm thuế, thanh toán dự phòng hoặc lệ phí thỉnh thoảng đi kèm với khoản vay.

Xem thêm:

Hãy đảm bảo bạn sử dụng solo vị nhất quán để xác định lãi suất và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng đến một khoản vay mượn bốn năm với lãi suất 12 phần trăm năm, hãy sử dụng 12%/12 đến đối số lãi suất và 4*12 mang đến đối số nper. Nếu bạn thực hiện thanh toán hàng năm mang đến cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% mang lại lãi suất và 4 đến nper.

Mẹo Để tìm tổng số tiền đã trả vào toàn bộ thời hạn khoản vay, hãy nhân giá trị PMT trả về với nper.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn chúng, nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Nếu như cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

8%

Lãi suất hàng năm

10

Số mon thanh toán

$10,000

Số tiền vay

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PMT(A2/12,A3,A4)

Số tiền giao dịch hàng tháng cho khoản vay mượn với đối số là các số hạng vào A2:A4.

($1.037,03)

=PMT(A2/12,A3,A4,,1)

Số tiền thanh toán hàng tháng mang đến khoản vay với đối số là các số hạng trong A2:A4, ngoại trừ các khoản vay mang lại hạn vào đầu kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.